Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

National Technical University of Athens (NTUA)

 
National Technical University of Athens
School of Civil Engineering

Department of Construction Engineering & Management

 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης

Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)

 
Aristotle University of Thessaloniki
The Polytechnic Faculty
Department of Civil Engineering
Division of Transport, Infrastructure, Management and Regional Planning
Υποστηριζόμενο από το CIB

ftpgcib.gif (626 bytes)

CIB Co-sponsored
Sponsors & Promoters
Main Page 2003 Workshop
More Info Programme Useful Sponsors & Promoters

Page Last Updated: 10/09/2004

Useful Conference Info

Πρόγραμμα Συνεδρίου / Conference Programme

Download the Conference Abstracts

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ TECHNICAL CHAMBER OF GREECE
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. EGNATIA ODOS S.A.
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ERGOSE S.A.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. MALLIOS ASSOCIATES Inc.
ΑΚΤΩΡ ΑΚΤΩΡ AKTOR
ΧΡΟΝΟΣ CHRONOS
MICROSOFT MICROSOFT
ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ AEGEK
ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ TECHNOEKDOTIKI
PM-Greece PM-Greece