Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

National Technical University of Athens (NTUA)

 
National Technical University of Athens
School of Civil Engineering

Department of Construction Engineering & Management

 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης

Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)

 
Aristotle University of Thessaloniki
The Polytechnic Faculty
Department of Civil Engineering
Division of Transport, Infrastructure, Management and Regional Planning
Υποστηριζόμενο από το CIB

ftpgcib.gif (626 bytes)

CIB Co-sponsored
More Info
Main Page 2003 Workshop
More Info Programme Useful Sponsors & Promoters

Page Last Updated: 10/09/2004

Useful Conference Info

Πρόγραμμα Συνεδρίου / Conference Programme

Download the Conference Abstracts

 

 

Περισότερες Πληροφορίες

Υπάρχουν σήμερα αρκετές μεθοδολογίες διαχείρισης έργων και το αντίστοιχο νομικό & κανονιστικό πλαίσιο. Παρόλα αυτά η υλοποίηση των έργων παραμένει μια γενικά προβληματική δραστηριότητα αφού πολύ συχνά παρατηρούνται υπέρβασεις κόστους και χρόνου ενώ σε πολλά έργα εμφανίζονται μικρότερα ή μεγαλύτερα κατασκευαστικά ελαττώματα, ατυχήματα κ.λπ. Η κατάσταση γίνεται κρισιμότερη λόγω του Γ' ΚΠΣ και των Ολυμπιακών αγώνων.

Ποια είναι η επίπτωση των παραπάνω στην εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση της διαχείρισης έργων; Αυτό είναι το θέμα της Διημερίδας του Ε.Μ.Πολυτεχνείου.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της διημερίδας ήταν να λειτουργήσει ως κεντρικό σημείο για την ανακοίνωση σκέψεων, αναγκών, προβληματισμών, σχεδιασμών και έρευνας στη διαχείριση έργων πάνω στους παρακάτω (εκδεικτικά) τομείς:

Πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά προγράμματα στη Διαχείριση Έργων.
Συνεχιζόμενη κατάρτιση στη Διαχείριση Έργων.
Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα & πρακτικές.
Εκπαιδευτικές ανάγκες φορέων υλοποίησης έργων και εργοδοτών.

Η Διημερίδα απεθύνοταν κυρίως σε μηχανικούς - επαγγελματίες και σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές της διαχείρισης έργων οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση στη διαχείριση έργων με έμφαση τα Τεχνικά Έργα.

Οι ομιλητές της Διημερίδας περιελαμβάναν τους:

Gray, C. Παν. Reading, Αγγλία
Mecca, S. Παν. Φλωρεντίας, Ιταλία
Skibniewski, M.J. Purdue Univ., Η.Π.Α.
Wearne, S.H. U.M.I.S.T, Αγγλία
Αναγνωστόπουλος, Κ. Δ.Π.Θ.
Δραγκιώτης, Θ. Τ.Ε.Ε.
Εφραιμίδης, Χ. Ε.Μ.Π.
Κωνσταντινίδης, Α. π-Systems
Λαμπρόπουλος, Σ. Ε.Μ.Π.
Παντουβάκης, Π. Ε.Μ.Π.
Πρωτόπαπας, Α. Δ.Π.Θ.
Τουλιάτος, Δ. Ε.Μ.Π.

Στα κύρια συμπεράσματα της διημερίδας περιλαμβάνονται:

Η δημοσίευση των εργασιών της διημερίδας στη Βάση Δεδομένων του ΤΕΕ
Η διερεύνηση της δυνατότητας σύστασης επιστημονικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας σχετικής με τη διαχείριση έργων
Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω συνεργασιών, σύνδεσης με Επαγγελματικούς φορείς και την πράξη και πιστοποίησης.

Για τις περιλήψεις της διημερίδας μπορείτε να απευθύνεστε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο στο e-mail jpp@central.ntua.gr. Οι περιλήψεις θα σας αποσταλούν χωρίς χρέωση ηλεκτρονικά.

Οι εργασίες της διημερίδας είναι διαθέσιμες σε μορφή CD με κόστος. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο της διημερίδας στο e-mail jpp@central.ntua.gr

Οι συμμετέχοντες της διημερίδας μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Διημερίδας για να πάρουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους.

 

More info

Construction project management is a well developed and accepted domain for professional expertise and academic research and discourse. A number of methodologies and techniques have been developed, covering all aspects of managing projects from their conception to their completion. However, construction project management remains a highly problematical endeavour. A great many construction projects exceed their budget, run late or fail to meet other objectives. Furthermore, in Greece the situtation is expected to worsen as the construction booms spurred by the EU-funded projects (especially by the 3rd Community Support Framework - CSF) and by the preparations for the 2004 Olympic Games.

What is (or should be) the effect of the above to education and professional training in project management? This is the topic of the workshop!

The aim of this workshop therefore, was to act as a focal point for the dissemination of speculations, needs and results from ongoing studies in:

University educational programmes in project management.
Professional training programmes in project management
Innovative educational programmes & practices.
Educational needs of project management organisations and employeers.

It was intended that the conference will bring together practitioners and researchers interested in project management education with an empasis in construction.

The contributors of the workshop included:

Prof. Gray, C. Univ. of Reading, U.K.
Prof. Mecca, S. Univ. of Firenze, I
Prof. Skibniewski, MJ. Purdue Univ., U.S.A.
Prof. Wearne, S.H. U.M.I.S.T, UK
Prof. Anagnostopoulos, K. D.U.TH., GR.
Mr. Dragkiotis, T. T.C.G, GR.
Prof. Efremides, C. N.T.U.A., GR.
Mr. Konstantinides, A. p-Systems, GR.
Prof. Lampropoulos, S. N.T.U.A., GR.
Prof. Pantouvakis, J.P. N.T.U.A., GR.
Prof. Protopapas, A. D.U.TH., GR.
Mr. Touliatos, D. N.T.U.A., GR.

The main conclusions of the workshop can be summarized as follows:

Publication of the Woskhop proceedings at the Technical Chamber of Greece on-line database.
The investigation of the possibility of establishing a scientific project management society in Greece.
The improvement of the delivered education in PM via educational clusters, links to professional societies and the practice and certification.

For the workshop abstracts please contact the Scientific Coordinator of the workshop at jpp@central.ntua.gr. A copy will be send to you free of charge.

For the workshop proceedings, please contact also the Scientific Coordinator of the workshop at jpp@central.ntua.gr. The workshop proceedings are available in CD Format for a fee.

Workshop participants can contact the Workshop Secretariat to obtain their participation certificate.