Ιωάννης Ε. Ζευγώλης
Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Τομέας Μεταλλευτικής

Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων
 

αρχική | σύνοψη βιογραφικού | δημοσιεύσεις  
 


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ: γεωτεχνικά θέματα μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων με έμφαση σε βαθιές επιφανειακές εκσκαφές, γεωτεχνικός χαρακτηρισμός - αξιολόγηση - αξιοποίηση εξορυκτικών και βιομηχανικών αποβλήτων, γεωτεχνικά ζητήματα στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης (μεταλιγνιτική εποχή), κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική γεωτεχνική.

ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ & ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: προσδιορισμός γεωτεχνικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας, ανάπτυξη πιθανοτικών - στοχαστικών μοντέλων και υπολογιστικών μεθόδων προσδιορισμού αξιοπιστίας γεωτεχνικών έργων, αναλύσεις διακινδύνευσης γεωτεχνικών έργων, σύζευξη πιθανοτικών και αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ: αντιστηρίξεις, οπλισμένο έδαφος - οπλισμένη γη, ευστάθεια πρανών (σε τεχνικά και μεταλλευτικά έργα).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2004 - 2007

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Purdue University, ΗΠΑ

2002 - 2003

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Purdue University, ΗΠΑ

1997 - 2002 Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2019 -

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Επίκουρος Καθηγητής

2014 - 2019

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος)

2013 - 2014

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Επιστημονικός Συνεργάτης

2011 - 2013

ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ
Μεταλλειολόγος - Γεωτεχνικός Μηχανικός (μεταλλεία Εύβοιας)

2008 - 2011

Εδαφομηχανική ΑΤΕ
Μελετητής γεωτεχνικός μηχανικός

2002 - 2007

Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ
Μεταπτυχιακός Ερευνητής - Βοηθός Διδασκαλίας

2001

Αττικό Μετρό ΑΕ
Πρακτική άσκηση

2000

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ, Μήλος
Πρακτική άσκηση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
1. Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων, 8ο εξάμηνο
2. Μηχανική Πετρωμάτων, 8ο εξάμηνο
3. Υποστήριξη Υπόγειων Έργων, 8ο εξάμηνο
4. Ειδικά Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής, 9ο εξάμηνο
5. Γεωτεχνική και Γεωφυσική Έρευνα Υπεδάφους (Δ.Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων)

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2014 - 2019):
1. Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών, 6ο εξάμηνο
2. Αντιστηρίξεις, 7ο εξάμηνο
3. Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής, 7ο εξάμηνο
4. Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, 8ο ε
ξάμηνο
5. Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική, 8ο εξάμηνο

6. Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ, 9ο εξάμηνο

Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης (2010, 2011):
1. Γεωτεχνική Μηχανική Γεωτεχνικές Κατασκευές, 8ο εξάμηνο

Βοηθός Διδασκαλίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue (2002 - 2007):
1. Geotechnical Engineering II
2. Basic Mechanics I - Statics

ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
- Διπλωματικές εργασίες: επιβλέπων έξι υπό εκπόνηση διπλωματικών εργασιών
- Μεταπτυχιακές εργασίες: επιβλέπων μίας υπό εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:
- Διδακτορικές διατριβές: επίβλεψη μίας υπό εκπόνηση διατριβής ("Πιθανοτική ανάλυση ευστάθειας πρανών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων αιτιοκρατικού χαρακτήρα"), μέλος τριμελούς επιτροπής μίας υπό εκπόνηση διατριβής
Διπλωματικές εργασίες: επίβλεψη δεκαέξι διπλωματικών εργασιών
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ
2007

Βραβείο Καλύτερου Μεταπτυχιακού Φοιτητή, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ

2007

Βραβείο Καλύτερου Βοηθού Διδασκαλίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ

2002 - 2007

Υποτροφία μεταπτυχιακού ερευνητή - βοηθού διδασκαλίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ

2005 - 2006

Υποτροφία Εμπειρικείου Ιδρύματος, Αθήνα

2004 - 2005 Υποτροφία Εμπειρικείου Ιδρύματος, Αθήνα
2004 - 2005

Gerondelis Foundation Graduate Studies Scholarship, Βοστόνη, ΗΠΑ

2002 - 2003

Sommerfeld Fellowship, Μινεσότα, ΗΠΑ (προσφορά)

2002

Θωμαΐδειο Βραβείο καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας ΕΜΠ

2002

1ο Βραβείο ΤΕΕ Διπλωματικής Εργασίας ειδικότητας Μεταλλειολόγου Μηχανικού

1998 Οικονομικό Βοήθημα για επίδοση σπουδών, ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ
 
 

Ιωάννης Ε. Ζευγώλης - Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο