Ιωάννης Ε. Ζευγώλης
Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Τομέας Μεταλλευτικής

Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων
 

αρχική | σύνοψη βιογραφικού | δημοσιεύσεις  
 


google scholar

researchgate


ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Zevgolis, I.E., Mavrikos, A.A., Kaliampakos, D.C. (2004). Construction, Storage Capacity and Economics of an Underground Warehousing – Logistics Center in Athens, Greece”. Tunnelling and Underground Space Technology, 19 (2): 165-173.

 2. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L. (2008). “Design and Analysis of Reinforced Soil Bridge Abutments”. Mineral Wealth, 147: 31-43.

 3. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L. (2010). “Probabilistic Analysis of Retaining Walls”. Computers and Geotechnics, 37(3): 359-373.

 4. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L. (2010). “System Reliability Analysis of the External Stability of Reinforced Soil Structures”. Georisk, 4(3): 148-156.

 5. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L. (2017).Reliability and Redundancy of the Internal Stability of Reinforced Soil Walls”. Computers and Geotechnics, 84:152-163.

 6. Gaidajis, G., Anagnostopoulos, A., Garidi, A., Mylona, E., Zevgolis, I.E. (2018). "Laboratory Evaluation of Phosphogypsum for Potential Alternative Uses". Environmental Geotechnics, Institute of Civil Engineers,  5(6):310-323.

 7. Zevgolis, I.E., Daffas, Z.A. (2018). "System Reliability Assessment of Soil Nail Walls". Computers and Geotechnics, 98:232-242.

 8. Zevgolis, I.E. (2018). "A Finite Element Investigation on Displacements of Reinforced Soil Walls Under the Effect of Typical Traffic Load". Transportation Infrastructure Geotechnology, Springer, 5(3): 231-249.

 9. Zevgolis, I.E., Deliveris, A.V., Koukouzas, N.C. (2018). Probabilistic design optimization and simplified geotechnical risk analysis for large open pit excavations, Computers and Geotechnics, 103: 153-164.

 10. Zevgolis, I.E. (2018). Geotechnical characterization of mining rock waste dumps in central Evia, Greece, Environmental Earth Sciences, 77(16):566.

 11. Zevgolis, I.E., Deliveris, A.V., Koukouzas, N.C. (2019). Slope failure incidents and other stability concerns in surface lignite mines in Greece, Journal of Sustainable Mining, 18(4): 182-197.

 12. Masoudian, M.S., Zevgolis, I.E., Deliveris, A.V., Marshall, A.M., Heron, C.M., Koukouzas, N.C. (2019). Stability and characterisation of spoil heaps in European surface lignite mines: a state-of-the-art review in light of new data, Environmental Earth Sciences, 78(16):505.

 13. Deliveris, A.V., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2020). Probabilistic evaluation of local overstress on slope stability problems, Geotechnical and Geological Engineering, 38: 2957–2972.

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Zevgolis, I.E. (2005). “Building Underground: Special Techniques for a Storage Facility”. Construction Research Congress 2005: Broadening Perspectives – Proceedings of the Congress. CD-Rom, Tommelein (ed.), ASCE, 5-7 April 2005, San Diego, USA, p. 1079-1088.

 2. Bourdeau, P.L., Zevgolis, I.E. (2005). “Corrélations entre modes de ruine dans l’analyse de fiabilité de système des murs de soutènement”. 4éme Conférence Nationale JNF’05: Fiabilité des matériaux et des structures. Paper No. 2.6, 25-26 Octobre 2005, Clermont-Ferrand, France.

 3. Zevgolis I.E. (2006). “Major tunneling projects in Greece”. In: North American Tunneling 2006 (Proceedings of the North American Tunneling 2006 Conference, 10-15 June 2006, Chicago, USA), Ozdemir (ed.), Taylor & Francis, p. 193-197.

 4. Zevgolis, I.E. (2006). “Underground Infrastructure Systems: The Case of Athens”. Civil Engineering Infrastructure Systems – CEIS 2006. CD-Rom, Harajli, Harik, Naaman (eds.), 12-14 June 2006, American University of Beirut, Lebanon.

 5. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L. (2006). “System Reliability of Cantilever Retaining Walls with Correlated Failure Modes”. Proceedings of GeoCongress 2006: Geotechnical Engineering in the Information Technology Age. CD-Rom, DeGroot, DeJong, Frost, and Baise (eds.), ASCE, 26 February - 1 March 2006, Atlanta, USA.

 6. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L., Huang, W.-C. (2008). “Reinforced soil structures under the influence of superstructure loads”. In: Advances in Transportation Geotechnics (Proceedings of the 1st International Conference on Transportation Geotechnics, Nottingham, UK, 25-27 August 2008, Nottingham, UK), Ellis, Yu, McDowell, Dawson and Thom (eds.), CRC Press - Taylor & Francis, p. 467-471.

 7. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L. (2008). “Stochastic modeling of redundancy in mechanically stabilized earth (MSE) walls”. In: GeoCongress 2008: Geosustainability and Geohazard Mitigation (GSP 178). Reddy, Khire, Alshawabkeh (eds.), ASCE, Proceedings of GeoCongress 2008, 9-12 March 2008, New Orleans, USA, p. 1179-1186.

 8. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L., Huang, W.-C. (2008). “Applications of reinforced soil walls in transportation”. 10th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, Proceedings (CD-Rom), 27-31 May 2008, Athens, Greece.

 9. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L. (2008). “Assessment of settlements of reinforced soil structures used as direct bridge abutments”. In: Foundations (Proceedings of the Second British Geotechnical Association International Conference on Foundations – ICOF 2008, 24-27 June 2008, University of Dundee, Scotland, UK), Brown, Bransby, Brennan, Knappett (eds.), IHS BRE Press, Vol. 2, p. 1449-1460.

 10. Huang, W.-C., Bourdeau, P.L., Zevgolis, I.E. (2008). “Evaluation of subgrade improvement by geogrid reinforcement”. Proceedings of the 4th European Geosynthetics Conference – EuroGeo 4 (CD-Rom), N. Dixon (ed.), 7-10 September 2008, Edinburgh, UK.

 11. Zevgolis, I.E. (2008). “Sulfate-induced swelling on lime treated soils”. In: Proceedings of the 2nd International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics - GEOENV2008, (8-9 September 2008, Milos Island, Greece), Agioutantis and Komnitsas (eds.), Heliotopos Conferences, p. 33-37.

 12. Huang, W.-C., Bourdeau, P.L., Zevgolis, I.E. (2008). “Reliability Assessment of Unpaved Reinforced Roadways”. In: Proceedings of the 2nd International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics - GEOENV2008, (8-9 September 2008, Milos Island, Greece), Agioutantis and Komnitsas (eds.), Heliotopos Conferences, p. 53-58.

 13. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L. (2008). “Probabilistic analysis of the external stability of MSE structures using Monte Carlo simulations”. 12th International Conference of IACMAG. International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, 1-6 October 2008, Goa, India, Singh (ed.), p. 1804-1810.

 14. Petalas, A.L., Zevgolis, I.E., Benardos, A.G. (2009). “Assessment of the foundation conditions of a metallurgical waste embankment”. 3rd International Conference on Advances in Mineral Resources and Environmental Geotechnology - AMIREG 2009 (7-9 September 2009, Athens, Greece), Agioutantis and Komnitsas (eds.), Heliotopos Conferences, p. 355-359.

 15. Kapageridis, I., Apostolikas, A., Pappas S., Zevgolis, I. (2013). Use of Mine Planning Software for the Evaluation of Resources and Reserves of a Sedimentary Nickel Deposit. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, September 2013.

 16. Zevgolis, I.E., Koukouzas, N., Schilizzi, P. (2015). Deformations and stability of a surface lignite mine - a challenging case study. Proceedings, AIMS 2015, 5th International Symposium on Mineral Resources and Mine Development, 27-28 May, Aachen, Germany.

 17. Deliveris, A.V., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2016). Numerical modelling of slope stability in open pit lignite mines: a comparative study, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, Proceedings of the 14th International Congress, Thessaloniki, May 2016.

 18. Deliveris, A.V., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2016). Reliability assessment of slope stability on surface lignite mines as a complementary tool in the design process. Proceedings, 1st International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC 2016), 28-30 June, 2016, Chania, Greece.

 19. Vogdanos, D.G., Zevgolis, I.E., Deliveris, A.V., Koukouzas, N.C. (2017). 3D FEM analysis of an anchored sheet pile wall and comparison with monitoring data. Proceedings, 25th Annual International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-25), Rome, Italy, 16-22 July 2017.

 20. Daffas, Z.A., Zevgolis, I.E. (2017). Soil Nail Walls: A Probabilistic Approach of Global and Sliding Stability. Proceedings, 25th Annual International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-25), Rome, Italy, 16-22 July 2017.

 21. Daffas, Z.A., Zevgolis, I.E. (2017). Probabilistic Analysis of the Internal Stability of Soil Nail Walls using Monte Carlo simulations. Proceedings, 15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017), Thessaloniki, Greece, 25-30 September 2017.

 22. Deliveris, A.V., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2018). "A coupled probabilistic-numerical model for the reliability-based design of slopes". Slope Stability 2018 - International Symposium on Slope Stability in Open Pit Mining and Civil Engineering, April 11-13, 2018, Seville, Spain.

 23. Al Heib M., Koukouzas N., Zevgolis I.E., Deliveris A., Coccia, S. (2018). "Evaluation of building damages due to open pit mine activities. Application on Mavropigi open pit mine – Greece". Slope Stability 2018 - International Symposium on Slope Stability in Open Pit Mining and Civil Engineering, April 11-13, 2018, Seville, Spain.

 24. Deliveris, A.V., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2018). Reliability evaluation during progressive failure of slopes. 14th International Symposium of Continuous Surface Mining (ISCSM), Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2018.

 25. Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C., Roumpos, C., Deliveris, A.V., Marshall, A.M. (2018). Evaluation of geotechnical property variability: the case of spoil material from surface lignite mines. Proceedings, 5th International Civil Protection Conference (SafeKozani 2018), 31 October - 3 November 2018, Kozani, Greece, p. 236-245.

 26. Deliveris, A.V., Theocharis, A.I., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2020). Finite element analysis of rainfall infiltration effects on slope stability of mines. Proceedings, 3rd Conference of the Arabian Journal of Geosciences, 2-5 November 2020, Sousse, Tunisia.

 27. Theocharis, A.I., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2020). Probability distributions of geotechnical parameters of a silty spoil material. Proceedings, 3rd Conference of the Arabian Journal of Geosciences, 2-5 November 2020, Sousse, Tunisia.

 28. Theocharis, A.I., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2020). Validation of constitutive models for spoil material of brown coal mines. Proceedings, 3rd Conference of the Arabian Journal of Geosciences, 2-5 November 2020, Sousse, Tunisia.

ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Μπενάρδος, A., Ζευγώλης, I.Ε., Μιχαλόπουλος, I., Καλιαμπάκος, Δ. (2010). “Δημιουργία υπόγειου συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού στην Κέα. Μιας καινοτόμος εφαρμογή”. Πρακτικά, 3o Συνέδριο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας, 14-16 Μαΐου 2010, Σκιάθος, p. 99-104.

 2. Ζευγώλης, Ι.Ε., Αποστολίκας, Α., Παππάς, Σ. (2014). Γεωτεχνική αξιολόγηση ασβεστολιθικών εξορυκτικών αποβλήτων. Πρακτικά, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 2014.

 3. Ζευγώλης, Ι.Ε., Ντούλης, Γ.Ι. (2014). Επίδραση φορτίων οδοποιίας στις μετακινήσεις τοίχων οπλισμένης γης. Πρακτικά, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 2014.

 4. Ζευγώλης, Ι.Ε., Μάρκου, Ι.Ν., Σκιάς, Σ. (2016). Γεωτεχνικά Θέματα Αντιπλημμυρικών Αναχωμάτων. Πρακτικά, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας - SafeΕvros 2016: Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, Αλεξανδρούπολη, 22 - 25 Ιουνίου 2016, σελ. 367-373.

 5. Τσιάβος, Χ., Παπαγγελής, Κ., Ζευγώλης, Ι.Ε., Ξενίδης, Α. (2019). Βελτίωση διαπερατότητας ερυθράς ιλύος ως στρώματος στεγανοποίησης: εργαστηριακή διερεύνηση. Πρακτικά, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2019.

 6. Δεληβέρης, Α.Β., Ζευγώλης, Ι.Ε., Κούκουζας, Ν. (2019). Στοχαστική Διερεύνηση Προοδευτικής Αστοχίας Πρανών. Πρακτικά, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2019.

 7. Μπάτη, Μ.-Α.Δ., Δάφφας, Ζ.Α., Ζευγώλης, Ι.Ε. (2019). Στοχαστική προσομοίωση προοδευτικής αστοχίας εδαφοηλώσεων σε εφελκυσμό ή/και εξόλκευση. Πρακτικά, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2019.

 8. Παυλάκης, Δ., Ζευγώλης, Ι.Ε., Κλήμης, Ν. (2019). Πιθανοτική διερεύνηση ευστάθειας τοίχων οπλισμένης γης υπό ψευδο-στατικές συνθήκες φόρτισης. Πρακτικά, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2019.

 9. Πεταλά, Ε., Κλήμης, Ν., Ζευγώλης, Ι., Ψαρουδάκης, Ε. (2019). Ποσοτικοποίηση και χαρτογράφηση βλάβης επιχώματος οδοποιίας λόγω διάδοσης της διάρρηξης υποκείμενου σεισμικού ρήγματος. Πρακτικά, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2019.

 
 

© Ιωάννης Ε. Ζευγώλης - Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο