Ιωάννης Ε. Ζευγώλης
Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Τομέας Μεταλλευτικής

Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων
 

αρχική | σύνοψη βιογραφικού | δημοσιεύσεις  
 


Ο Δρ. Ιωάννης Ζευγώλης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. (Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων, Τομέας Μεταλλευτικής), με γνωστικό αντικείμενο Γεωτεχνική Μηχανική στα μεταλλευτικά και τεχνικά έργα.

Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. (2002) και κάτοχος μεταπτυχιακού (2003) και διδακτορικού (2007) διπλώματος στη γεωτεχνική μηχανική από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Purdue University (ΗΠΑ). Καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών του στις ΗΠΑ (2002-07), κατείχε θέση έμμισθου βοηθού έρευνας και διδασκαλίας.

Την περίοδο 2008-13 εργάσθηκε ως γεωτεχνικός μηχανικός και ως μεταλλειολόγος μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα και στη βιομηχανία, ενώ την περίοδο 2013-14 εργάσθηκε ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Από το 2014 έως το 2019, υπηρέτησε ως (μόνιμος) Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων, Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής). Επίσης, έχει υπηρετήσει ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (2010, 2011).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα γεωτεχνικής μηχανικής στη μεταλλευτική, στις εφαρμογές πιθανοτικών και στοχαστικών μεθόδων στη γεωτεχνική μηχανική, και στην ανάλυση συμπεριφοράς γεωτεχνικών έργων με αριθμητικές προσομοιώσεις. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής, κύριος ερευνητής ή επιστημονικά υπεύθυνος σε πάνω από 15 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα στις ΗΠΑ, και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διετέλεσε ή διατελεί κριτής επιστημονικών εργασιών σε πολλά διεθνή περιοδικά, καθώς και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων ή ειδικός εμπειρογνώμονας εκ μέρους ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων (ΙΚΥ, ΕΛΙΔΕΚ, EIT Raw Materials). Είναι, ή έχει υπάρξει, μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων (ISSMGE, IGS, ASCE, SME, EEEEΓΜ, κ.ά.). Είναι μέλος της τεχνικής επιτροπής TC304 - Engineering Practice of Risk Assessment and Management του ISSMGE.

Για σύνοψη του βιογραφικού, πατήστε εδώ.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Ε. Ζευγώλης
  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Κτήριο Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών (Μεταλλειολόγων)
  2ος όροφος, γραφείο 2.39
  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
  Αθήνα, ΤΚ 15780
ΤΗΛ +30 210 7722194
EMAIL izevgolis@metal.ntua.gr
LINKEDIN PROFILE
 
 

Ιωάννης Ε. Ζευγώλης - Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο