Μετεωρολογικός σταθμός

Μετεωρολογικός σταθμός με Arduino, ασύρματη μετάδοση δεδομένων με Xbee και επεξεργασία και αποθήκευση με Raspberry Pi.

Ο συγκεκριμένο μετεωρολογικός σταθμός βασίζεται στο weather shield της Sparkfun. Ο σταθμός αποτελείται από δύο μέρη: Τη εξωτερική και την εσωτερική μονάδα. Η εξωτερική μονάδα είναι τοποθετημένη στην ταράτσα του κτηρίου και συλλέγει τα μετεωρολογικά δεδομένα που είναι:

  • θερμοκρασία
  • βερομετρική πίεση
  • σχετική υγρασία
  • ταχύτητα αέρα
  • διεύθυνση αέρα
  • ριπή αέρα
  • διεύθυνση ριπής αέρα
  • ημερήσια βροχόπτωση

Εκτός από τις παραπάνω παραμέτρους, μετρά τη θερμοκρασία νερού στον ηλιακό θερμοσίφωνα κοντά στον οποίο είναι τοποθετημένος.

Τα δεδομένα συλλέγονται κάθε 5 s για 2 min. Οταν συμπληρωθούν οι 24 μετρήσεις, υπολογίζεται ο μέσος όρος ή η μέγιστη τιμή και τα αποτελέσματα αποστέλλονται ασύρματα στη μονάδα βάσης για αποθήκευση και παρουσίαση.