Διάφορες εφαρμογές java γαι την κυματική φυσική


Απλή Αρμονική Ταλάντωση

  1. Ανατομία της απλής αρμονικής κίνησης
  2. Γραφήματα της θέσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης για την απλή αρμονική ταλάντωση
  3. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση
  4. Εξαναγκασμένος αρμονικός ταλαντωτής

Βιβλιογραφία