Εξαναγκασμένος αρμονικός ταλαντωτής

Επιλέξτε συχνότητα οδήγησης:

Παρατηρήστε την διαφορά φάσης ανάμεσα στην οδηγούσα δύναμη (αριστερά) και την ταλαντευόμενη μάζα(δεξιά):