Γραφήματα της θέσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης για την απλή αρμονική ταλάντωση

Στην απλή αρμονική ταλάντωση οι γενικές εξισώσεις για την θέση την ταχύτητα και την επιτάχυνση είναι:

x(t) = A cos(wt + d)

v = dx/dt = -Aw sin(wt + d)

a = d2x/dt2 = -Aw2 cos(wt + d)

Ότι είναι μπροστά (πολλαπλασιάζει) το sin η το cos είναι η μέγιστη τιμή για την ποσότητα αφου και το sin και το cos παιρνουν
τιμές στο διάστημα [-1,1]. Άρα:

xmax = A

vmax = Aw

amax = Aw2

Για γωνιακή συχνότητα:

Κάνοντας τα γραφήματα της θέσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης για το σώμα στην απλή αρμονική ταλάντωση μπορούμε να δούμε μερικές γενικές ιδιότητες της.: