Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση

Διαλέξτε συντελεστή απόσβεσης:

Με μηδενικό συντελεστή απόσβεσης έχουμε απλή αρμονική ταλάντωση.

Παρατηρήστε ότι στην περίπτωση με μικρό συντελεστή απόσβεσης η περίοδος της ταλάντωσης παραμένει σταθερή παρόλο που το πλάτος εξασθενεί σύμφωνα με τον εκθετικό νόμο.

Για b = 2.51 έχουμε τη κρίσιμη απόσβεση για το σύστημα που εξετάζουμε.