Σταύρος Αθ. Παπαθανασίου

Καθηγητής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

 

 

Ελληνικά       English

 

 

·       Βιογραφικό σημείωμα

·       Δημοσιεύσεις

·       Αντικείμενα ενασχόλησης & εξειδίκευσης

·       Κατάλογος επιλεγμένων έργων

emp%20photo

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

 

 

 

Επικοινωνία

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

 

Παλαιό Κτήριο Ηλεκτρολόγων, Γραφείο 1.2.4

(Χάρτης και συγκοινωνία Πολυτεχνειούπολης ΕΜΠ - Χάρτης μετάβασης στο γραφείο)

 

Τηλ.: 210 7723658

Fax: 210 7723593

e-mail: st@power.ece.ntua.gr