Καθ. Σταύρος Αθ. Παπαθανασίου

 

 

Ελληνικά       English

 

Αρχική σελίδα

 

 

 

Κατάλογος επιλεγμένων πρόσφατων δραστηριοτήτων και έργων

 

Α. Υποστήριξη για την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και την κατάρτιση & κοινοποίηση αιτημάτων κρατικής ενίσχυσης σε έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας:

o   Με την ιδιότητα του συντονιστή της ΟΔΕ Αποθήκευσης Ενέργειας του ΥΠΕΝ και σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς, κατάρτιση των αρχών που διέπουν την ανάπτυξη, αδειοδότηση, πρόσβαση στο δίκτυο και λειτουργία των αποθηκευτικών σταθμών και του οδικού χάρτη για την υλοποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

o   Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση των αρχών και τη σχεδίαση του μηχανισμού παροχής ενίσχυσης σε έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλόγου με την ΕΕ μέχρι την τελική έγκριση των σχημάτων:

-       Νέο πλαίσιο ενίσχυσης υβριδικών σταθμών ΑΠΕ-αποθήκευσης σε συστήματα ΜΔΝ (διαγωνισμοί και ατομική ενίσχυση).

-       Πλαίσιο στήριξης έργων αποθήκευσης τεχνολογίας συσσωρευτών στο ΕΔΣ (διαγωνισμοί).

-       Πλαίσιο ατομικής ενίσχυσης έργου αποθήκευσης αντλησιοταμιευτικού τύπου (Σταθμός Αμφιλοχίας 680 MW).

Β. Μελέτες σκοπιμότητας, εσόδων αγοράς & αναγκαίας ενίσχυσης, αδειοδότησης, πρόσβασης στο δίκτυο και τεχνικής σχεδίασης για μεγάλο αριθμό ιδιωτικών έργων:

o   Σταθμοί ΑΠΕ (αιολικοί, Φ/Β και ηλιοθερμικοί σταθμοί)

o   Αποθηκευτικοί σταθμοί του ΕΔΣ (αντλησιοταμίευση και συσσωρευτές)

o   Έργα ΑΠΕ – αποθήκευσης του ΕΔΣ (συσσωρευτές και θερμική αποθήκευση)

o   Υβριδικοί σταθμοί σε συστήματα ΜΔΝ (αντλησιοταμίευση και συσσωρευτές)

Γ. Τεχνικός σύμβουλος στα έργα υβριδικών σταθμών που έχουν μέχρι σήμερα κατασκευαστεί και λειτουργούν σε ελληνικά νησιά ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης:

o   Υβριδικός Σταθμός Τήλου (Eunice - αποθήκευση συσσωρευτών NaNiCl2 σε συνδυασμό με Α/Γ και Φ/Β):

       Μελέτες σκοπιμότητας και ενεργειακές τεχνικοοικονομικές μελέτες για τη διαστασιολόγηση των συνιστωσών και την έκδοση της άδειας παραγωγής του έργου.

       Ανάπτυξη των αλγορίθμων εσωτερικής διαχείρισης για το σύστημα EMS του σταθμού, καθώς και των αλγορίθμων διαχείρισης του νησιωτικού συστήματος όπου εντάσσεται ο σταθμός.

o   Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας ΝΑΕΡΑΣ (ΔΕΗ Ανανεώσιμες - αντλησιοταμίευση σε συνδυασμό με αιολική παραγωγή και υδροηλεκτρική λειτουργία):

       Ενεργειακές τεχνικοοικονομικές μελέτες για τη διαστασιολόγηση και την έκδοση της άδειας παραγωγής του έργου

       Τεχνικός σύμβουλος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, για τον παραγωγό και για τον ΔΕΔΔΗΕ σε ζητήματα ένταξης στο τοπικό δίκτυο και διαχείρισης του νησιωτικού συστήματος

o   Υβριδικό Σύστημα Αγίου Ευστρατίου (ΚΑΠΕ, με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – μπαταρίες Li-ion σε συνδυασμό με Α/Γ, Φ/Β και σύστημα τηλεθέρμανσης):

       Ενεργειακές τεχνικοοικονομικές μελέτες για τη διαστασιολόγηση, την έκδοση της άδειας παραγωγής του έργου και την τελική του υλοποίηση

       Ανάπτυξη των αρχών διαχείρισης και του νησιωτικού συστήματος και αποζημίωσης του έργου για την ηλεκτρική και θερμική παραγωγή

o   Πιλοτικό Έργο Αστυπάλαιας (σε φάση επικείμενης διακήρυξης από τη ΡΑΕ για επιλογή παραγωγού Υβριδικού Σταθμού – μπαταρίες Li-ion σε συνδυασμό με Φ/Β, για εξυπηρέτηση φορτίου ηλεκτρικών οχημάτων και τοπικής ζήτησης):

       Υποστήριξη του ΥΠΕΝ για την ανάπτυξη των αρχών προώθησης της υλοποίησης του έργου, επιλογής και αμοιβής του παραγωγού, και τη θεσμική κατοχύρωση των λύσεων

       Κατάρτιση των τευχών διαγωνισμού για την επιλογή του υβριδικού παραγωγού, σε συνεργασία με τη ΡΑΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ

Δ. Επιλεγμένα έργα έρευνας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

«Εκτίμηση αναμενόμενου επιπέδου περικοπών παραγωγής ΑΠΕ σε επίπεδο συστήματος με ορίζοντα το 2030»

Υπολογισμός του επιπέδου απορρίψεων της διαθέσιμης παραγωγής ΑΠΕ σε επίπεδο διασυνδεδεμένου συστήματος με βάση την αναμενόμενη ανάπτυξη του μείγματος παραγωγής και αποθήκευσης με ορίζοντα το έτος 2030 (ΑΔΜΗΕ, 2022).

«Εκτίμηση ισχύος βραχυκύκλωσης του δικτύου ΜΤ και λύσεων αναβάθμισης για αύξηση των δυνατοτήτων υποδοχής ΑΠΕ»

Υπολογισμός στάθμης βραχυκύκλωσης του δικτύου διανομής 20 kV και διαθέσιμων περιθωρίων σύνδεσης ισχύος ΑΠΕ και αποθήκευσης. Αξιολόγηση δυνατοτήτων αύξησης της στάθμης του υφιστάμενου δικτύου συγκεκριμένων Υ/Σ 150/20 KV του ηπειρωτικού συστήματος (ΔΕΔΔΗΕ, 2022).

«Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης του αναγκαίου συμβατικού δυναμικού παραγωγής και αρχών επιλογής και αποζημίωσης αυτού»

Μεθοδολογία εκτίμησης του αναγκαίου δυναμικού παραγωγής ανά σύστημα ΜΔΝ για διασφάλιση της επάρκειας και αξιοπιστίας ηλεκτροδότησης και προτάσεις για την προμήθεια και την αμοιβή λύσεων συμβατικού δυναμικού παραγωγής με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή με αναγκαίες τροποποιήσεις αυτού (ΔΕΔΔΗΕ, 2022).

«Προετοιμασία προδιαγραφών διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το υβριδικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής του ειδικού πιλοτικού έργου Αστυπάλαιας»

Ανάπτυξη τευχών προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής παραγωγού για την ανάπτυξη υβριδικού σταθμού ΑΠΕ-αποθήκευσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ειδικού Πιλοτικού Έργου «Αστυπάλαια: έξυπνο και αειφόρο νησί» (ΡΑΕ, 2021-2022).

«Distribution Control Centre operational concept and expansion planning»

Ανάπτυξη αρχών διαχείρισης του δικτύου διανομής ΜΤ της Αλβανίας μετά την υλοποίηση νέου συστήματος DMS Scada και αρχών σταδιακής ανάπτυξης του συστήματος στο σύνολο του δικτύου διανομής της χώρας (για τον DSO της Αλβανίας (OSHEE), μέσω της Fichtner GmbH – 2021-2022).

«Just clean energy transition of Diapontia Islands (JEDI)»

Βέλτιστη ανάπτυξη και ενεργειακή και οικονομική αξιολόγηση λύσεων ΑΠΕ-απιοθήκευσης με στόχο την πλήρη απανθρακοποίηση των μη διασυνδεδεμένων ηλεκτρικών συστημάτων των Διαπόντιων Νήσων (Οθωνοί και Ερεικούσσα) (για τη ΔΑΦΝΗ, δράση EL-181-2021-023 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού project NESOI – 2021-2022).

«Wind turbine repowering in Kythnos (WiRe-K)»

Τεχνική και οικονομική αξιολόγηση της υλοποίησης συστήματος αποθήκευσης μπαταριών ιόντων λιθίου «κατάντη του μετρητή», σε συνδυασμό με την εγκατάσταση νέας Α/Γ στη Κύθνο από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (για τη ΔΑΦΝΗ, δράση EL-177-2021-022 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού project NESOI – 2021-2022).

«Επικαιροποίηση μελετών περιθωρίων διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ σε μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα»

Επανεκπόνηση των μελετών για τον προσδιορισμό των περιθωρίων διείσδυσης όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ και υβριδικών σταθμών (αιολικά πάρκα, Φ/Β, μικρές Α/Γ, βιομάζα-βιοαέριο, ηλιοθερμικοί και υβριδικοί σταθμοί διαφόρων τύπων) σε συστήματα ΜΔΝ, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου περί υβριδικών σταθμών (ΔΕΔΔΗΕ, 2020).

«Kosovo Energy Efficiency and Renewable Energy Project Support for Grid Integrated Renewable Energy Generation»

Εκτίμηση δυνατοτήτων ενσωμάτωσης παραγωγής ΑΠΕ στο δίκτυο ΜΤ και ΧΤ του Κοσόβου και εκπόνηση δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης του δικτύου. Αφορά κατά βάση την ενσωμάτωση διεσπαρμένης παραγωγής ΦΒ, με εκτίμηση των τεχνικών δυνατοτήτων υποδοχής του υφιστάμενου δικτύου και προσδιορισμό και κοστολόγηση των έργων ενίσχυσης και αναβάθμισής του σε ορίζοντα 10ετίας. Έργο της World Bank, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές του Κοσόβου (Exergia/World Bank, 2020).

«Μελέτη για τον προσδιορισμό του περιθωρίου εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ στο σύστημα της Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσής του με το ΕΣΜΗΕ»

Εκτίμηση δυνατότητας υποδοχής αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών στο σύστημα της Κρήτης μετά την ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσής του με Πελοπόννησο και Αττική. Η μελέτη βασίζεται σε προσομοίωση του συνόλου του ΕΔΣ, λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς ασφαλούς λειτουργίας σε γεγονότα απώλειας κύριων στοιχείων των διασυνδέσεών τη; Κρήτης, και συνεκτιμά τη δυνατότητα επιβολής περικοπών ισχύος στους σταθμούς ΑΠΕ. Επιπλέον αξιολογεί τα οφέλη από την παρουσία τοπικής αποθήκευσης ενέργειας στο δίκτυο του νησιού (ΡΑΕ, 2020).

«Kythnos - Smart Island»

Μελέτη της διεθνούς εμπειρίας και των δυνατοτήτων που παρέχει η ενσωμάτωση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτόνομα νησιωτικά συστήματα. Αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών οφελών από την εισαγωγή αποθηκευτικών τεχνολογιών μπαταριών, αντλησιοταμίευσης και Η2, βιωσιμότητας των επενδύσεων, δυνατοτήτων που παρέχει το ρυθμιστικό πλαίσιο και απαιτήσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή του (Siemens, 2019-2022).

«Μελέτη προσομοίωσης της λειτουργίας του διασυνδεδεμένου συστήματος υπό υψηλή διείσδυση ΑΠΕ για τον προσδιορισμό των αναγκών αποθήκευσης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα»

Αξιολόγηση των αναγκών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του εθνικού διασυνδεμένου συστήματος υπό τις υψηλές συ θήκες διείσδυσης ΑΠΕ που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργειας και του Κλίμα για το έτος 2030. Η μελέτη περιλαμβάνει ολοκληρωμένη εκτίμηση κόστους-οφέλους για το σύστημα συνολικά από την ανάπτυξη αποθηκευτικών σταθμών αντλησιοταμιευτικού τύπου και συσσωρευτών για εναλλακτικά σενάρια διείσδυσης των ΑΠΕ και καταλήγει σε προτάσεις βέλτιστης ανάπτυξης και χαρακτηριστικών των αποθηκευτικών τεχνολογιών (ΡΑΕ, 2019-2020).

«Εκτίμηση της συμβολής της αποθήκευσης στην επάρκεια και οικονομικότητα ηλεκτροδότησης του συστήματος της Κρήτης, σε συνδυασμό με λύσεις συμβατικής παραγωγής»

Ανάλυση της επάρκειας ισχύος του συστήματος της Κρήτης στην παρούσα αυτόνομη κατάσταση, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης ΕΡ και στη μελλοντική πλήρως διασυνδεδεμένη λειτουργία του, με την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης ΣΡ. Εξέταση και συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων βασισμένων σε συμβατική παραγωγή με καύσιμο πετρέλαιο ή LNG, ΑΠΕ και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας επί του νησιού, με ανάλυση της αγοράς του διασυνδεδεμένου συστήματος συνολικά και ορίζοντα εξέτασης μέχρι το 2050 (ΡΑΕ, 2019).

«Ρυθμιστικό πλαίσιο των φορέων εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων»

Ανάλυση των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την ανάπτυξη και λειτουργία των υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, διαμόρφωση συνολικής πρότασης για την οργάνωση της σχετικής αγοράς στην Ελλάδα και υποστήριξη της ΡΑΕ στην κατάρτιση της γνωμοδότησης  που προβλέπει ο Ν.4001/2011 & 4277/2014 αναφορικά με τους ΦΕΥΦΗΟ (ΡΑΕ, 2018-2019).

«Support for the establishment of operational electricity markets on the Greek non-interconnected islands – TADNI»

Κατάρτιση μεθοδολογικής και αλγοριθμικής υποδομής για την κατάστρωση και επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, την ενδοημερήσια διαχείριση ηλεκτρικών συστημάτων με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ και αποθήκευσης και τη λειτουργία της αγοράς των συστημάτων ΜΔΝ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ΜΔΝ και του λοιπού υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, προς υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2018-2019).

«Ανάπτυξη αλγορίθμων για τη μέτρηση, τιμολόγηση και υπολογισμό αποκλίσεων των υβριδικών σταθμών στα συστήματα ΜΔΝ»

Ανάπτυξη της όλης μεθοδολογίας πιστοποίησης των μετρήσεων που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση των υβριδικών σταθμών στα ΜΔΝ, τον υπολογισμό των πιστώσεων και χρεώσεων των σταθμών και των αποκλίσεων ενέργειας και ισχύος που προβλέπει ο Κώδικας ΜΔΝ, οι άδειες παραγωγής και οι συμβάσεις πώλησης ενέργειας των ΥΒΣ (ΔΕΔΔΗΕ, 2018).

«Αναλυτικός σχεδιασμός του ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος και ανάπτυξη πολιτικής διαχείρισης ενέργειας της ν. Άγιος Ευστράτιος»

Ολοκληρωμένη ενεργειακή μελέτη του υβριδικού συστήματος που θα εγκατασταθεί στον Άγ. Ευστράτιο από το ΚΑΠΕ, περιλαμβανομένου του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και αποθήκευσης συσσωρευτών και των κεντρικών συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης θερμικής ενέργειας για το σύστημα τηλεθέρμανσης. Πραγματοποιήθηκε ενεργειακή και οικονομική ανάλυση, προδιαγραφή βασικών χαρακτηριστικών και ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης του υβριδικού συστήματος και του νησιού συνολικά (ΚΑΠΕ, 2017-2018).

«Καθορισμός νέου πλαισίου και ενδεδειγμένης τιμολόγησης των υβριδικών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα νησιά»

Πρόταση νέου πλαισίου και καθορισμός ύψους αμοιβής των υβριδικών σταθμών στα ΜΔΝ, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων προβλέψεων του Ν.3468/2006, το οποίο θα είναι συμβατό με τη δομή και τις αρχές διαχείρισης των έργων, θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους και θα μπορεί να αποτελέσει τη βάση σχετικής κοινοποίησης στην Commission (PAE, 2017).

«Τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής εξέτασης οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών»

Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάλυση της λειτουργίας σύνθετων διασυνδέσεων ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ, οικονομοτεχνική ανάλυση σεναρίων διασυνδέσεων και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου της Επιτροπής Εξέτασης Οικονομικότητας του Τρόπου Ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 469/2015 απόφαση της ΡΑΕ (ΡΑΕ, 2017).

«Εκπόνηση μελετών διαχείρισης του συστήματος παραγωγής της Ρόδου μετά την ένταξη του νέου ΘΗΣ Ν. Ρόδου»

Διερεύνηση του ενδεδειγμένου τρόπου διαχείρισης του συστήματος της Ρόδου πριν και μετά την ένταξη του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου, με κριτήριο την οικονομικότητα, τη διείσδυση των ΑΠΕ και κυρίως την ασφάλεια λειτουργίας του τοπικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα διαχείρισης αέργων του συστήματος ΥΤ του νησιού (ΔΕΔΔΗΕ, 2017).

«Επικαιροποίηση Ενεργειακής Μελέτης για το Πράσινο Νησί - Αη Στράτης»

Μελέτη διαστασιολόγησης των συνιστωσών συστήματος Α/Γ-Φ/Β-αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές για τον Άγιο Ευστράτιο, υπολογισμός της ενεργειακής του απόδοσης, του επενδυτικού κόστους και της επίπτωσης στο κόστος παραγωγής του νησιού, για τις ανάγκες ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (ΚΑΠΕ, 2016)

«Ανάλυση δυνατοτήτων ανάπτυξης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συστήματα ΜΔΝ»

Εξέταση εναλλακτικών μοντέλων ανάπτυξης και διαχείρισης της αποθήκευσης στα συστήματα ΜΔΝ, πέραν του καθιερωμένου των υβριδικών σταθμών, τα οποία θα αξιοποιούν τις υπηρεσίες ευελιξίας που είναι σε θέση να παράσχει η αποθήκευση. Αποτίμηση του οφέλους για τα συστήματα και της βιωσιμότητας των σχετικών επενδύσεων (ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε., 2016).

«Δυνατότητες διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά»

Αποτίμηση υψηλού επιπέδου των δυνατοτήτων αξιοποίησης του δυναμικού ΑΠΕ των νησιών του Αιγαίου για ηλεκτροπαραγωγή και της δυνατότητας ένταξης και λειτουργίας στα αυτόνομα συστήματα των νησιών κατανεμόμενων και μη σταθμών ΑΠΕ και αποθήκευσης (Siemens Α.Ε., 2016).

«Καθορισμός βέλτιστης στρατηγικής διαχείρισης και λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των μη διασυνδεδεμένων νησιών»

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΔΕΔΔΗΕ στον καθορισμό της βέλτιστης στρατηγικής διαχείρισης των ΜΔΝ. Ειδικότερα, ανάλυση των απαιτήσεων του Κώδικα ΜΔΝ, διερεύνηση του ενδεδειγμένου και εφικτού μοντέλου διαχείρισης, ανάλυση επιμέρους έργων και δράσεων που απαιτούνται και κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου δράσης προς υποβολή στη ΡΑΕ και την Commission (ΔΕΔΔΗΕ, 2015).

 «Υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ σε ποικίλα θέματα διαχείρισης των μη διασυνδεδεμένων νησιών»

Διαρκής υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ σε ποικίλα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ (θέματα του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, διαχείριση σταθμών ΑΠΕ και αποθήκευσης, λειτουργία σε συνθήκες αυξημένης διείσδυσης, συνδρομή στην αξιολόγηση ειδικών περιπτώσεων σταθμών, διαχωρισμός ορίων χρηστών-δικτύου κλπ.). Ανάπτυξη των πρότυπων συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς, ηλιοθερμικούς σταθμούς και σταθμούς βιομάζας στα ΜΔΝ. (ΔΕΔΔΗΕ, διάφορα επιμέρους έργα, 2014-2016)

«Διερεύνηση των περιθωρίων διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα»

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας συμβατής με τον Κώδικα ΜΔΝ για τον προσδιορισμό των περιθωρίων διείσδυσης όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ και υβριδικών σταθμών (αιολικά πάρκα, Φ/Β, μικρές Α/Γ, βιομάζα-βιοαέριο, ηλιοθερμικοί και υβριδικοί σταθμοί διαφόρων τύπων) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Εφαρμογή της μεθοδολογίας στο σύνολο των νησιών και παραμετρική διατύπωση περιθωρίων διείσδυσης. (ΔΕΔΔΗΕ, 2013-2014)

«Υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ στην ανάπτυξη του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου»

Συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ στην ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου σχεδίου του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, με συμμετοχή στις ομάδες εργασίας και στις υπηρεσιακές συσκέψεις, και με αναθεώρηση ή εκ νέου εκπόνηση επιμέρους τμημάτων του Κώδικα, όπως ιδίως αυτών που αφορούν την πρόσβαση των Παραγωγών στο Δίκτυο  (ΔΕΔΔΗΕ, 2014).

«Μελέτη Διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου»

Ανάλυση της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου υπό συνθήκες υψηλής διείσδυσης της αιολικής και Φ/Β παραγωγής, με στόχο τον καθορισμό των αποδεκτών περιθωρίων διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ αυτών των τεχνολογιών με κριτήρια ενεργειακά και οικονομικά (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, 2013-2014).

«Διατύπωση και Προκαταρκτική Αξιολόγηση Εναλλακτικών Προτάσεων για τη Διαχείριση και Τιμολόγηση Σταθμών Αποθήκευσης στο Σύστημα»

Αντικείμενο του έργου είναι ο προσδιορισμός, η αποτύπωση και η προκαταρκτική αξιολόγηση εναλλακτικών πολιτικών διαχείρισης και τιμολόγησης των αποθηκευτικών σταθμών που εντάσσονται και λειτουργούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα, με στόχο τη διευκόλυνση της επίτευξης των τεθέντων στόχων διείσδυσης ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (ΡΑΕ, 2013).

 

«Ανάπτυξη στρατηγικής για τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής της Ρόδου»

Διερεύνηση της δυνατότητας μεγιστοποίησης της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Ρόδου, ώστε να απαντηθούν βασικά ερωτήματα, όπως η ρεαλιστικά εφικτή διείσδυση των ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής του νησιού, το ενδεδειγμένο/βέλτιστο μείγμα τεχνολογιών ΑΠΕ και η επίπτωση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, σε μεσοπρόσθεσμο ορίζοντα (έτος 2025) (Heinrich-Böll-Stiftung και Πράσινο Ινστιτούτο, 2012-2013).

«Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνδεση των μικρών ανεμογεννητριών στο Δίκτυο»

Ανάπτυξη μεθοδολογίας τεχνικής εξέτασης για τις μικρές Α/Γ, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στη λειτουργία του Δικτύου (θέματα ποιότητας ισχύος και προστασίας αντινησιδοποίησης), καθώς και τα στοιχεία και πιστοποιητικά που οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες στον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ, 2012-2013).

«Δημιουργία Εθνικού Προγράμματος Αξιοποίησης του Υπεράκτιου Αιολικού Δυναμικού του Αιγαίου»

Αποτύπωση και αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού στον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Χωροθέτηση και ηλεκτρική διασύνδεση των προβλεπόμενων αιολικών σταθμών, μέσω της σχεδίασης, διαστασιολόγησης και προμελέτης δικτύου υποβρυχίων καλωδιακών διασυνδέσεων, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των αιολικών πάρκων αλλά και των νησιών του Αιγαίου (ΓΓΕΤ, πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 2012-2015).

 

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δικτύου Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) για την ανάπτυξη εφαρμογών ευφυών δικτύων σε 5 νησιά του Αιγαίου»

Προμελέτη και κατάρτιση προδιαγραφών εκπόνησης μελετών για Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που περιλαμβάνουν λειτουργίες ελέγχου του συστήματος παραγωγής των νησιών, αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εφαρμογές τηλεμέτρησης σταθμών παραγωγής, καθώς και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. (ΔΑΦΝΗ - έργο του προγράμματος ELENA της EIB, 2012-2014).

«ANTI-SIC -Ανάπτυξη Νέων Τρανζίστορ και Αντιστροφέα Ισχύος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με Χρήση Καρβιδίου Πυριτίου»

Ανάπτυξη τεχνολογίας διακοπτικών στοιχείων Καρβιδίου Πυριτίου (SiC) και εφαρμογή τους σε μετατροπέα DC/AC και DC/DC φωτοβολταϊκών συστημάτων. (ΓΓΕΤ, πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 2011-2014).

«Παραμετρική διερεύνηση των δυνατοτήτων διείσδυσης ΑΠΕ και του τρόπου διαχείρισής τους στα νησιά Κρήτη και Ρόδο»

Καθορισμός της ενδεδειγμένης πολιτικής διαχείρισης και παραμετρική διερεύνηση των δυνατοτήτων που έχουν τα ηλεκτρικά συστήματα Κρήτης και Ρόδου να υποδεχθούν αιολικούς, φωτοβολταϊκούς, ηλιοθερμικούς (τεχνολογιών πύργου και κατόπτρων, με ή χωρίς αποθήκευση) και υβριδικούς σταθμούς με αποθηκευτικά συστήματα αντλησιοταμίευσης και μπαταριών (ΡΑΕ, 2011-2012).

«Μελέτη των Περιθωρίων Διείσδυσης Φ/Β και Αιολικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σε Ορίζοντα 5ετίας»

Επικαιροποίηση των περιθωρίων διείσδυσης Φ/Β σταθμών και δευτερευόντως αιολικών πάρκων που είχαν ορισθεί από τη ΡΑΕ το έτος 2008, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές που έχουν επέλθει στο σύστημα παραγωγής των νησιών, στο φορτίο και στην εγκατεστημένη ή αδειοδοτημένη ισχύ σταθμών ΑΠΕ (ΔΕΗ, 2010-2011)

«MERGE: Mobile Energy Resources in Grids of Electricity»

Ανάλυση τεχνολογιών ηλεκτρικών οχημάτων και των τεχνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την αυξημένη διείσδυσή τους σε ευρωπαϊκά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων των δυνατοτήτων αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ μέσω εκμετάλλευσης της αποθηκευτικής ικανότητας των οχημάτων (FP7-ENERGY-2009-7.3.3, 2010-2011).

«Παραμετρική διερεύνηση της τιμολόγησης υβριδικών σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά»

Διερεύνηση της διαμόρφωσης των τιμών αγοραπωλησίας ενέργειας και αποζημίωσης ισχύος υβριδικών σταθμών που περιλαμβάνουν Α/Γ και αντλησιοταμίευση και λειτουργούν σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, βάσει των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον ν.3468/2006 και στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής (ΡΑΕ, 2010).

«Τεχνικοοικονομική Προμελέτη Σκοπιμότητας για το Πράσινο Νησί “Αη Στράτης”: Ηλεκτροπαραγωγή – Αποθήκευση και Ενεργειακή Διαχείριση»

Βασική σχεδίαση και μελέτη διαστασιολόγησης των συνιστωσών υβριδικού συστήματος Α/Γ-Φ/Β-Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές για τον Άγιο Ευστράτιο, υπολογισμός της ενεργειακής του απόδοσης, του επενδυτικού κόστους και της επίπτωσης στο κόστος παραγωγής του νησιού (ΓΓΕΤ/ΚΑΠΕ, 2009).

«Ανάλυση παραγόντων που συμβάλλουν στις ενεργειακές απώλειες Φ/Β σταθμών»

Ανάλυση ενεργειακών απωλειών και ποσοτικοποίηση της επίπτωσής τους στον λόγο απόδοσης (performance ratio) μεγάλου φωτοβολταϊκού σταθμού, εξαιτίας παραγόντων όπως η θερμοκρασία, η φασματική κατανομή της ακτινοβολίας, οι ανακλάσεις και η μείωση της απόδοσης των πλαισίων σε χαμηλές τιμές ακτινοβολίας (ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., 2009).

«Διερεύνηση των δυνατοτήτων διείσδυσης φωτοβολταϊκής παραγωγής στο αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα της Ρόδου μέχρι το έτος 2010»

Αναλυτική διερεύνηση των δυνατοτήτων διείσδυσης της Φ/Β παραγωγής στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα της Ρόδου, συνεκτιμώντας την εγκατεστημένη και αδειοδοτημένη ισχύ αιολικών πάρκων και την πολιτική διαχείρισης των σταθμών παραγωγής ΑΠΕ που εφαρμόζεται στα νησιά (Ενεργειακό Γραφείο Νομού Δωδεκανήσου, 2007).

«Στρατηγική μελέτη διασύνδεσης αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας-Προκαταρκτικές μελέτες»

Αναζήτηση τεχνικά δόκιμων λύσεων, μελέτες σκοπιμότητας και προμελέτες για τη διασύνδεση νησιών ή ομάδων νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό Σύστημα ή μεταξύ τους, μέσω υποβρύχιων καλωδιακών δικτύων ΥΤ, τεχνολογίας ΕΡ, ΣΡ και συνδυασμών τους. (ΡΑΕ, 2006-2007 και 2007-2008)

«Διερεύνηση των δυνατοτήτων διείσδυσης φωτοβολταϊκής παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα»

Αναζήτηση των ορίων διείσδυσης φωτοβολταϊκών σε μη διασυνδεδεμένα νησιά όπου υφίσταται ή έχει αδειοδοτηθεί σημαντική ισχύς αιολικών πάρκων και διερεύνηση της πολιτικής διαχείρισης της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (ΡΑΕ, 2006-2007).

«Τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση αιολικών σταθμών στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας»

Διερεύνηση και καταγραφή των τεχνικών απαιτήσεων που τίθενται διεθνώς βάσει Κωδίκων για αιολικούς σταθμούς που συνδέονται στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και ικανοποίησή τους από τις εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες ανεμογεννητριών (ΡΑΕ, 2006-2007).

«MICROGRIDS - Large Scale Integration of Micro-Generation to Low Voltage Grids» & «MORE MICROGRIDS - Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids»

Ενσωμάτωση ευρείας κλίμακας μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Διερεύνηση των τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που ανακύπτουν (Έργα FP5 ENK5-CT-2002-00610, 2003-2005, και FP6 SES6-CT-2005-019864, 2006-2009).

«Πλωτή, αυτόνομη, οικολογική και αποδοτική μονάδα αφαλάτωσης»

Σχεδίαση, κατασκευή και πιλοτική λειτουργία της πλωτής μονάδας αφαλάτωσης ΥΔΡΙΑΔΑ, τροφοδοτούμενης από αιολική και Φ/Β ενέργεια. Μελέτη και κατασκευή του ηλεκτρικού μέρους και ελέγχου της μονάδας (ΓΓΕΤ – Έργο ΕΠΑΝ, 2003-2007).

«Προκαταρκτική μελέτη διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Μελέτη εναλλακτικών σεναρίων διασύνδεσης νησιών των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα, με εφαρμογή τεχνολογιών FACTS (SVCs, HVDC links), σε συνεργασία με κατασκευαστές εξοπλισμού (ΡΑΕ, 2003-2004).