Παύλος Σ. Γεωργιλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Γραφείο 2.2.31

Τηλ.: 210 7724378

Fax: 210 7723659

e-mail: pgeorg@power.ece.ntua.gr

 

 

                                   

 

 

English

                                                               

Δημοσιεύσεις

 

Citations at Google Scholar

 

Ομάδα

 

 

Draft

 

 

Ο Παύλος Σ. Γεωργιλάκης:

·       Το 1990 έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

·       Το 2000 έλαβε το Διδακτορικό του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

·       Τον Σεπτέμβριο του 2009 διορίστηκε ως Λέκτορας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, όπου από τον Αύγουστο του 2018 έως σήμερα εργάζεται ως Αναπληρωτής Καθηγητής.

·       Από το 2004 έως το 2009 ήταν Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

·       Από το 1994 έως το 2003 εργάστηκε στη Σνεντέρ Ελεκτρίκ ΑΕ, ελληνική θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Schneider Electric Industries SA, ως μηχανικός ποιοτικού ελέγχου, μηχανικός μελετών μετασχηματιστών, προϊστάμενος έρευνας και ανάπτυξης, και προϊστάμενος βιομηχανικού marketing ηλεκτρολογικού υλικού ισχύος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή των σύγχρονων τεχνικών για την ανάλυση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και τη μοντελοποίηση και σχεδίαση των μετασχηματιστών ισχύος. Ειδικότερα, οι σύγχρονες τεχνικές περιλαμβάνουν αλγορίθμους βελτιστοποίησης, τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και μεθόδους πρόβλεψης. Οι σύγχρονες αυτές τεχνικές εφαρμόζονται στον σχεδιασμό, στη βέλτιστη λειτουργία, και στην ενεργειακή και οικονομοτεχνική ανάλυση των συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στην τοποθέτηση μετρητικών συστημάτων, και στην ενσωμάτωση μονάδων διανεμημένης παραγωγής και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Έχει συμμετάσχει σε 25 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων σε οκτώ ως επιστημονικός υπεύθυνος. Τα εννέα από αυτά τα 25 ερευνητικά προγράμματα είναι μεγάλα ολοκληρωμένα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Πλαίσιο 6 και 7 και από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή την περίοδο συμμετέχει στα ακόλουθα τρία ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: SHAR-Q (ως επιστημονικός υπεύθυνος), WiseGRID, και NobelGrid.

Έχει επιβλέψει τρεις διδακτορικές διατριβές, εννέα μεταπτυχιακές διατριβές και 63 διπλωματικές εργασίες, οι οποίες έχουν όλες ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Είναι συγγραφέας των ακόλουθων τριών βιβλίων:

1.      Π. Σ. Γεωργιλάκης, Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, Ελλάδα, Ιούλιος 2005, 301 σελίδες, στα ελληνικά. ISBN: 960-209-886-4

2.      P. S. Georgilakis, Spotlight on Modern Transformer Design. Springer, London, UK, August 2009, 427 pages, in English. ISBN: 978-1-84882-667-0

3.      Π. Σ. Γεωργιλάκης, Σύγχρονα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, Ελλάδα, Ιούλιος 2015, 312 σελίδες, στα ελληνικά. ISBN: 978-960-603-038-3

Έχει δημοσιεύσει 97 εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 13 εργασίες του σε κεφάλαια βιβλίων και 102 άρθρα του σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική βάση δεδομένων SCOPUS, οι δημοσιεύσεις του έχουν λάβει περισσότερες από 3000 ετεροαναφορές: Author ID: 6603883470

Είναι κριτής σε 16 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το 2013 έλαβε το βραβείο καλύτερου κριτή από το περιοδικό Electric Power Systems Research του εκδοτικού οίκου Elsevier.

Είναι ανώτερο μέλος (senior member) του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics EngineersIEEE) και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).