ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Παύλος Σ. Γεωργιλάκης

 

English

Αρχική σελίδα

 
Διδακτορική Διατριβή

Π. Σ. Γεωργιλάκης, “Συμβολή τεχνητής νοημοσύνης στη μείωση των απωλειών κενού φορτίου μετασχηματιστών διανομής”. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2000.

 

Βιβλία

1.      P. S. Georgilakis, Spotlight on modern transformer design. Springer, London, UK, 2009. Download the Preface of the book.

2.      Book Review: J.C. Olivares-Galvan, “Book Review: Spotlight on modern transformer design,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 33, No. 7, pp. 1349-1350, September 2011.

3.      Π. Σ. Γεωργιλάκης, Ηλεκτρικά κυκλώματα. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2005.

 
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

1.      N.C. Koutsoukis, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Service restoration of active distribution systems with increasing penetration of renewable distributed generation,” IET Generation, Transmission, and Distribution, article in press, DOI: 10.1049/iet-gtd.2018.6153

2.      P. Kotsampopoulos, P. Georgilakis, D.T. Lagos, V. Kleftakis, N. Hatziargyriou, “FACTS Providing Grid Services: Applications and Testing,” Energies, Vol. 12, No. 13, July 2019.

3.      P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Unified Power Flow Controllers in Smart Power Systems: Models, Methods, and Future Research,” IET Smart Grid, Vol. 2, No. 1, pp. 2-10, March 2019.  

4.      I.I. Avramidis, V.A. Evangelopoulos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Demand side flexibility schemes for facilitating the high penetration of residential distributed energy resources,” IET Generation, Transmission, and Distribution, Vol. 12, No. 18, pp. 4079-4088, October 2018.

5.      P. Moutis, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Voltage regulation support along a distribution line by a virtual power plant based on a center of mass load modeling,” IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 9, No. 4, pp. 3029-3038, July 2018.

6.      N.C. Koutsoukis, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Multistage coordinated planning of active distribution networks,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 33, pp. 32-44, January 2018.

7.      K.E. Antoniadou-Plytaria, I.N. Kouveliotis-Lysikatos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Distributed and decentralized voltage control of smart distribution networks: Models, methods, and future research,” IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 8, pp. 2999-3008, November 2017.

8.      N. Koutsoukis, P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, “Active distribution network planning based on a hybrid genetic algorithm-nonlinear programming method,” CIRED Open Access Proceedings Journal, Vol. 2017, pp. 2065-2068, October 2017.

9.      N.C. Koutsoukis, D.O. Siagkas, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Online reconfiguration of active distribution networks for maximum integration of distributed generation,” IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, Vol. 14, pp. 437-448, April 2017.

10. V.A. Evangelopoulos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Optimal operation of smart distribution networks: A review of models, methods and future research,” Electric Power Systems Research, Vol. 140, pp. 95-106, November 2016.

11. M. Zidar, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, T. Capuder, D. Skrlec, Review of energy storage allocation in power distribution networks: applications, methods and future research,” IET Generation, Transmission, and Distribution, Vol. 10, pp. 645-652, March 2016.

12.  J.C. Olivares-Galvan, R. Escarela-Perez, S. Maximov, S. Magdaleno-Adame, P.S. Georgilakis, Cost reduction by interchanging the location of the windings in distribution transformers with HV copper winding and LV aluminum winding,” International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 25, pp. 2685-2695, November 2015.

13.  E.I. Zountouridou, G.C. Kiokes, S. Chakalis, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou Offshore floating wind parks in the deep waters of Mediterranean Sea,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 51, pp. 433-448, November 2015.

14.  E.I. Batzelis, P.S. Georgilakis, S.A. Papathanassiou Energy models for photovoltaic systems under partial shading conditions: a comprehensive review,” IET Renewable Power Generation, Vol. 9, No. 4, pp. 340-349, May 2015.

15.  E.E. Sfikas, Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, “Simultaneous capacity optimization of distributed generation and storage in medium voltage microgrids,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 67, pp. 101-113, May 2015.

16.  P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “A review of power distribution planning in the modern power systems era: Models, methods and future research,” Electric Power Systems Research, Vol. 121, pp. 89-100, April 2015.

17.  P.S. Georgilakis, A.G. Kagiannas, “A novel validated solution for lightning and surge protection of distribution transformers,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 63, pp. 373-381, December 2014.

18.  G.T. Tziasiou, G.A. Orfanos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Transmission pricing software for power engineering education,” Computer Applications in Engineering Education, Vol. 22, No. 3, pp. 410-428, September 2014.

19.  E. Karapidakis, P. Georgilakis, A. Tsikalakis, Y. Katsigiannis, M. Moschakis, “Dynamic performance assessment of wind energy pump storage units in Crete's power system,” Materials Science Forum, Vol. 792, pp. 305-310, August 2014.

20.  J.C. Olivares-Galvan, S. Magdaleno-Adame, R. Escarela-Perez, R. Ocon-Valdez, P.S. Georgilakis, G. Loizos, Reduction of stray losses in flange–bolt regions of large power transformer tanks,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 61, No. 8, pp. 4455-4463, August 2014.

21.  P.S. Georgilakis, G.A. Orfanos, N.D. Hatziargyriou, “Computer-assisted interactive learning for teaching transmission pricing methodologies,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 29, No. 4, pp. 1972-1980, July 2014.

22.  V.A. Evangelopoulos, P.S. Georgilakis, Optimal distributed generation placement under uncertainties based on point estimate method embedded genetic algorithm,” IET Generation, Transmission, and Distribution, Vol. 8, No. 3, pp. 389-400, March 2014.

23.  I. Hernandez, J.C. Olivares-Galvan, P.S. Georgilakis, J.M. Canedo, Core loss and excitation current model for wound core distribution transformers,” International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 24, No. 1, pp. 30-42, January 2014.

24.  G.A. Orfanos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “A more fair power flow based transmission cost allocation scheme considering maximum line loading for N-1 security,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, No. 3, pp. 3344-3352, August 2013.

25.  P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Optimal distributed generation placement in power distribution networks: Models, methods, and future research,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, No. 3, pp. 3420-3428, August 2013.

26.  Book Review: P.S. Georgilakis, “Integration of distributed generation in the power system,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 48, pp. 69-70, June 2013.

27.  G.A. Orfanos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Transmission expansion planning of systems with increasing wind power integration,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, No. 2, pp. 1355-1362, May 2013.

28.  J.C. Olivares-Galvan, R. Escarela-Perez, P.S. Georgilakis, I. Fofana, Evaluation of distribution transformer banks in electric power systems,” International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 23, No. 3, pp. 364-379, April 2013.

29.  N.C. Koutsoukis, N.M. Manousakis, P.S. Georgilakis, G.N. Korres, “Numerical observability method for optimal phasor measurement units placement using recursive tabu search method,” IET Generation, Transmission, and Distribution, Vol. 7, No. 4, pp. 347-356, April 2013.

30.  J.C. Olivares-Galvan, P.S. Georgilakis, E. Campero-Littlewood, R. Escarela-Perez, Core lamination selection for distribution transformers based on sensitivity analysis,” Electrical Engineering, Vol. 95, No. 1, pp. 33-42, March 2013.

31.  Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, “Effect of customer worth of interrupted supply on the optimal design of small isolated power systems with increased renewable energy penetration,” IET Generation, Transmission, and Distribution, Vol. 7, No. 3, pp. 265-275, March 2013.

32.  Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, E.S. Karapidakis,  “Hybrid simulated annealing-tabu search method for optimal sizing of autonomous power systems with renewables,” IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 3, No. 3, pp. 330-338, July 2012.

33.  J.C. Olivares-Galvan, R. Escarela-Perez, P.S. Georgilakis, I. Fofana, S. Magdaleno-Adame, “A bibliographic analysis of transformer literature 1990-2000,” Electrical and Electronic Engineering, Vol. 2, No. 3, pp. 96-121, June 2012.

34.  N.M. Manousakis, G.N. Korres, P.S. Georgilakis,  “Taxonomy of PMU placement methodologies,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 27, No. 2, pp. 1070-1077, May 2012.

35.  Book Review: P.S. Georgilakis, “Book Review: Condition monitoring and assessment of power transformers using computational intelligence,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 33, No. 10, pp. 1784-1785, December 2011.

36.  J.C. Olivares-Galvan, P.S. Georgilakis, R. Escarela-Perez, E. Campero-Littlewood,  “Optimal design of single-phase shell-type  distribution transformers based on a multiple design method validated by measurements,” Electrical Engineering, Vol. 93, No. 4, pp. 237-246, December 2011.

37.  D.K. Dimitroulas, P.S. Georgilakis, “A new memetic algorithm approach for the price based unit commitment problem,” Applied Energy, Vol. 88, No. 12, pp. 4687-4699, December 2011.

38.  J.C. Olivares-Galvan, S. Magdaleno-Adame, E. Campero-Littlewood, R. Escarela-Perez, P.S. Georgilakis, “Techno-economic evaluation of reduction of low-voltage bushings diameter in single-phase distribution transformers,” Electric Power Components and Systems, Vol. 39, No. 13, pp. 1388-1402, September 2011.

39.  P.S. Georgilakis, “Environmental cost of distribution transformer losses,” Applied Energy, Vol. 88, No. 9, pp. 3146-3155, September 2011.

40.  E.I. Amoiralis, P.S. Georgilakis, M.A. Tsili, A.G. Kladas, A.T. Souflaris, “A complete software package for transformer design optimization and economic evaluation analysis,” Materials Science Forum, Vol. 670, pp. 535-546, April 2011.

41.  I. Hernandez, J.M. Canedo, J.C. Olivares-Galvan, P.S. Georgilakis, “Electromagnetic analysis and comparison of conventional-wound cores and octagonal-wound cores of distribution transformers,” Materials Science Forum, Vol. 670, pp. 477-486, April 2011.

42.  E.S. Karapidakis, Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, E. Thalassinakis, “Generation expansion planning of Crete power system for high penetration of renewable energy sources,” Materials Science Forum, Vol. 670, pp. 407-414, April 2011.

43.  P.S. Georgilakis, P.G. Vernados, “Flexible AC transmission system controllers: An evaluation,” Materials Science Forum, Vol. 670, pp. 399-406, April 2011.

44.  Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, G.J. Tsinarakis, “A novel colored fluid stochastic Petri net simulation model for reliability evaluation of wind/PV/diesel small isolated power systems,” IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics-Part A: Systems and Humans, Vol. 40, No. 6, pp. 1296-1309, November 2010.

45.  E.I. Amoiralis, P.S. Georgilakis, M.A. Tsili, A.G. Kladas, “Ant colony optimisation solution to distribution transformer planning problem,” International Journal of Advanced Intelligence Paradigms, Vol. 2, No. 4, pp. 316-335, October 2010.

46.  Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, E.S. Karapidakis, “Multiobjective genetic algorithm solution to the optimum economic and environmental performance problem of small autonomous hybrid power systems with renewables,” IET Renewable Power Generation, Vol. 4, No. 5, pp. 404-419, September 2010.

47.  P.S. Georgilakis, E.I. Amoiralis, “Distribution transformer cost evaluation methodology incorporating environmental cost,” IET Generation, Transmission, and Distribution, Vol. 4, No. 7, pp. 861-872, July 2010.

48.  J.C. Olivares-Galvan, F. de Leon, P.S. Georgilakis, R. Escarela-Perez, “Selection of copper against aluminium windings for distribution transformers,” IET Electric Power Applications, Vol. 4, No. 6, pp. 474-485, July 2010.

49.  P.S. Georgilakis, “Market-based transmission expansion planning by improved differential evolution,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 32, No. 5, pp. 450-456, June 2010.

50.  I. Hernandez, J.C. Olivares-Galvan, P.S. Georgilakis, J.M. Canedo, “A novel octagonal wound core for distribution transformers validated by electromagnetic field analysis and comparison with conventional wound core,” IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 46, No. 5, pp. 1251-1258, May 2010.

51.  Π.Σ. Γεωργιλάκης, “Μεθοδολογία για τη μεγιστοποίηση κερδών των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς,” Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Τόμος 1, Τεύχος 1, σελ. 127–144, Ιανουάριος – Απρίλιος 2010.

52.  P.S. Georgilakis, “Recursive genetic algorithm-finite element method technique for the solution of transformer manufacturing cost minimisation problem,” IET Electric Power Applications, Vol. 3, No. 6, pp. 514-519, November 2009.

53.  P.S. Georgilakis, “Differential evolution solution to transformer no-load loss reduction problem,” IET Generation, Transmission, and Distribution, Vol. 3, No. 10, pp. 960-969, October 2009.

54.  J.C. Olivares-Galvan, P.S. Georgilakis, R. Ocon-Valdez, “A review of transformer losses,” Electric Power Components and Systems, Vol. 37, No. 9, pp. 1046-1062, September 2009.

55.  P.S. Georgilakis, “Genetic algorithm model for profit maximization of generating companies in deregulated electricity markets,” Applied Artificial Intelligence, Vol. 23, No. 6, pp. 538-552, July 2009.

56.  A. Tsikalakis, Y. Katsigiannis, P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, “Impact of wind power forecasting error bias on the economic operation of autonomous power systems,” Wind Energy, Vol. 12, No. 4, pp. 315-331, May 2009.

57.  E.I. Amoiralis, P.S. Georgilakis, M.A. Tsili, A.G. Kladas, “Global transformer optimization method using evolutionary design and numerical field computation,” IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 45, No. 3, pp. 1720-1723, March 2009.

58.  P.S. Georgilakis, Y.A. Katsigiannis, “Reliability and economic evaluation of small autonomous power systems containing only renewable energy sources,” Renewable Energy, Vol. 34, No. 1, pp. 65-70, January 2009.

59.  Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, G.J. Tsinarakis, “Introducing a coloured fluid stochastic Petri-net based methodology for reliability and performance evaluation of small isolated power systems including wind turbines,” IET Renewable Power Generation, Vol. 2, No. 2, pp. 75-88, June 2008.

60.  T.D. Kefalas, P.S. Georgilakis, A.G. Kladas, A.T. Souflaris, D.G. Paparigas, “Multiple grade lamination wound core: a novel technique for transformer iron loss minimization using simulated annealing with restarts and an anisotropy model,” IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 44, No. 6, pp. 1082-1085, June 2008.

61.  E.I. Amoiralis, M.A. Tsili, P.S. Georgilakis, A.G. Kladas, A.T. Souflaris, “A parallel mixed integer programming-finite element method technique for global design optimization of power transformers,” IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 44, No. 6, pp. 1022-1025, June 2008.

62.  D. Mendrinos, C. Karytsas, P.S. Georgilakis, “Assessment of geothermal resources for power generation,” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp. 1262-1267, May 2008.

63.  P.S. Georgilakis, P.G. Vernados, C. Karytsas, “An ant colony optimization solution to the integrated generation and transmission maintenance scheduling problem,” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp. 1246-1250, May 2008.

64.  Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, “Optimal sizing of small isolated hybrid power systems using tabu search,” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp. 1241-1245, May 2008.

65.  Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, “A multiobjective evolutionary algorithm approach for the optimum economic and environmental performance of an off-grid power system containing renewable energy sources,” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp. 1233-1240, May 2008.

66.  E. Kontoleontos, C. Karytsas, D. Mendrinos, P.S. Georgilakis, “Optimized geothermal binary power cycles,” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp. 1228-1232, May 2008.

67.  E.I. Amoiralis, P.S. Georgilakis, M.A. Tsili, A.T. Souflaris, “Utility-based economic assessment of distribution transformers considering specific load characteristics and environmental factors,” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp. 1184-1191, May 2008.

68.  E.I. Amoiralis, P.S. Georgilakis, M.A. Tsili, “Design optimization of distribution transformers based on mixed integer programming methodology,” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp. 1178-1183, May 2008.

69.  P.S. Georgilakis, “Taguchi method for the optimization of transformer cores annealing process,” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp. 1169-1177, May 2008.

70.  E.I. Amoiralis, M.A. Tsili, P.S. Georgilakis, “The state of the art in engineering methods for transformer design and optimization: a survey,” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp. 1149-1158, May 2008.

71.  P.S. Georgilakis, C. Karytsas, P.G. Vernados, “Genetic algorithm solution to the market-based transmission expansion planning problem,” Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp. 1120-1125, May 2008.

72.  M.A. Tsili, A.G. Kladas, P.S. Georgilakis, “Computer aided analysis and design of power transformers,” Computers in Industry, Vol. 59, No. 4, pp. 338-350, April 2008.

73.  P.S. Georgilakis, “Technical challenges associated with the integration of wind power into power systems,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 12, No. 3, pp. 852-863, April 2008.

74.  P.S. Georgilakis, “Artificial intelligence solution to electricity price forecasting problem,” Applied Artificial Intelligence, Vol. 21, No. 8, pp. 707-727, September 2007.

75.  E.I. Amoiralis, P.S. Georgilakis, T.D. Kefalas, M.A. Tsili, A.G. Kladas, “Artificial intelligence combined with hybrid FEM-BE techniques for global transformer optimization,” IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 43, No. 4, pp. 1633-1636, April 2007.

76.  P.S. Georgilakis, E.I. Amoiralis, “Spotlight on transformer design,” IEEE Power and Energy, Vol. 5, No. 1, pp. 40-50, January-February 2007.

77.  I.J. Gousgouriotis, Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, “Economic evaluation of biomass heating systems: a case of greenhouses in northern Greece,” Operational Research. An International Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 83-104, January 2007.

78.  P.S. Georgilakis, “Decision support system for evaluating transformer investments in the industrial sector,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 181, No. 1-3, pp. 307-312, January 2007.

79.  P.S. Georgilakis, A.T. Gioulekas, A.T. Souflaris, “A decision tree method for the selection of winding material in power transformers,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 181, No. 1-3, pp. 281-285, January 2007.

80.  P.S. Georgilakis, M.A. Tsili, A.T. Souflaris, “A heuristic solution to the transformer manufacturing cost optimization problem,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 181, No. 1-3, pp. 260-266, January 2007.

81.  A.J. Tsivgouli, M.A. Tsili, A.G. Kladas, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, A.D. Skarlatini, “Geometry optimization of electric shielding in power transformers based on finite element method,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 181, No. 1-3, pp. 159-164, January 2007.

82.  M.A. Tsili, A.G. Kladas, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, D.G. Paparigas, “Advanced design methodology for single and dual voltage wound core power transformers based on a particular finite element model,” Electric Power Systems Research, Vol. 76, No. 9-10, pp. 729-741, June 2006.

83.  P.S. Georgilakis, “State-of-the-art of decision support systems for the choice of renewable energy sources for energy supply in isolated regions,” International Journal of Distributed Energy Resources, Vol. 2, No. 2, pp. 129-150, April-June 2006.

84.  P.S. Georgilakis, J.A. Katsigiannis, K.P. Valavanis, A.T. Souflaris, “A systematic stochastic petri net based methodology for transformer fault diagnosis and repair actions,” Journal of Intelligent and Robotic Systems, Vol. 45, No. 2, pp. 181-201, February 2006.

85.  V.L. Stampolidis, Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, “A methodology for the economic evaluation of photovoltaic systems,” Operational Research. An International Journal, Vol. 6, No. 1, pp. 37-54, January 2006.

86.  M.A. Tsili, A.G. Kladas, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, D.G. Paparigas, “Geometry optimization of magnetic shunts in power transformers based on a particular hybrid finite-element boundary-element model and sensitivity analysis,” IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 41, No. 5, pp. 1776-1779, May 2005.

87.  M. Tsili, A. Kladas, P. Georgilakis, A. Souflaris, D. Paparigas, “Numerical techniques for design and modeling of distribution transformers,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 161, No. 1-2, pp. 320-326, April 2005.

88. Π.Σ. Γεωργιλάκης, “Εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,” Τεχνικά Χρονικά ΙΙΙ, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Τόμος 24, Τεύχη 1-2, pp. 41-50, 2004.

89.  M.A. Tsili, A.G. Kladas, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, C.P. Pitsilis, J.A. Bakopoulos, D.G. Paparigas, “Hybrid numerical techniques for power transformer modeling: a comparative analysis validated by measurements,” IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 40, No. 2, pp. 842-845, March 2004.

90.  P.S. Georgilakis, C. Prévé, Y. Chollot, M. Bidaut, P. Deschamps, N. Londos, “Managing MV networks for quality of service,” IEEE Computer Applications in Power, Vol. 15, No. 3, pp. 44-49, July 2002.

91.  N.D. Doulamis, A.D. Doulamis, P.S. Georgilakis, S.D. Kollias, N.D. Hatziargyriou, “A synergetic neural network-genetic scheme for optimal transformer construction,” Integrated Computer-Aided Engineering, Vol. 9, No. 1, pp. 37-56, 2002.

92.  P.S. Georgilakis, N.D. Doulamis, A.D. Doulamis, N.D. Hatziargyriou, S.D. Kollias, “A novel iron loss reduction technique for distribution transformers based on a combined genetic algorithm - neural network approach,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 31, No. 1, pp. 16-34, February 2001.

93.  P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, D. Paparigas, S. Elefsiniotis, “Effective use of magnetic materials in transformer manufacturing,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 108, No. 2, pp. 209-212, January 2001.

94.  Π. Γεωργιλάκης, Ν. Χατζηαργυρίου, “Οικονομική αξιολόγηση μετασχηματιστών διανομής,” Τεχνικά Χρονικά ΙΙΙ, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Τόμος 20, Τεύχη 1-2, pp. 51-62, 2000.

95.  P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, D. Paparigas, “AI helps reduce transformer iron losses,” IEEE Computer Applications in Power, Vol. 12, No. 4, pp. 41-46, October 1999.

96.  P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, N.D. Doulamis, A.D. Doulamis, S.D. Kollias, “Prediction of iron losses of wound core distribution transformers based on artificial neural networks,” Neurocomputing, Vol. 23, No. 1-3, pp. 15-29, December 1998.

97.  N. Hatziargyriou, P. Georgilakis, D. Spiliopoulos, J. Bakopoulos, “Quality improvement of individual cores of distribution transformers using decision trees,” International Journal of Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications, Vol. 6, No. 3, pp. 141-146, September 1998.

 
Δημοσιεύσεις σε κεφάλαια βιβλίων

1.      P.S. Georgilakis, “Power Transformers,” in Standard Handbook for Electrical Engineers (17th Edition), S. Santoso, H.W. Beaty (Editors), McGraw-Hill, pp. 801-866, 2018.

2.      W. Nijs, S. Simoes, A. Sgobbi, P. Ruiz-Castello, C. Thiel, G, Giannakidis, J. Mantzaris, K. Tigas, D. Dimitroulas, P. Georgilakis, C. Vournas, “Improved representation of the European power grid in long term energy system models: Case study of JRC-EU-TIMES,” in Informing Energy and Climate Policies Using Energy Systems Models: Insights from Scenario Analysis Increasing the Evidence Base, G. Giannakidis et al. (Editors), Lecture Notes in Energy, Vol. 30, Springer, pp. 201-222, 2015.

3.      Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, M.N. Moschakis, “Evaluating the performance of small autonomous power systems using reliability worth analysis,” in Reliability Modeling and Analysis of Smart Power Systems, R. Karki, R. Billinton, A.K. Verma (Editors), Springer, pp. 147-167, 2014.

4.      P.S. Georgilakis, “Differential evolution solution to transmission expansion planning problem,” in Handbook of Power Systems I, P.M. Pardalos, S. Rebennack, M.V.F. Pereira, N.A. Iliadis (Editors), Energy Systems, Berlin: Springer, pp. 409-427, 2010.

5.      Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, E.S. Karapidakis, “Genetic algorithm solution to optimal sizing problem of small autonomous hybrid power systems,” in Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications, S. Konstantopoulos et al. (Editors), Lecture Notes in Computer Science, LNAI 6040, Berlin: Springer, pp. 327-332, May 2010.

6.      E.I. Amoiralis, P.S. Georgilakis, M.A. Tsili, A.G. Kladas, “Ant colony system-based algorithm for optimal multi-stage planning of distribution transformer sizing,” in Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, I. Lovrek, R.J. Howlett, L.C. Jain (Editors), Lecture Notes in Computer Science, LNAI 5178, Berlin: Springer, pp. 9-17, September 2008.

7.      E.I. Amoiralis, P.S. Georgilakis, A.T. Gioulekas, “An artificial neural network for the selection of winding material in power transformers,” in Advances in Artificial Intelligence, G Antoniou et al. (Editors), Lecture Notes in Computer Science, LNAI 3955, Berlin: Springer, pp. 465-468, April 2006.

8.      Y.A. Katsigiannis, A.G. Tsikalakis, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Improved wind power forecasting using a combined neuro-fuzzy and artificial neural network,” in Advances in Artificial Intelligence, G Antoniou et al. (Editors), Lecture Notes in Computer Science, LNAI 3955, Berlin: Springer, pp. 105-115, April 2006.

9.      P.S. Georgilakis, “Market clearing price forecasting in deregulated electricity markets using adaptively trained neural networks,” in Advances in Artificial Intelligence, G Antoniou et al. (Editors), Lecture Notes in Computer Science, LNAI 3955, Berlin: Springer, pp. 56-66, April 2006.

10.  J.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, K.P. Valavanis, “Diagnosing transformer faults with petri nets,” in Methods and Applications of Artificial Intelligence, G.A. Vouros and T. Panayiotopoulos (Editors), Lecture Notes in Computer Science, LNAI 3025, Berlin: Springer, pp. 420-431, April 2004.

11.  P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, “On the application of artificial intelligence techniques to the quality improvement of industrial processes,”  in Methods and Applications of Artificial Intelligence, I.P. Vlahavas and C.D. Spyropoulos (Editors), Lecture Notes in Computer Science, LNAI 2308, Berlin: Springer, pp. 473-484, January 2002.

12.  C. Dikaiakos, A. Kladas, P. Georgilakis, D. Paparigas, “Power transformer analysis by using advanced numerical techniques,” in Superconductivity and Magnetic Materials, M. Enokizono and A.G. Mamalis (Editors), Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics, pp. 39-43, 2002.

13.  P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, N.D. Doulamis, A.D. Doulamis, J.A. Bakopoulos, “An efficient PC-based environment for the improvement of magnetic cores industrial process,” in Advances in Manufacturing, S.G. Tzafestas (Editor), Springer, pp. 385-396, 1999.

 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

1. I.I. Avramidis, V.A. Evangelopoulos, P.S. Georgilakis, “Demand side flexibility prospects in modern LV networks: A probabilistic assessment,” Proc. IEEE PowerTech, Milan, Italy, June 2019.

2. S. Halilcevic, P. Georgilakis, “How and why the batteries in the sectors of photovoltaics and electric vehicles could have impact on the society,” Proc. IEEE PowerTech, Milan, Italy, June 2019.

3. O. Blanas, P. Karafotis, P. Georgilakis, “Optimal Allocation of Multiple Unified Power Flow Controllers Using Particle Swarm Optimization,” Proc. 11th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2018), Dubrovnik, Croatia, November 2018.

4. P. Karafotis, K. Christodoulou-Galanopoulos, D. Siagkas, P. Georgilakis, “Power Quality Indices for Electrical Power Systems under Non-Stationary Disturbances,” Proc. IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018), Athens, Greece, September 2018.

5. D. Siagkas, P. Karafotis, P. Georgilakis, “Multi-objective control of active distribution systems incorporating various types of distributed energy resources,” Proc. IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018), Athens, Greece, September 2018.

6. N.C. Koutsoukis, P.A. Karafotis, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Optimal service restoration of power distribution networks considering voltage regulation,” Proc. IEEE PowerTech, Manchester, UK, June 2017.

7. K.E. Antoniadou-Plytaria, N.C. Koutsoukis, E.S. Sergaki, P.S. Georgilakis, “Multiyear power distribution planning considering voltage regulator placement,” Proc. 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2016), Belgrade, Serbia, November 2016.

8. N.C. Koutsoukis, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Multi-stage power distribution planning to accommodate high wind generation capacity,” Proc. IEEE PowerTech, Eindhoven, the Netherlands, June 2015.

9. A.D. Petropoulos, N.C. Koutsoukis, E.S. Karapidakis, P.S. Georgilakis, “Optimal mix of wind generation and energy storage systems in power distribution networks,” Proc. 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2014), Athens, Greece, November 2014.

10. N.M. Manousakis, G.N. Korres, P.S. Georgilakis, “A detailed bibliographic analysis of optimal PMU placement problem in conventional power systems and in smart grids,” Proc. 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2014), Athens, Greece, November 2014.

11. M. Zidar, T. Capuder, P. Georgilakis, D. Skrlec, “Convex AC optimal power flow method for definition of size and location of battery storage systems in the distribution grid,” Proc. 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES 2014), Venice-Istanbul, September 2014.

12. N.C. Koutsoukis, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “A tabu search method for distribution network planning considering distributed generation and uncertainties,” Proc. 13th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS 2014), Durham, UK, July 2014.

13. E. Karapidakis, P. Georgilakis, A. Tsikalakis, Y. Katsigiannis, M. Moschakis, “Dynamic performance assessment of wind energy pump storage units in Crete's power system,” Proc. 8th Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nano Materials (JAPMED '8), Athens, Greece, June 2013.

14. G.A. Orfanos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Transmission network cost allocation based on a possible maximum used capacity for N-1 secure operation,” Proc. IX Bulk Power System Dynamics and Control Symposium (IREP 2013), Rethymnon, Greece, August 2013.

15. G.A. Orfanos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “A recursive harmony search algorithm for security constrained transmission expansion planning,” Proc. IEEE Grenoble PowerTech 2013, Grenoble, France, June 2013.

16. F. Silvestro, A. Baitch, F. Pilo, B. Bak-Jensen, M. Fan, G. Pisano, P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, G. Petretto, “Demand side integration aspects in active distribution planning,” Proc. 22nd International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2013), Stockholm, Sweden, June 2013.

17. P.S. Georgilakis, G.N. Korres, “Computer aided education on flexible transmission systems,” Proc. 8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2012), Cagliari, Italy, October 2012.

18. J.C. Olivares-Galvan, P.S. Georgilakis, I. Fofana, S. Magdaleno-Adame, E. Campero-Littlewood, M.S. Esparza-Gonzalez, “A bibliographic analysis of transformer literature 2001-2010,” Proc. 8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2012, Cagliari, Italy, October 2012.

19. G.A. Orfanos, A.G. Anastopoulou, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Static transmission expansion planning under an improved harmony search algorithm,” Proc. 8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2012), Cagliari, Italy, October 2012.

20. J.C. Olivares-Galvan, S. Magdaleno-Adame, R. Escarela-Perez, R. Ocon-Valdez, P.S. Georgilakis, G. Loizos, “Experimental validation of a new methodology to reduce hot spots on the screws of power transformer tanks,” Proc. 20th International Conference on Electrical Machines (ICEM 2012), pp. 2318-2322, Marseille, France, September 2012.

21. S. Magdaleno-Adame, I. Fofana, L. Loiselle, J.C. Olivares-Galvan, R. Escarela-Perez, P.S. Georgilakis, “Study of parameters influencing the performance of connectors used for load and temperature tests on transformers,” Proc. 19th IEEE International Symposium on Electrical Insulation (ISEI 2012), San Juan, Puerto Rico, June 2012.

22. Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, S.C. Papadopoulos, M.N. Moschakis, “Evaluating the performance of small autonomous power systems using reliability worth analysis,” Proc. 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS 2012), pp.762-767, Istanbul, Turkey, June 2012.

23. G.A. Orfanos, P.S. Georgilakis, G.N. Korres, N.D. Hatziargyriou “Transmission expansion planning by enhanced differential evolution,” Proc. 16th International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems (ISAP 2011), Hersonissos, Crete, Greece, September 2011.

24. N.M. Manousakis, G.N. Korres, P.S. Georgilakis, “Optimal placement of phasor measurement units: A literature review,” Proc. 16th International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems (ISAP 2011), Hersonissos, Crete, Greece, September 2011.

25. P.S. Georgilakis, J.C. Olivares-Galvan, R. Escarela-Perez, I. Fofana, G.K. Stefopoulos, “Environmental cost of transformer losses for industrial and commercial users of transformers,” Proc. North American Power Symposium (NAPS 2011), Boston, USA, August 2011.

26. I. Fofana, J.S. N'cho, J.C. Olivares-Galvan, R. Escarela-Perez, P.S. Georgilakis, “Comparative studies of the stabilities to oxidation and electrical discharge between ester fluids and transformer oils,” Proc. North American Power Symposium (NAPS 2011), Boston, USA, August 2011.

27. G.A. Orfanos, G.T. Tziasiou, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Evaluation of transmission pricing methodologies for pool based electricity markets,” Proc. IEEE Trondheim PowerTech, Trondheim, Norway, June 2011.

28. I.I. Skoteinos, G.A. Orfanos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Methodology for assessing transmission investments in deregulated electricity markets,” Proc. IEEE Trondheim PowerTech, Trondheim, Norway, June 2011.

29. P.S. Georgilakis, J.C. Olivares, M.S. Esparza-Gonzalez, “An evolutionary computation solution to transformer design optimization problem,” Proc. 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering Research (CIIIEE 2010), Aguascalientes, Ags. Mexico, pp. 226-231, November 2010.

30. J.C. Olivares-Galvan, R. Escarela-Perez, P.S. Georgilakis, E. Campero-Littlewood, “Separation of no-load losses for distribution transformers using experimental methods: Two frequencies and two temperatures,” Proc. 7th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2010), Agia Napa, Cyprus, November 2010.

31. J.C. Olivares-Galvan, P.S. Georgilakis, A.D. Theocharis, M. Madrigal, “Experimental investigation of parameters influencing transformer excitation current,” Proc. 7th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2010), Agia Napa, Cyprus, November 2010.

32. J.C. Olivares-Galvan, P.S. Georgilakis, E. Vazquez-Martinez, J.A. Mendieta-Antunez, “Comparison of three-phase distribution transformer banks against three-phase distribution transformers,” Proc. 7th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2010), Agia Napa, Cyprus, November 2010.

33. J.C. Olivares-Galvan, S. Magdaleno-Adame, E. Campero-Littlewood, P.S. Georgilakis, R. Escarela-Perez, “Impact of low voltage bushings diameter on single-phase distribution transformer losses,” Proc. International Conference on Electrical Machines (ICEM 2010), Rome, Italy, September 2010.

34. T. Kefalas, A. Kladas, M. Tsili, E. Amoiralis, P. Georgilakis, G. Loizos, A. Souflaris, “Energy conservation by low loss distribution transformers adapted to load characteristics,” Proc. International Conference on Deregulated Electricity Market issues in South-East Europe (DEMSEE 2010), Sitia, Greece, September 2010. 

35. G.A. Orfanos, I.I. Skoteinos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Transmission expansion planning in deregulated electricity markets for increased wind power penetration,” Proc. 7th International Conference on the European Energy Market (EEM 2010), Madrid, Spain, June 2010.

36. Θ. Κεφάλας, Μ. Τσίλη, Α. Κλαδάς, Ε. Αμοιραλής, Π. Γεωργιλάκης, Γ. Λοΐζος, Α. Σουφλάρης, Εξοικονόμηση ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα μέσω μετασχηματιστών διανομής χαμηλών απωλειών,” Πρακτικά Συνόδου Ελληνικής Επιτροπής CIGRE “Αθήνα 2009, Αθήνα, Δεκέμβριος 2009.

37. J.C. Olivares-Galvan, I. Hernandez, P.S. Georgilakis, E. Campero-Littlewood, “Calculation of the magnetic field intensity in a rectangular conductor carrying current in electromagnetism introductory courses,” Proc. COMSOL Conference, Boston, USA, October 2009.

38. P.S. Georgilakis, P.G. Vernados, “State-of-the-art of power converter topologies and control techniques for variable speed wind energy conversion systems,” Proc. 6th Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting and Nano Materials (JAPMED’6), pp. 225-226, Bucharest, Romania, July 2009.

39. E.S. Sergaki, P.S. Georgilakis, A.G. Kladas, G.S. Stavrakakis, “Fuzzy logic based online electromagnetic loss minimization of permanent magnet synchronous motor drives,” International Conference on Electrical Machines (ICEM 2008), Vilamoura, Portugal, September 2008.

40. E.I. Amoiralis, M.A. Tsili, P.S. Georgilakis, A.G. Kladas, “Ant colony solution to optimal transformer sizing problem,” International Conference on Electrical Power Quality and Utilization (EPQU 2007), Barcelona, Spain, October 2007.

41. E.I. Amoiralis, M.A. Tsili, P.S. Georgilakis, A.G. Kladas, “Energy efficient transformer selection implementing life cycle costs and environmental externalities,” International Conference on Electrical Power Quality and Utilization (EPQU 2007), Barcelona, Spain, October 2007.

42. T.D. Kefalas, P.S. Georgilakis, A.G. Kladas, A.T. Souflaris, D.G. Paparigas, “Multiple grade lamination wound core: a novel technique for transformer iron loss minimization using simulated annealing with restarts and an anisotropy model,” International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (COMPUMAG 2007), Aachen, Germany, June 2007.

43. E.I. Amoiralis, M.A. Tsili, P.S. Georgilakis, A.G. Kladas, A.T. Souflaris, “A parallel mixed integer programming-finite element method technique for global design optimization of power transformers,” International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (COMPUMAG 2007), Aachen, Germany, June 2007.

44. A.J. Tsivgouli, M.A. Tsili, P.S. Georgilakis, A.G. Kladas, A.T. Souflaris, D.G. Paparigas, “Finite element methodology for the accurate prediction and minimization of no load loss in power transformers,” Proc. International Conference on Electrical Machines (ICEM 2006), Chania, Greece, September 2006.

45. Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, “Reliability and economic evaluation of small autonomous power systems containing only renewable energy sources,” Proc. International Conference on Electrical Machines (ICEM 2006), Chania, Greece, September 2006.

46. P.S. Georgilakis, “Genetic algorithm model for profit maximization of generating companies in deregulated electricity markets,” Proc. International Conference on Electrical Machines (ICEM 2006), Chania, Greece, September 2006.

47. E.I. Amoiralis, E. Litsos, P.S. Georgilakis, “Methodology for the optimum design of power transformers using minimum number of input parameters,” Proc. International Conference on Electrical Machines (ICEM 2006), Chania, Greece, September 2006.

48. P.S. Georgilakis and N.D. Hatziaryriou, “Techniques for maximizing the wind power penetration in autonomous power systems,” Proc. 6th Balkan Power Conference, Ohrid, FYROM, June 2006.

49. P.S. Georgilakis and N.D. Hatziaryriou, “Technical challenges associated with the integration of wind power into power systems,” Proc. 6th Balkan Power Conference, Ohrid, FYROM, June 2006.

50. A.G. Tsikalakis, Y.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Determining and exploiting the distribution function of wind power forecasting error for the economic operation of autonomous power systems,” Proc. IEEE Power Engineering Society Annual Meeting (IEEE PES 2006), Montreal, Canada, June 2006.

51. T.D. Kefalas, M.A. Tsili, A.G. Kladas, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, D.G. Paparigas, “Power transformer no load loss optimization considering for manufacturing process effects,” Proc. 12th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (IEEE CEFC 2006), Miami, Florida, April 2006.

52. E.I. Amoiralis, P.S. Georgilakis, M.A. Tsili, A.G. Kladas, “Artificial intelligence combined with hybrid FEM-BE techniques for global transformer optimization,” Proc. 12th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (IEEE CEFC 2006), Miami, Florida, April 2006.

53. P.S. Georgilakis, A.G. Tsikalakis, N.D. Hatziargyriou, “Success factors in maximizing the wind energy penetration in isolated power systems: case of Greece,” Proc. Workshop on Enhancing Implementation of RES in Western Balkan Countries, Skopje, FYROM, March 2006

54. G.K. Stefopoulos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, A.P.S. Meliopoulos, “A genetic algorithm solution to the governor-turbine dynamic model identification in multi-machine power systems,” Proc. 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, pp. 1288-1294, Seville, Spain, December 2005.

55. G. Sideratos, N. Hatziargyriou, P. Georgilakis, “State-of-the-art in wind power forecasting,” Proc. Workshop on Operation and Control of RES, Belgrade, Serbia and Montenegro, November 2005.

56. N. Hatziargyriou, P. Georgilakis, “Dynamic security assessment and monitoring of isolated networks with increased wind power penetration,” Proc. Workshop on Operation and Control of RES, Belgrade, Serbia and Montenegro, November 2005.

57. N. Hatziargyriou, P. Georgilakis, K. Karras, “Distribution management system software for isolated power systems: an overview,” Proc. Workshop on Operation and Control of RES, Belgrade, Serbia and Montenegro, November 2005.

58. P.S. Georgilakis, “Career and business opportunities in modern electric power systems,” Proc. Qualifying Labor, Social Issues and New Technologies, Chania, Greece, November 2005.

59. G.K. Stefopoulos, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “An evolutionary computation solution to the governor-turbine parameter estimation problem,” Proc. International Conference on Intelligent Systems Applications to Power Systems (ISAP 2005), Arlington, VA, USA, pp. 280-285, November 2005.

60. P.S. Georgilakis, “Decision support system for evaluating transformer investments in the industrial sector,” Proc. 4th Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting and Nano Materials (JAPMED’4), pp. 103-104, Cairo, Egypt, September 2005.

61. P.S. Georgilakis, A.T. Gioulekas, A.T. Souflaris, “A decision tree method for the selection of winding material in power transformers,” Proc. 4th Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting and Nano Materials (JAPMED’4), pp. 101-102, Cairo, Egypt, September 2005.

62. P.S. Georgilakis, M.A. Tsili, A.T. Souflaris, “A heuristic solution to the transformer manufacturing cost optimization problem,” Proc. 4th Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting and Nano Materials (JAPMED’4), pp. 83-84, Cairo, Egypt, September 2005.

63. A.J. Tsivgouli, M.A. Tsili, A.G. Kladas, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, A.D. Skarlatini, “Geometry optimization of electric shielding in power transformers based on finite element method,” Proc. 4th Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting and Nano Materials (JAPMED’4), pp. 99-100, Cairo, Egypt, September 2005.

64. M.A. Tsili, A.G. Kladas, A.J. Tsivgouli, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, D.G. Paparigas, “Efficient finite element model for power transformer optimization,” Proc. 15th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (COMPUMAG 2005), Shenyang, China, June 2005.

65. A.E Haniotis, J.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, A.G. Kladas, “Active and reactive power management of grid connected variable speed permanent magnet generator wind turbine,” Proc. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ 2005), Zaragoza, Spain, March 2005.

66. M.A. Tsili, A.G. Kladas, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, D.G. Paparigas, “Incorporation of advanced numerical field analysis techniques in the industrial transformer design process,” Proc. IEE MEDPOWER 2004, Lemesos, Cyprus, November 2004.

67. G.D. Kalokiris, P.S. Georgilakis, A.G. Kladas, “Iron losses evaluation in high speed drives,” Proc. IEE MEDPOWER 2004, Lemesos, Cyprus, November 2004.

68. M.A. Tsili, A.G. Kladas, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, D.G. Paparigas, “Wound core power transformer design: classical methodology and advanced magnetic field analysis techniques,” Proc. Advanced Research Workshop on Modern Transformers (ARWTR 2004), pp. 23-28, Vigo, Spain, October 2004.

69. M.A. Tsili, A.G. Kladas, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, D.G. Paparigas, “Geometry optimization of magnetic shunt in power transformers based on a hybrid finite element-boundary element method and sensitivity analysis,” Proc. 11th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (IEEE CEFC 2004), Seoul, Korea, June 2004.

70. P.S. Georgilakis, J. Katsigiannis, K.P. Valavanis, “Petri net based transformer fault diagnosis,” Proc. IEEE International Symposium on Circuits and Systems (IEEE ISCAS 2004), Montreal, Canada, Vol. 5, pp. 980-983, May 2004.

71. N.D. Doulamis, P.S. Georgilakis, “Adaptive multimedia content personalization,” Proc. IEEE International Symposium on Circuits and Systems (IEEE ISCAS 2004), Montreal, Canada, Vol. 2, pp. 189-192, May 2004.

72. N. Bilalis, J.A. Katsigiannis, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, A. Antoniadis, “Automating the product design cycle for custom made products,” Proc. International Design Conference, Dubrovnik, Croatia, May 2004.

73. Π. Γεωργιλάκης, Μ. Τσίλη, Α. Κλαδάς, Α. Σουφλάρης, Γ. Μπακόπουλος, Δ. Παπαρήγας, Κ. Αναστασίου, “Βελτίωση της μεθοδολογίας σχεδίασης-πρόβλεψης χαρακτηριστικών μετασχηματιστών ισχύος χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές ανάλυσης του μαγνητικού πεδίου και πειραματική επιβεβαίωση,” Πρακτικά Συνόδου Ελληνικής Επιτροπής CIGRE “Αθήνα 2003, Αθήνα, Νοέμβριος 2003.

74. J.A. Katsigiannis, K.P. Valavanis, N. Bilalis, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, G.J. Dalaviras, A.G. Mavrogiorgos, D.G. Paparigas, “Transformer fault diagnosis modeling using petri nets,” Proc. International Conference on Intelligent Systems Applications to Power Systems (ISAP 2003), Lemnos, Greece, September 2003.

75. M.A. Tsili, A.G. Kladas, P.S. Georgilakis, A.T. Souflaris, C.P. Pitsilis, J.A. Bakopoulos, D.G. Paparigas, “Hybrid numerical techniques for power transformer modeling: a comparative analysis validated by measurements,” 14th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (COMPUMAG 2003), Saratoga Springs, NY, USA, July 2003.

76. P. Deschamps, M. Bidaut, P. Georgilakis, N. Londos, C. Prévé, “Design of an ultra compact distribution substation,” Proc. International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2003), Paper No. 21, Barcelona, Spain, May 2003.

77. M. Tsili, A. Kladas, P. Georgilakis, A. Souflaris, D. Paparigas, “Numerical techniques for design and modelling of distribution transformers,” Proc. 3rd Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic and Superconducting Materials and 3rd Workshop on Superconducting Flywheels (JAPMED’3), Athens, Greece, pp. 135-136, May 2003.

78. M. Tsili, C. Dikaiakos, A. Kladas, P. Georgilakis, A. Souflaris, C. Pitsilis, J. Bakopoulos, D. Paparigas, “Advanced 3D numerical methods for power transformer analysis and design,” Proc. IEE MEDPOWER 2002, Athens, Greece, November 2002.

79. C. Prévé, P. Deschamps, M. Bidaut, Y. Chollot, J.-L. Bauduin, N. Londos, P.S. Georgilakis, S. Fokaefs, A.T. Souflaris, “Design of an ultra compact distribution substation,” Proc. IEE MEDPOWER 2002, Athens, Greece, November 2002.

80. A.T. Souflaris, S. Fokaefs, P.S. Georgilakis, N. Londos, M. Bidaut, C. Prévé, P. Deschamps, J.-L. Bauduin, Y. Chollot, “Integrated substation transformer protection,” Proc. IEE MEDPOWER 2002, Athens, Greece, November 2002.

81. P.S. Georgilakis, C. Prévé, P. Deschamps, N. Londos, M. Bidaut, “A novel ultra compact distribution substation,” Proc. IEEE Power Engineering Society Summer Meeting (IEEE PES 2002), Chicago, USA, Vol. 1, pp. 212-219, July 2002.

82. S.S. Elefsiniotis, A.K. Bladikas, P.S. Georgilakis, P.C. Tsakaldimis, “Development of a new process for continuous improvement of customer satisfaction in the logistics customer service,” Proc. International Solutions Conference of the Institute of Industrial Engineers, Orlando, USA, May 2002.

83. Ν. Λόντος, Ι. Ασλάνογλου, Α. Κουραπάς, Π. Γεωργιλάκης, Χ. Δικαιάκος, “Δοκιμές εσωτερικού τόξου στην Ελλάδα σε πίνακες μέσης τάσης υποσταθμών διανομής εσωτερικού και εξωτερικού χώρου,” Πρακτικά Συνόδου Ελληνικής Επιτροπής CIGRE “Αθήνα 2002”, σελ. 281-288, Αθήνα, Απρίλιος 2002.

84. Π. Γεωργιλάκης, Α. Σουφλάρης, Δ. Παπαρήγας, “Οικονομική αξιολόγηση μετασχηματιστών διανομής υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς,” Πρακτικά Συνόδου Ελληνικής Επιτροπής CIGRE “Αθήνα 2002”, σελ. 103-110, Αθήνα, Απρίλιος 2002.

85. C. Dikaiakos, K. Mofori, A. Kladas, P. Georgilakis, A. Souflaris, D. Paparigas, “Power transformer analysis and design based on mixed finite element-boundary element technique,” Proc. 13th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (COMPUMAG 2001), Evian, France, Vol. 4, pp. 230-231, July 2001.

86. G.K. Stefopoulos, N.D. Hatziargyriou, P.S. Georgilakis, “Identification of governor-turbine parameters using evolutionary computation,” Proc. International Conference on Intelligent Systems Applications to Power Systems (ISAP 2001), Budapest, Hungary, pp. 288-293, June 2001.

87. N.D. Hatziargyriou, P.S. Georgilakis, “Artificial intelligence techniques for transformer iron loss prediction: current practice and perspectives,” Proc. CAI 2000, Lodz, Poland, October 2000.

88. P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, N. Logothetis, S.S. Elefsiniotis, “Establishing an optimal annealing process of magnetic cores by the Taguchi method,” Proc. IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IEEE IAS 2000), Rome, Italy, Vol. 2, pp. 1033-1040, October 2000.

89. P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, D.G. Paparigas, “Steps towards intelligent core loss modeling,” Proc. IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (IEEE MELECON 2000), Nicosia, Cyprus, Vol. 3, pp. 1011-1014, May 2000.

90. Π. Γεωργιλάκης, Δ. Σταυρόπουλος, Δ. Σπηλιόπουλος, Α. Σουφλάρης, “Αξιοποίηση μετασχηματιστών διανομής με πυρήνα από άμορφο σίδηρο,” Πρακτικά Συνόδου Ελληνικής Επιτροπής CIGRE “Αθήνα 1999”, σελ. 333-343, Αθήνα, Δεκέμβριος 1999.

91. Π. Γεωργιλάκης, Δ. Παπαρήγας, Ι. Μπακόπουλος, “Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου ποιότητας μαγνητικών πυρήνων μετασχηματιστών διανομής με χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης,” Πρακτικά Συνόδου Ελληνικής Επιτροπής CIGRE “Αθήνα 1999”, σελ. 397-408, Αθήνα, Δεκέμβριος 1999.

92. P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, D.J. Paparigas, J.A. Bakopoulos, S.S. Elefsiniotis, “Automatic learning techniques for on-line control and optimization of transformer core manufacturing process,” Proc. IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IEEE IAS 1999), Phoenix, Arizona, Vol. 1, pp. 311-322, October 1999.

93. P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, D.J. Paparigas, J.A. Bakopoulos, “On-line combined use of neural networks and genetic algorithms to the solution of transformer iron loss reduction problem,” Proc. IEEE POWERTECH 1999, Budapest, Hungary, August 1999.

94. P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Machine learning applications in the transformer manufacturing industry,” Proc. ACAI 1999, Chania, Greece, pp. 57-65, July 1999.

95. P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, A.D. Doulamis, N.D. Doulamis, S.D. Kollias, “A neural network framework for predicting transformer core losses,” Proc. IEEE International Conference on Power Industry Computer Applications (IEEE PICA 1999), Silicon Valley, USA, pp. 301-308, May 1999.

96. P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, S.S. Elefsiniotis, D.J. Paparigas, J.A. Bakopoulos, “Creation of an efficient computer-based environment for the reduction of transformer industrial cycle,” Proc. IEE MEDPOWER 1998, Nicosia, Cyprus, November 1998.

97. P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, J.A. Bakopoulos, A.T. Souflaris, “Investigating parameters affecting transformer iron losses,” Proc. AISE 1998, Galatzi, Romania, October 1998.

98. N.D. Hatziargyriou, P.S. Georgilakis, J.A. Bakopoulos, “Intelligent knowledge based methods for estimating transformer iron losses,” Proc. CAI 1998, Lodz, Poland, September 1998.

99. P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, A.T. Souflaris, “Artificial intelligence approaches to distribution transformer core quality improvement,” Proc. International Conference on Electrical Machines (ICEM 1998), Istanbul, Turkey, Vol. 1, pp. 541-546, September 1998.

100.                     N.D. Hatziargyriou, P.S. Georgilakis, D.G. Paparigas, J.A. Bakopoulos, “Prediction of distribution transformer no-load losses using the learning vector quantization neural network,” Proc. IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (IEEE MELECON 1998), Tel-Aviv, Israel, Vol. 2, pp. 1180-1184, May 1998.

101.                     Π.Σ. Γεωργιλάκης, Ν.Δ. Χατζηαργυρίου, Δ.Γ. Παπαρήγας, Ι.Α. Μπακόπουλος, “Χρήση δένδρων απόφασης για την πρόβλεψη των απωλειών κενού φορτίου μετασχηματιστών διανομής,” Πρακτικά Συνόδου Ελληνικής Επιτροπής CIGRE “Αθήνα 1997”, σελ. 341-352, Αθήνα, Δεκέμβριος 1997.

102.                     P.S. Georgilakis, J.A. Bakopoulos, N.D. Hatziargyriou, “A decision tree method for prediction of distribution transformer iron losses,” Proc. 32nd Universities Power Engineering Conference (UPEC 1997), Manchester, UK, Vol. 1, pp. 257-260, September 1997.

 

 

The documents contained in these directories are included by the contributing authors as a means to ensure timely dissemination of scholarly and technical work on a non-commercial basis. Copyright and all rights therein are maintained by the authors and by other copyright holders, notwithstanding that they have offered their works here electronically. It is only allowed to copy this information if you adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. These works may not be reposted without the explicit permission of the copyright holder.

 

Some of the articles in this web site are copyrighted by IEEE and the following notice applies: © 1997-2019 IEEE. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish this material for advertising or promotional purposes or for creating new collective works for resale or redistribution to servers or lists, or to reuse any copyrighted component of this work in other works must be obtained from the IEEE.