ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παύλος Σ. Γεωργιλάκης (επιβλέπων)

 

English

Αρχική σελίδα

 

Διδακτορικές Διατριβές

1.      Νικόλαος Χ. Κουτσούκης, “Βελτιστοποίηση Λειτουργίας και Προγραμματισμού Ανάπτυξης Ενεργών Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας,” Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Ιούνιος 2019.

-          Ο Δρ. Κουτσούκης σήμερα εργάζεται στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

2.      Γιάννης Α. Κατσίγιαννης, “Βελτιστοποίηση δομής και οικονομική αξιολόγηση απομονωμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,” Πολυτεχνείο Κρήτης, Ιούνιος 2008.

-          Ο Δρ. Κατσίγιαννης σήμερα εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

3.       Ελευθέριος Ι. Αμοιραλής, “Εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας αναπτύσσοντας προηγμένα ενιαία μοντέλα εκτίμησης κόστους κατασκευής και λειτουργίας μετασχηματιστών,” Πολυτεχνείο Κρήτης, Σεπτέμβριος 2008.

-          Ο Δρ. Αμοιραλής σήμερα εργάζεται ως Υπεύθυνος Συμμόρφωσης στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

-           Για την έρευνά του, o  Δρ. Αμοιραλής έλαβε το Πρώτο Βραβείο στο 19ο Διεθνές Συνέδριο Ηλεκτρικών Μηχανών (ICEM 2010).  

 

Μεταπτυχιακές Διατριβές

1.      Δ. Αλεξόπουλος, “Βέλτιστος ημερήσιος προγραμματισμός έξυπνου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,” Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2016.

2.      Γ. Τζιάσιου, “Βέλτιστη τοποθέτηση διακοπτών απομόνωσης σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,” Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2016.

3.      Α. Αναστοπούλου, “Βέλτιστη επέκταση συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέθοδο της αρμονικής αναζητησης,” Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2012.

4.      Ε. Δημουλάς, “Βέλτιστη διαστασιολόγηση διεσπαρμένης παραγωγής σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,” Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2012.

5.      Γεώργιος Ποτηράκης, “Μεθοδολογία επιλογής ανεμογεννητριών για βελτιστοποίηση της ποιότητας ισχύος,” Πολυτεχνείο Κρήτης, Νοέμβριος 2008.

6.      Άννα Ξυδιάρη, “Μεθοδολογία γενετικού αλγόριθμου για τη βέλτιστη επέκταση συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς,” Πολυτεχνείο Κρήτης, Σεπτέμβριος 2008.

7.      Κωνσταντίνος Γκορτσίλας, “Ανάπτυξη μεθοδολογίας νευρωνικών δικτύων για την πρόβλεψη της οριακής τιμής συστήματος σε περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,” Πολυτεχνείο Κρήτης, Οκτώβριος 2006.

8.      Αναστασία Τσιβγούλη, “Εκτίμηση απωλειών κενού φορτίου μετασχηματιστών με πεπερασμένα στοιχεία,” Πολυτεχνείο Κρήτης, Απρίλιος 2006.

9.      Ευστάθιος Σμυρνής, “Τεχνολογίες και τεχνικές ελέγχου φωτοβολταϊκών διατάξεων,” Πολυτεχνείο Κρήτης, Δεκέμβριος 2005.

 
Διπλωματικές Εργασίες

1.      Έχει επιβλέψει 34 διπλωματικές εργασίες στο ΕΜΠ. Οι καλύτερες από αυτές τις διπλωματικές εργασίες δημοσιεύθηκαν σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά, π.χ.,  , , , ,

2.      Επέβλεψε 29 διπλωματικές εργασίες στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι καλύτερες από αυτές τις διπλωματικές εργασίες δημοσιεύθηκαν σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά, π.χ.,  ,