Παροχόμετρα πλωτήρα (ροτάμετρα)

Forces_on_bob

Εικ. 3. Δυνάμεις ασκούμενες στον πλωτήρα

Bookmark the permalink.

Leave a Reply