Παροχόμετρα πλωτήρα (ροτάμετρα)

VAF

Εικ. 1 Παραστατική μορφή παροχόμετρου πλωτήρα

Bookmark the permalink.

Leave a Reply