Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό (5 ώρες / εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Λυμένες ασκήσεις | Θέματα εξετάσεων | Σφίγγα | Επικοινωνία


Αρχείο θεμάτων από εξετάσεις του μαθήματος Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

Ακαδημαϊκό έτος

Περιεχόμενο

2018-19

Εξέταση προόδου (αποτελέσματα παραλλαγών άσκησης 3 σε αρχείο excel) – Κανονική εξέταση (συνοπτική επίλυση άσκησης ανοιχτών αγωγών, συνοπτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2017-18

Εξέταση προόδου (αναλυτική επίλυση ασκήσεων 1 και 2, αναλυτική επίλυση ασκήσεων 3 και 4)

Κανονική εξέταση - Παραλλαγή με θέματα Εφαρμοσμένης Υδραυλικής (αναλυτική επίλυση ασκήσεων υδραυλικής) – Παραλλαγή με θέματα Αστικών Υδραυλικών Έργων (συνοπτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

Επαναληπτική εξέταση - Παραλλαγή με θέματα Εφαρμοσμένης ΥδραυλικήςΠαραλλαγή με θέματα Αστικών Υδραυλικών Έργων (συνοπτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

Αρχείο ερωτήσεων θεωρίας υδρευτικών και αποχετευτικών έργων (επισημαίνονται οι ορθές απαντήσεις)

Αρχείο ερωτήσεων θεωρίας υδρευτικών και αποχετευτικών έργων (χωρίς απαντήσεις)


Αρχείο θεμάτων από εξετάσεις του μαθήματος Αστικά Υδραυλικά Έργα

Ακαδημαϊκό έτος

Περιεχόμενο

2016-17

Κανονική εξέταση (συνοπτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων, αναλυτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (συνοπτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων).

2015-16

Εξέταση προόδου (αποτελέσματα παραλλαγών σε αρχείο excel) – Κανονική εξέταση (συνοπτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (συνοπτική επίλυση άσκηση υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2014-15

Εξέταση προόδου (αποτελέσματα παραλλαγών σε αρχείο excel) – Κανονική εξέταση (συνοπτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, αναλυτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2013-14

Εξέταση προόδου (επίλυση) – Κανονική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2012-13

Έκτακτη εξέταση για τους σπουδαστές επί διπλώματι (πρόχειρη επίλυση άσκησης υδρεύσεων) – Εξέταση προόδου (αποτελέσματα παραλλαγών σε αρχείο excel) – Κανονική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2011-12

Εξέταση προόδου (επίλυση) – Κανονική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων).

2010-11

Εξέταση προόδου (επίλυση) - Κανονική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων).

2009-10

Εξέταση προόδου (επίλυση) - Κανονική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2008-09

Εξέταση προόδου (επίλυση) - Κανονική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων, απαντήσεις θεωρίας) – Επαναληπτική εξέταση (απαντήσεις θεωρίας , επίλυση άσκησης υδρεύσεων , επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2007-08

Εξέταση προόδου (επίλυση) - Κανονική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων) - Επαναληπτική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων)

2006-07 (*)

Εξέταση προόδου - Κανονική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων και άσκησης αποχετεύσεων ) - Επαναληπτική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων και άσκησης αποχετεύσεων )

2005-06

Έκτακτη εξέταση - Κανονική εξέταση - Επαναληπτική εξέταση

2004-05

Εξέταση προόδου - Κανονική εξέταση - Ειδική εξέταση - Επαναληπτική εξέταση

2003-04

Εξέταση προόδου

1992-2005

Ασκήσεις δικτύων αποχέτευσης από παλιές εξετάσεις

(*) Από το έτος αυτό και μετά έχει αλλάξει η δομή του μαθήματος, η οποία διαρθρώνεται σε δύο μέρη (υδρευτικά έργα, αποχετευτικά έργα) έναντι τριών.