Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό (5 ώρες / εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Λυμένες ασκήσεις | Θέματα εξετάσεων | Σφίγγα | Επικοινωνία


Επικοινωνία


Όνομα

Γραφείο

Email

Τηλέφωνο

Διδάσκοντες

 

 

 

Α. Νάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Κτ. Υδρ. Γρ. 104

knanou@central.ntua.gr

210 772 2811

Α. Στάμου, Καθηγητής

Κτ. Υδρ. Γρ. 103

stamou@central.ntua.gr

210 772 2809

Χ. Μακρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Κτ. Υδρ. Γρ. 206

cmakro@chi.civil.ntua.gr

210 772 2828

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

 

 

 

Α. Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ

Κτ. Υδρ. Γρ. 208

andreas@itia.ntua.gr

210 772 2861

Π. Δημητριάδης, Διδάκτορας

Κτ. Αντ. Υλ., Πτέρυγα Α, Γρ. 3.1

pandim@itia.ntua.gr

210 772 2838

Π. Κοσσιέρης, Υποψήφιος Δρ.

Κτ. Υδρ. Γρ. 204

pankoss@hotmail.com

 

Γ. Τσουκαλάς, Υποψήφιος Δρ.

Κτ. Υδρ. Γρ. 204

jtsoukalas@hotmail.com

 

Δ. Νικολόπουλος, Υποψήφιος Δρ.

Κτ. Υδρ. Γρ. 207

nikolopoulos.dio@gmail.com

210 772 2860

Α. Μαυρομμάτης, Υποψήφιος Δρ.

 

 

 

Διοικητική υποστήριξη

 

 

 

Ο. Κίτσου

Κτ. Αντ. Υλ., Πτέρυγα Α, Γρ. 3.5

olga@itia.ntua.gr

210 772 2837

Συντήρηση ιστοσελίδων: Α. Ευστρατιάδης