Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό (5 ώρες / εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Λυμένες ασκήσεις | Θέματα εξετάσεων | Σφίγγα | Επικοινωνία


Ανακοινώσεις


Ημερομηνία

Περιεχόμενο

19/2/2019

Βαθμολογία χειμερινής εξεταστικής περιόδου

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους, παρακαλούνται να προσέλθουν στο Κτήριο Υδραυλικής (Αιθ. Συσκέψεων, 2ος όροφος) την Πέμπτη 21/2/2019, ώρες 14:00 έως 16:00 μμ.

24/1/2019

Στη σελίδα με τα θέματα εξετάσεων αναρτήθηκαν οι εκφωνήσεις των θεμάτων, όπου επισημαίνονται οι ορθές απαντήσεις της θεωρίας, καθώς και οι λύσεις των ασκήσεων.

15/1/2019

Την Παρασκευή 18/1/2019 ώρα 10:30-12:30 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα και επίλυση αποριών στην τάξη.

10/1/2019

Βαθμολογία εξέτασης προόδου

14/12/2018

Δόθηκαν διευκρινίσεις για την επίλυση της Άσκησης EΣ1: Εφαρμογές στη ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Η προθεσμία παράδοσης της άσκησης είναι η Τρίτη 8/1/2019.

12/12/2018

Στη σελίδα με τα θέματα εξετάσεων αναρτήθηκε η εκφώνηση της εξέτασης προόδου και η συνοπτική επίλυση της άσκησης 3.

27/11/2018

Δόθηκαν διευκρινίσεις για την επίλυση της Άσκησης ΔΣ1: Σχηματοποίηση και επίλυση δικτύου διανομής, με συνοπτικές οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος. Η προθεσμία παράδοσης της άσκησης είναι η Τρίτη 18/12/2018.

6/11/2018

Δόθηκαν διευκρινίσεις για την επίλυση της Άσκηση YΣ1: Σχεδιασμός, υπολογισμός και οικονομική ανάλυση σύνθετου εξωτερικού υδραγωγείου, με συνοπτικές οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης συστήματος καταθλιπτικού αγωγού – αντλιοστασίου. Η προθεσμία παράδοσης της άσκησης είναι η Παρασκευή 23/11/2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι ασκήσεις για το σπίτι εκπονούνται από ομάδες έως τριών φοιτητών, και παραδίδονται υπό μορφή τεχνικής έκθεσης, η οποία συνοδεύεται από σχέδια και παραρτήματα υπολογισμών, εφόσον ζητούνται. Οι ασκήσεις είναι προαιρετικές και προσμετρώνται στον τελικό βαθμό, εφόσον είναι προβιβάσιμος.

2/11/2018

Η διανομή των σημειώσεων υδρευτικών έργων και του βιβλίου αποχετεύσεων θα γίνεται καθημερινά, στο Κτήριο Αντοχής Υλικών, Πτέρυγα Α, Γρ. 3.5 (3ος όροφος), ώρες 10:30 έως 12:30, από την κα Κίτσου (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 772 2837).

Τα παραπάνω διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή, στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος.

19/8/2018

Βαθμολογία επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου (για το μάθημα Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα)

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους, παρακαλούνται να προσέλθουν στο Κτήριο Υδραυλικής (Αιθ. Συσκέψεων, 2ος όροφος) τη Τετάρτη 24/10/2018, ώρες 9:30 έως 11:00.

19/10/2018

Βαθμολογία επαναληπτικής περιόδου για όσους χρωστούν το καταργηθέν μάθημα Εφαρμοσμένη Υδραυλική:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

1112109

6

1114503

10

1113097

10

1114516

9

1113451

7

1114577

9

1114053

5

 

 

27/9/2018

Σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά στις 4/10/2018 και λήγει στις 18/1/2018.

Το μάθημα Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα θα διεξάγεται κάθε Τρίτη 11:45-13:30 και Παρασκευή 11:45-14:30, στην Αίθουσα 12.

Γενικές πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος δίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

24/9/2018

Προσωρινή βαθμολογία για όσους χρωστούν το καταργηθέν μάθημα Αστικά Υδραυλικά Έργα.

24/9/2018

Στη σελίδα με τα θέματα εξετάσεων αναρτήθηκαν οι εκφωνήσεις των θεμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου, όπου επισημαίνονται οι ορθές απαντήσεις της θεωρίας, καθώς και οι λύσεις των ασκήσεων. Σημειώνεται ότι στην κανονική εξέταση δόθηκαν τμήματα των ασκήσεων των μαθημάτων Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Αστικά Υδραυλικά Έργα. Οι λύσεις που δίνονται αναφέρονται στις πλήρεις εκφωνήσεις.