Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων

Ο Σ. Λαμπρόπουλος ορίστηκε Γενικός Γραμματέας ΣΔΕ στις 22 Ιανουαρίου 2010 και παραιτήθηκε στις 10 Απριλίου 2012. Αντικείμενο της ΓΓΣΔΕ ήταν:

·         Δύο Συμβάσεις Παραχώρησης (ΣΠ) σε λειτουργία.

·         Πέντε ΣΠ Αυτοκινητοδρόμων σε εξέλιξη.

·         Το προς επαναδημοπράτηση Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο του Καστελλίου Μινώας Πεδιάδας Κρήτης.

·         Οι δημοπρατημένες ΣΠ:

o   Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Θήβα – Υλίκη.

o   Υποθαλάσσια Ζεύξη Λευκάδας και Μαρίνα υποδοχής μεγάλου μήκους ιδιωτικών σκαφών.

o   Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας και οδοί παράκαμψης του Περάματος και της πόλης της Σαλαμίνας.

·         Οι προς δημοπράτηση ΣΠ:

o   Ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι τη Λ. Βουλιαγμένης και αναβάθμιση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης μέχρι το Ελληνικό.

o   Σύνδεση του Ελληνικού με το Αεροδρόμιο Σπάτων και την Αττική Οδό.

  

Νομοσχέδιο Δημοσίων Έργων, Μελετών, Απαλλοτριώσεων και Αρχής Ελέγχου

Πρόοδος Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων – Συνέδριο TRA 23-26/04/2012

Πρόταση Αναμόρφωσης Πολιτικής Διοδίων

Επαναδημοπράτηση του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου

Οδική Ασφάλεια – Ημερίδα ΤΕΕ 6/06/2012

Συνέντευξη στο Τεχνογράφημα 1/10/2010

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομών Μεταφορών της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης 2020

Έργα Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων: Προβλήματα και Προτάσεις