Νομοσχέδιο Δημοσίων Έργων, Μελετών, Απαλλοτριώσεων και Αρχής Ελέγχου

 

 

Συντάχθηκε από επιτροπές Στελεχών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με συντονιστές και επισπεύδοντες τους Γενικούς Γραμματείς Δημοσίων Έργων κ. Ι. Οικονομίδη και Συγχρηματοδουμένων Δημοσίων Έργων κ. Σ. Λαμπρόπουλο. Υπήρξε εκτεταμένη διαβούλευση με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, τους Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Συλλόγους (Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τεχνολόγων Μηχανικών, ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΕΓΜ, Μελετητών Βορείου Ελλάδας, κ.α). Το νομοσχέδιο τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση, συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, συζητήθηκε δύο φορές στο Υπουργικό Συμβούλιο και εξετάσθηκε από την ΚΕΝΕ της Ελληνικής Βουλής. Λόγω των πολιτικών αλλαγών, μικρό μέρος του εντάχθηκε σε πολυνομοσχέδιο και ψηφίσθηκε από την Βουλή.

 

Στο νομοσχέδιο αυτό, ενσωματώθηκαν στοιχεία και προτάσεις των ακόλουθων επιστημονικών εργασιών:

 

·         Λαμπρόπουλος Σ., “Διαγωνισμός Κατασκευής Δημοσίου Έργου”, Μονογραφία, Πρακτικά Συνεδρίου για τα Δημόσια Έργα, ΤΕΕ, σελίδες 127, Αθήνα, Μάιος 2005.

·         Λαμπρόπουλος Σ. “Στρατηγική Εξοικονόμησης Χρόνου κατά την Υλοποίηση των Δημόσιων Έργων”, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Θέματα Πολιτικού Μηχανικού και Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Ι, Νο 3, 75 - 91,  2006.

·         Lambropoulos S., “The Use of Time and Cost Utility for Construction Contract Award under European Legislation”, Building and Environment, Volume 42, Issue 1, 452-463, 2007.

 

Επίσης ενσωματώθηκαν στοιχεία και προτάσεις επιστημονικών εργασιών που παρουσιάσθηκαν στην Ημερίδα «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε: Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης», 15-02-2006.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        Αιτιολογική Έκθεση                           Νομοσχέδιο