Μιχάλης I. Καββαδάς

Καθηγητής ΕΜΠ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ - Τομέας Γεωτεχνικής

Email : kavvadas@central.ntua.gr

English version: Click here


1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Διδακτικά βιβλία (διατίθενται ελευθέρως σε μορφή αρχείων PDF)

1.    Στοιχεία Εδαφομηχανικής

2.    Στοιχεία Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής

3.    Σημειώσεις Σχεδιασμού Υπογείων Εργων

4.    Σημειώσεις Θεμελιώσεων Τεχνικών Έργων

3. Εκπαιδευτικό υλικό παραδόσεων προπτυχιακών μαθημάτων

   (ιστοσελίδα ΕΜΠ : https://mycourses.ntua.gr/index.php?depcode=CIVIL )

·        Εδαφομηχανική Ι   (5ου Εξαμήνου Πολ. Μηχ.)

·        Θεμελιώσεις  (7ου Εξαμήνου Πολ. Μηχ.)

·        Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευής (8ου Εξαμήνου Πολ. Μηχ.)

·        Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα   (9ου Εξαμήνου Πολ. Μηχ.)

·        Υπολογιστική Γεωτεχνική   (9ου Εξαμήνου Πολ. Μηχ)

·        4. Εκπαιδευτικό υλικό παραδόσεων μεταπτυχιακών μαθημάτων :

·        Σχεδιασμός Υπογείων Εργων  (ΔΠΜΣ Ανάλυση και Σχεδιασμός Δομοστατικών Έργων)

 

 5. Προσκεκλημένες διαλέξεις :

·        Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων, Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2012

Πρόσφατες Εξελίξεις στον Σχεδιασμό Συγκοινωνιακών Σηράγγων

Tunnelling in Hard Soils – Weak Rocks (στα Αγγλικά)

·        Keynote Lecture - 11th IACMAG (Torino, 2005) :

Numerical Analysis in the Design of Urban Tunnels (στα Αγγλικά)

 


Τελευταία ενημέρωση:  4 Ιουλίου 2014

Σχόλια & Ερωτήσεις