ΤΖΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ-ΠΑΤΣΗ
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μάστερ στην Αρχιτεκτονική, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ
Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο Πολυτεχνείο

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 

 
Δημοσιεύσεις
ΛΙΝΑ: Με αφορμή την αναζήτηση της απαρχής ενός οικισμού στην Ήπειρο, Ελληνική Επιστημονολογική
ISBN 978-960-93-9533-5, Αθήνα, 2018,.
Όσον αφορά στον τόπο: Λάκκα Σουλίου (Θεσπρωτικού), Ελληνική επιστημονολογική
ISBN 978-960-93-7966-3, Αθήνα, 2016, σ. 245.
Αποσπάσματα απο την αρχιτεκτονική στον αγροτικό χώρο, Ελληνική επιστημονολογική
ISBN 978-96092480-3-7, Αθήνα, 2011, σελ. 129.
Αγροτικοί οικισμοί σε περίπτωση καταστροφής, εισήγηση στο 21ο Διεθνες Συνέδριο με θέμα Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Global Change on Human Habitats, οργάνωση IAPS, Λειψία 2010, ISBN 973-3-00-031438-4.
Αναπαλαίωση, Αναδόμηση και Προσποίηση, εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα Revitalizing built environments: re-qualifying old places for new uses, οργάνωση IAPS-CSBE, Culture & space in the built environment network, και το IAPS-housing network, Κωνσταντινούπολη 2009.
Η εξέλιξη των σχεδιαστικών κανόνων στους οικισμούς του Αιγαίου, εισήγηση στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Structural Repairs and Maintenance of Heritage Architecture (STREMAH XI), Πρακτικά, (ed.) C.A. Brebbia, p.p.23-32, ISBN 978-1-84564-196-2 and also are archived in the WIT eLibrary in volume 109 of WIT Transactions on The built Environment ISSN 1743-3509, Tallin 2009.
Σχεδιαστκές πρακτικές στο Αιγαίο, άρθρο στο Design principles & practices: An International Journal, Common Ground Publishing Pty Ltd, vol. 3, no 1, p.p. 445-455, ISSN 1833-1874, 2009.
"H παράδοση σε αντιπαραβολή με την αναπαράσταση", εισήγηση στο 11o Συνέδριο του ΙASTE του Πανεπιστημίου Berkeley (σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Oxford Brookes: International vernacular architecture) με θέμα: "Interrogating tradition", Oξφόρδη 2008.
Αγροτική αρχιτεκτονική, τουρισμός και προσποίηση, F.D. Pineda, C.A. Brebbia (ed), Sustainable tourism III, WIT Press, p.277-285, 2008. εισήγηση στο Συνέδριο του Πανεπιστημίου Wessex Institute of Technology (Malta), με θέμα "Sustainable Tourism, III", 2008.
"To αποτύπωμα της νοηματικής εξέλιξης του τόπου", Ελληνική Επιστημολογική, Αθήνα, 2008, ISBN 978-960-92480-2-0, 2008, σελ.. 150.
"Παραδοσιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά και υβριδισμός" εισήγηση στο Συνέδριο του προγράμματος REHABIMED με θέμα "Traditional mediterranean architecture: Present and Future" 2007, Βαρκελώνη, Πρακτικά ISBN 84-87104-79-7, p. 28-29.
"Συμβίωση-Υβριδισμός", εισήγηση στο Συνέδριο του Technion-Israel Institute of Technology ( Haifa, Israel), με θέμα "Architecture and Phenomenology", Μάϊος 2007, (Σε συνεργασία με Π.-Κ.. Θεοδωράκη).
"Aυθεντικότητα σε αντιπαραβολή με υβριδισμό στην αγροτική Ελλάδα" εισήγηση στο Συνέδριο του Πανεπιστημίου Wessex Institute of Technology (Algrave, Portugal), με θέμα "Sustainable Development, 2007", 2007.
"H οικιστική δομή των αγροτικών οικισμών του νομού Σερρών", περίληψη ανακοινώσεων ISBN 960-86390-7-7/960-88960-1-0, με θέμα "Η Σέρρες και η περιοχή τους κατά την Οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή", Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Σερρών (ΔΕΠΚΑ) Σέρρες, Απρίλιος 2006.
"Αρχές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού", Σημειώσεις, τυπ. Ε.Μ.Π., 2006
"Υπεραγορά: η τυποποίηση της ψευδαίσθησης", περ. Αρχιτέκτονες, ΣΑΔΑΣ, τευχ. 58, περ.Β Ιούλιος-Αύγουστος, 2006, σελ.75-77.
"Παραδοσιακό" σε αντιπαραβολή με "Νεο-παραδοσιακό", εισήγηση στο 43ο Συνέδριο Διεθνούς Δημιουργίας Βιώσιμων Πόλεων (IMCL, Notre Dame University) με θέμα "Η αληθινή πολεοδομία και η ευρωπαϊκή πλατεία", Βενετία, 2005.
"Ετερογένεια στη αγροτική Ελλάδα: Υβριδισμός", εισήγηση στο Συνέδριο Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Σχεδιασμού (AESOP, Technical University, Wien) με θέμα "The Dream of a Greater Europe", Βιέννη, 2005. Περίληψη της εισήγησης στο "Book of abstracts", ISBN 3-85437-278-7.
"Ιστορική προέλευση και αρχιτεκτονική μακροδομή στην αγροτική Ελλάδα" εισήγηση στο 3o Διεθνές Συνέδριο με θέμα "New Directions in Humanities", Κέιμπριτζ, Αύγουστος 2005.
"Αρχιτεκτονικές απόψεις: νοηματικά συστήματα", Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ,τεύχος 1-2/2005,
"Αγροτικός χώρος", εισήγηση στην ημερίδα με θέμα "Στρατηγική ΣΑΤΜ", Ε.Μ.Π., 2005.
"Η αρχιτεκτονική κληρονομιά στα όρια της νέας εποχής", εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα "Τουρισμός και περιφερειακή ανάπτυξη", Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Φεβρουάριος 2005, Τ.Γ.Π.Σ., ΣΑΤΜ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, CD Πρακτικών.
"Ιδιαιτερότητες της λαϊκής αρχιτεκτονικής: Τα στοιχεία στέγασης της Σαντορίνης", Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης "Γη, μήτρα ζωής και δημιουργίας", Αίθουσα Παλαιάς Βουλής, Αθήνα 2004, έκδ. Υπουργείο Πολιτισμού – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα.
"(Aνα)δόμηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Σαντορίνης" (Περίληψη) στο Ν. AlSayyad (επιμ.), Πρακτικά 9oυ Συνεδρίου του Διεθνούς Συνδέσμου για τη Μελέτη του Παραδοσιακού Περιβάλλοντος) με θέμα "Post Global Post Traditional Environments", Ντουμπάι 2004, τόμ. XVI, ΙASTE, Berkeley University 2004.
"Οικιστική λωρίδα", περ. Αρχιτέκτονες, ΣΑΔΑΣ, τεύχ. 48, περ. Β (Δεκέμβριος 2004), σελ. 73-76.
Αρχιτεκτονική αναγνώριση και ταξινόμηση αγροτικών οικισμών νήσου Χίου (αυτο-έκδοση της μονογραφίας έκδ. Ε.Μ.Π. 2000, με προσθήκη εισαγωγικού κεφαλαίου και αναδιάταξη της ύλης), Αθήνα 2004, ISBN 960-92480-0-4.
"Νεο-παραδοσιακό σχέδιο οικισμού: Μετά τις ανοικτές πόλεις", Επιστημονική έκδοση ΤΕΕ, τεύχ. 1-2, τόμ. 23 (2003), σελ. 61-68. (βλ. 5.3.4. και
"Η μορφή στέγασης, ως χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό για την αστική αγροτική κατηγοριοποίηση των ελληνικών οικισμών" εισήγηση στο 2ο Συνέδριο FIG για την Αστική-αγροτική σχέση για βιώσιμο περιβάλλον, Μαρακές, 2003, CD.
"Η αγροτική σε αντιπαραβολή με την αστική αρχιτεκτονική", εισήγηση στο Third Joint Congress, Συνέδριο Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Σχεδιασμού (ACSP-AESOP JOINT) με θέμα "The network society and the new context of planning" στην υποκατηγορία του Ιδρύματος "Fannie Mae Foundation", Λουβέν, Βέλγιο, 2003.
"Η τοπική αρχιτεκτονική ως κυρίαρχο στοιχείο στην αναδιοργάνωση των αγροτικών οικισμών", Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα "Planning in Border Regions", Βόλος 2002, Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Σχεδιασμού (ΑESOP) – Σχολή Χωροταξίας Πανεπιστημίου Βόλου, Βόλος 2002,
Το δομημένο περιβάλλον και το κυρίαρχο στοιχείο της στέγασης στην τοπική αρχιτεκτονική της νήσου Άνδρου, Kαΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος 2002, ISBN 960-92480-1-2.
Αρχιτεκτονική αναγνώριση και ταξινόμηση αγροτικών οικισμών νήσου Χίου, τυπ. Ε.Μ.Π., Αθήνα 2000.
"Αρχείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Πικιώνη, στη Χίο", περ. Αρχιτέκτονες, ΣΑΔΑΣ, τεύχ. 16, περ. Β (Ιούλιος- Αύγουστος, 1999), σελ. 57-62
Aγροτικοί οικισμοί, σημειώσεις, τυπ. Ε.Μ.Π., Αθήνα 2000, σελ. 1-99.
"Θεματικός τουρισμός", Πρακτικά 1ου Παγκόσμιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου "Τουρισμός και πολιτισμός στην αειφόρο ανάπτυξη", Αθήνα, Μάιος 1998, CD, εκδ. Τομέα Γεωγραφίας & Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΤΑΤΜ., Ε.Μ.Π.
"Ψηφιακή αρχιτεκτονική", περ. Πυρφόρος, Ε.Μ.Π., τεύχ. 29 (1997), σελ. 72-73.
"Αγροτικοί οικισμοί: Η περίπτωση του νομού Σερρών", Διδακτορική διατριβή, Ε.Μ.Π., 1997.
"Προτάσεις για κατασκευές που συγκρατούν νερό, του αρχιτέκτονα Frei Otto", Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης "Νερό, πηγή ζωής και καθαρμού", Αίθουσα παλιάς Βουλής, Αθήνα 1997, έκδ. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1999, σελ. 316-319.
"Σχετικά με την οργάνωση των αγροτικών οικισμών", περ. Πυρφόρος, Ε.Μ.Π., τεύχ.13-14 (1994), σελ. 65-74
"Περιαστική και αγροτοαστική κατοικία στον αγροτικό χώρο", Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, τεύχ. 13, τόμ.1(1993), σελ. 43-63.
"Αγροτικοί οικισμοί νομού Σερρών", Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, τεύχ. 10, τόμ. 1 (1990), σελ. 137-163.
Εκπαίδευση, Αρχιτεκτονικά θέματα, αρ.3 (1969) σελ.224-225