Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών - Διευθυντής Π. Παντουβάκης

Το Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών (ΚΚΚ) παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για πιστοποίηση IPMA στα επίπεδα D, C και Β.

Πληροφορίες για τη διεθνή πιστοποίηση IPMA  μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Προσφέρονται, επίσης, ταχύρρυθμα εξειδικευμένα ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια κατάρτισης στα αντικείμενα:

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα σεμινάρια αυτά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


 

To Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών (ΚΚΚ) είναι μια Εργαστηριακή Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών (ΕΜΠΥ) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες που παρέχει (Σχεδιασμός και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης σε τεχνικά έργα (project management / construction management), σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και συμμετοχή στην υλοποίηση αυτών, υπηρεσίες πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας φυσικών προσώπων στη διοίκηση-διαχείριση έργων).

Φιλοδοξία του Κέντρου αποτελεί η μελέτη της καινοτομίας στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού και ειδικότερα στη διαχειριστική και κατασκευαστική διαδικασία με απώτερο στόχο την παραγωγή ή την υποβοήθηση ανάπτυξης λύσεων που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα εκείνων που τις χρησιμοποιούν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια αυτά, το Κέντρο ασχολείται με θέματα πιστοποίησης διαχειριστών έργων και με μοντέλα διαχειριστικής επάρκειας φορέων για την υλοποίηση έργων. Στέλεχος του Κέντρου συμμετείχε στην Επιτροπή του ΕΛΟΤ για την ανάπτυξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 γεγονός που καταδυκνείει το ενδιαφέρον αλλά και την ειδική εμπειρία του Κέντρου στην ανάπτυξη συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας.

Επίσης, το Κέντρο από τη σύστασή του (2006) συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων προϋπολογισμού 400.000 Ευρώ (όπως το πρόγραμμα profPM - σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία «Ανθρώπινου Δικτύου Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης» για την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων και παραγωγικών επιχειρήσεων για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων στη διαχείριση έργων με βάση σύγχρονα διεθνή πρότυπα και το πρόγραμμα EVLAC - Εμπλουτισμός γλωσσικών ικανοτήτων & εργασιακής κουλτούρας απασχολούμενων στο χώρο των Κατασκευών), στη διοργάνωση επιστημονικών γεγονότων, ημερίδων και συνεδρίων (όπως το 26o Παγκόσμιο Συνέδριο του IPMA).

Το Κέντρο συνεργάζεται με περισσότερα από 15 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και περισσότερους από 20 εταιρείες σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ.

Το Κέντρο διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα αλλά και καλύτερο από τον διαθέσιμο σε αρκετά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ο οποίος περιλαμβάνει

 • Πολυμεσικά συστήματα διδασκαλίας χρονικού προγραμματισμού και συστήματα προσωπικής αξιολόγησης & βελτίωσης προσωπικών διοικητικών - διαχειριστικών ικανοτήτων
 • Προσομοιωτές δομικών μηχανημάτων (εκσκαπτικά, οικοδομικοί γερανοί, μηχανήματα διάστρωσης ασφαλτικών, μηχανήματα οριζόντιας διάτρησης).
 • Συστήματα υπολογισμού της παραγωγικότητας κατασκευαστικών συνεργείων με αναλυτικές και πιθανοτικές μεθόδους.
 • Συστήματα ραδιοσυχνοτήτων (RFID) για εφαρμογή σε εργοταξιακές διατάξεις.
 • Συστήματα τηλε-παρακολούθησης και τηλε-επιμετρήσεων εργοταξίου.
 • Συστήματα τυποποιημένων εγγράφων.

Ακόμα, στο Κέντρο εκπονούνται ορισμένες διδακτορικές διατριβές σε θέματα καινοτόμων μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης τεχνικών έργων, χρονικού προγραμματισμού, τηλε-παρακολούθησης εργοταξίου, τεχνικών μείωσης της κατασκευαστικής δαπάνης, και προσομοίωσης κατασκευαστικών δραστηριοτήτων

Στα αντικείμενα του Κέντρου Καινοτομίας Κατασκευών περιλαμβάνονται:

 • Εργοταξιακές μετρήσεις παραγωγικότητας & περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων κατασκευών
 • Πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης έργων (4D CAD, διαχείριση εγγράφων, GIS/GPS, αυτοματοποίηση και τηλεχειρισμός)
 • Συστήματα λήψης αποφάσεων (DSS) και πληροφοριών (MIS) - Συστήματα κωδικοποίησης / ταξινόμησης,
 • Προσομοίωση δραστηριοτήτων (simulation) - Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR)
 • Επιχειρηματικά σχέδια τεχνικών επιχειρήσεων (business plans) - Ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
 • Μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση χωροταξικών σχεδίων και μοντέλων
 • Μελέτες έρευνας ξένων κατασκευαστικών αγορών
 • Ειδικές μελέτες GIS.
 • Παροχή επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης έργων, διαχείρισης τεχνικών έργων, ποιότητας, ασφάλειας και άλλα συναφή αντικείμενα.

Στις δραστηριότητες του κέντρου, επίσης, περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και επιστημονικών συνεδρίων.

To Κέντρο διαθέτει την απαραίτητη διοικητική υποδομή για την άμεση υλοποίηση μικρών έργων (προϋπολογισμού μέχρι 10.000 Ευρώ) (Κωδικός 62/2534) ή/και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες (Κωδικός: 62/2533)

Στις παρακάτω υπερσυνδέσεις θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Κέντρου μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω υπερσυνδέσεις :

 

Εικόνες από κάποια προϊόντα του Κέντρου μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω υπερσυνδέσεις :