Δημιουργία σελίδων

Βοηθητικά εργαλεία

Πολιτική πρόσβασης

Διεύθυνση επικοινωνίας


Εργαλεία
counters
guestbook
search engine
web statistics

Μετρητής επισκέψεων ανά σελίδα

Οι χρήστες του http://users.ntua.gr/ μπορούν να συμπεριλάβουν σε όποιες και όσες σελίδες τους επιθυμούν αυτόματους μετρητές επισκέψεων. Αρκεί να προσθέσουν το ακόλουθο κομμάτι HTML κώδικα στη σελίδα που προτιμούν:
  <img src="/cgi-bin/counter">
Το αποτέλεσμα θα είναι μια μικρή εικόνα όπως η ακόλουθη, στην οποία ο αριθμός που εικονίζεται αυξάνεται κατά ένα με κάθε επίσκεψη:
  

Εναλλακτικές σειρές αριθμών

Με τη σύνταξη της μορφής:
  <img src="/cgi-bin/counter?strip=image.gif">
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών σειρών αριθμών. Οι διαθέσιμες σειρές είναι οι ακόλουθες:

  image name   counter sample
  *.gif