Δημιουργία σελίδων

Βοηθητικά εργαλεία

Αναλυτικές Οδηγίες

Επικοινωνία


Εργαλεία
counters
guestbook
search engine
web statistics

Καλώς ήλθατε στον users.ntua.gr

Ο παρών web server έχει δημιουργηθεί για την φιλοξενία των προσωπικών σελίδων των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Δικαίωμα καταχώρησης σελίδων έχουν όλα τα μέλη του Ιδρύματος (προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό).

Η διεύθυνση της προσωπικής σελίδας του κάθε χρήστη έχει τη μορφή:

http://users.ntua.gr/username

αντικαθιστώντας προφανώς το "username" με το username του χρήστη.

Δημιουργία σελίδων

Σε κάθε χρήστη, ανεξαρτήτως ιδιότητας, διατίθονται 1 GΒ χώρος για την φύλαξη των σελίδων του. Η προσωπική σελίδα του χρήστη δεν είναι εξαρχής ενεργοποιημένη. Η ενεργοποίηση γίνεται από τον ίδιο τον χρήστη μέσα από την επιλογή "My Account" που υπάρχει στην κεντρική σελίδα του http://my.ntua.gr/. Στην ίδια σελίδα ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση της σελίδας του, όπως το ποσοστό χρήσης της και να τροποποιήσει διάφορες ρυθμίσεις, όπως να την προσθέσει στα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία δημοσιεύονται μέσω της υπηρεσίας καταλόγου.

Η πρόσβαση στο χώρο της προσωπικής σελίδας για προσθήκες και τροποποιήσεις γίνεται μέσω της διεύθυνσης:

ftp://username@users.ntua.gr/

μέσα από οποιοδήποτε πρόγραμμα FTP ή Web browser. Για λόγους ασφαλείας η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με τη χρήση έγκυρου username και password που αντιστοιχούν στον προσωπικό του κωδικό (username και password) που έχει παραχωρηθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Οι σελίδες (HTML αρχεία) πρέπει να έχουν τις καταλήξεις .html και .htm, ενώ οι κεντρικές σελίδες του κάθε καταλόγου (directory) πρέπει να ονομάζονται index.html ή index.htm. Αυτό είναι και το όνομα που πρέπει να δωθεί στην πρώτη σελίδα για να είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση http://users.ntua.gr/username (σε κάθε άλλη περίπτωση θα λαμβάνετε ένα μήνυμα της μορφής "Forbidden, You don't have permission to access ... on this server.").

Βοηθητικά εργαλεία

Για τον εμπλουτισμό των σελίδων των χρηστών είναι διαθέσιμα, ή θα είναι σύντομα διαθέσιμα, διάφορα εργαλεία, όπως:
  • μετρητές επισκέψεων ανά σελίδα (page counters)
  • βιβλίο επισκεπτών (guestbook)
  • μηχανή αναζήτησης (search engine)
  • εργαλεία παραγωγής στατιστικών χρήσης (web statistics)
  • κι ό,τι άλλο απαιτείται

Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η χρήση CGI προγραμμάτων, ή γενικότερα η εκτέλεση προγραμμάτων οποιασδήποτε τεχνολογίας στον web server. Αν, παρ΄όλα αυτά, υπάρχει η ανάγκη για τέτοιου είδους προγράμματα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνει το σχετικό αίτημα μέσω email στο help-data@noc.ntua.gr. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ο πλήρης πηγαίος κώδικας (source code) του προγράμματος προς εξέταση και η εγκατάσταση θα γίνεται από τους διαχειριστές του server, εάν ικανοποιεί τα απαραίτητα κριτήρια λειτουργίας και ασφάλειας.

Αναλυτικές Οδηγίες

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) για αυτήν, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του Κέντρου Δικτύων.

Διεύθυνση επικοινωνίας

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται και υποστηρίζεται από το:

Κέντρο Δικτύων
τηλ: 772 1861
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.
e-mail: noc@noc.ntua.gr

Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.