γρηγορη πλοηγηση

Για γρήγορη πλοήγηση επιλέξτε ένα από τα παρακάτω link:

 

Μη-Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά (3ο Εξάμηνο)

 

Συνδιδασκαλία με Καθ. Δ.Ε. Μανωλάκο και ΕΔΙΠ Π. Κωστάζο

 

Κατεργασίες Διαμόρφωσης με Πλαστική Παραμόρφωση (5ο Εξάμηνο)

 

Συνδιδασκαλία με Καθ. Δ.Ε. Μανωλάκο και ΕΔΙΠ Π. Κωστάζο.

 

Μικρο-Νανοκατεργασίες (9ο Εξάμηνο)


Στα πλαίσια του μαθήματος "Μικρο-Νανοκατεργασίες" εξετάζονται και αναλύονται τεχνολογίες, όπως οι κατεργασίες υψηλής και λίαν υψηλής ακριβείας, οι μικροκατεργασίες και η νανοτεχνολογία, που εξελίσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερο αντίκτυπο στη βιομηχανία και την έρευνα με την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής, υλικών και προϊόντων. Με τις τεχνολογίες αυτές παράγονται προϊόντα τα οποία είναι πιο αξιόπιστα, αποτελεσματικά, ασφαλή, φιλικά προς το περιβάλλον και πιο οικονομικά σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα. Επιπλέον, παράγονται προϊόντα τα οποία θα ήταν αδύνατο να παραχθούν με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.

Το μάθημα περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή των νέων αυτών τεχνολογιών, γενικούς ορισμούς και την ταξινόμηση των διαφόρων μεθόδων παραγωγής με κριτήριο την ακρίβεια που μπορούν να επιτύχουν. Δίνονται επίσης ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση και εξετάζονται οι τομείς εφαρμογής με παραδείγματα. Στη συνέχεια εξετάζονται οι διάφορες κατεργασίες, οι οποίες ομαδοποιούνται με κριτήριο την αρχή λειτουργίας τους π.χ. συμβατικές-μη συμβατικές κατεργασίες, κατεργασίες με οπτικές μεθόδους, κατεργασίες με ενεργειακή δέσμη κλπ. Οι κατεργασίες αυτές αφορούν ως επί το πλείστον κατεργασίες αποβολής υλικού. Δίνονται επίσης στοιχεία για τις περιοχές των νανοϋλικών και την τεχνολογία των MEMS και NEMS και εξετάζονται επιπλέον θέματα που αφορούν την νανοτεχνολογία. (Ομάδες  -  Θέματα)


Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του μαθήματος Μικρο-Νανοκατεργασίες


Κατεργασίες Υλικών (ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών)

 

Συνδιδασκαλία με Καθ. Δ.Ε. Μανωλάκο.