Αραμπατζή Ορθοδοξία,  Επίκουρος Καθηγήτρια

 

Τηλ ¨2107722740  email arabatzi@survey.ntua.gr

Γραφείο: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτήριο Λαμπαδάριου, 2ος όροφος, 217

 

 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Αποφοίτησε από το A’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού το 1975. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός  ΕΜΠ (1981), και Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (2007). Από το 1981 εργαζόταν στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας της ΣΑΤΜ – ΕΜΠ ως επιστημονικός συνεργάτης. Το 2008 εξελέγη σε θέση Λέκτορα με θητεία, με επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Γεωδαισίας. Το 2014 εξελέγη σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο Γεωδαισία – Τοπογραφία, στη ΣΑΤΜ - ΕΜΠ, στην οποία και μονιμοποιήθηκε το 2018. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε αντικείμενα Εφαρμοσμένης Γεωδαισίας, Συνορθώσεων και Γεωδαιτικής Μετρολογίας,.

 

 

Τρέχουσα θέση

Επίκουρος Καθηγήτρια  Τομέα Τοπογραφίας ΣΑΤΜ - ΕΜΠ

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

• Προσδιορισμός κατακόρυφης θέσης σημείων σε έργα Μηχανικού

• Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις

• Ανάλυση παρατηρήσεων γεωδαιτικών δικτύων

• Προσδιορισμός οριζόντιων και κατακόρυφων μικρομετακινήσεων και παραμορφώσεων

• Έλεγχος και βαθμονόμηση γεωδαιτικών οργάνων (Γεωδαιτική Μετρολογία)

• Μετρήσεις ακριβείας

 

 

Μαθήματα

Γεωδασία ΙΙ (Όργανα και Μέθοδοι Μέτρησης) (ΣΑΤΜ, 3ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό)

• Γεωδασία ΙΙΙ (Τοπογραφικές Αποτυπώσεις - Χαράξεις) (ΣΑΤΜ, 4ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό)

• Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι ( ΣΑΤΜ, 5ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό)

• Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις ΙΙ ( ΣΑΤΜ, 6ο εξάμηνο, Κατ΄εκλογήν υποχρεωτικό)

• Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ, 6ου εξ. Επιλογής (θερινό μάθημα)

Μετρολογία (ΣΑΤΜ, 9ο εξάμηνο, Επιλογής)

Γεωδαιτικές Εφαρμογές (ΣΠΜ, 4ο εξάμηνο, Επιλογής)

 

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

V. Pagounis, O. Arabatzi,  M. Tsakiri, D. Tsini: «Geodetic technology for cultural heritage recording – The case study of KLEPSYDRA at the Acropolis of Athens». 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin , Patras, 31.05 – 02.06 2010

Μ Τσακίρη, Ο. Αραμπατζή, Β, Παγούνης, Δ. Σταθάς, Β. Ανδριτσάνος: «Βαθμονόμηση επίγειων σαρωτών laser, στο πλαίσιο των διεθνών προδιαγραφών ISO». 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2012.

 

M. Tsakiri, V, Pagounis, O. Arabatzi: «Evaluation of a pulsed terrestrial laser scanner based on ISO standards»  / «Surface Topography: Metrology and  Properties, vol. 3», Published: 13 February 2015

E. Vouklari, D. Papanikolaou, V. Pagounis, V. Zacharis, M. Tsakiri, O.Arabatzi: «Caves as Cultural Heritage:3D Documentation of Dikteon Cave in Crete». 10th International Symposium on the               Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, 20 – 22 September 2017, Greece, NTUA

V. D. Andritsanos, O. Arabatzi, M. Gianniou, V. Pagounis, I. N. Tziavos, G. S. Vergos, E. Zacharis: «Comparison of various GPS processing solutions toward an efficient validation of the Hellenic Vertical Network: The ELEVATION Project» / American Society of Civil Engineers / Journal of Surveying Engineers, Published: 16 December 2015

V. Andritsanos, O. Arabatzi, V. Pagounis, M. Tsakiri : «Quality Control of Height Benchmarks in Attica,Greece, Combining GOCE/GRACE satellite Data,Global Geopotential Models and Detailed Terrain Information», IAG Symposia Series, 1st Joint Commission 2 and IGFS Meeting International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016, September 19-23, 2016, Thessaloniki, Greece

Ο. Αραμπατζή, Γ. Πηνιώτης, Μ Τσακίρη, Ν. Κουβάς: «Έλεγχος των αποστάσεων της βάσης ελέγχου της Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π. με LASER TRACKER». 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Πολεμικό             Μουσείο, Αθήνα, 11-12 Μαΐου 2018.

 

Ο. Αραμπατζή, Γ. Πηνιώτης, Η. Σουλιώτης: «Laser Trackers και αρθρωτοί βραχίονες: Η επανάσταση των ημερών μας στα μετρολογικά Συστήματα Υψηλής Ακρίβειας» /  «Μετρήσεων Διαδρομές»: Τιμητικός Τόμος Αφιερωμένος στη μνήμη της καθηγήτριας Ευαγγελίας Λάμπρου, Ε.Μ.Π., Σ.Α.Τ.Μ., 2020

.