Παρασκευάς Ν. Παρασκευόπουλος

 

Αρχική σελίδα


 

Τίτλος:
Καθηγητής Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ)

Τομέας:
Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής (ΣΕΡ)

Σχολή:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

ΑΕΙ:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Αναγνώριση συστημάτων. Θεωρία συστημάτων. Σχεδίαση ρυθμιστών για γραμμικά και μη γραμμικά πολυμεταβλητά συστήματα. Βέλτιστος και αλγεβρικός έλεγχος. Προσαρμοστικός και εύρωστος έλεγχος. Έλεγχος συστημάτων διακριτών γεγονότων. Βιομηχανικές εφαρμογές, ειδικότερα στις χημικές βιομηχανίες όπως διυλιστήρια, βιομηχανίες χάρτου, τσιμέντου, χάλυβα, πλαστικών, αλουμινίου, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων, ποτών, κ.λ.π.

 Μαθήματα

 Προπτυχιακά:

1. Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, 5ο εξάμηνο, μάθημα κορμού.

2. Έλεγχος Συστημάτων με Υπολογιστές, 7ο εξάμηνο, υποχρεωτικό μάθημα ροής.

3. Αναγνώριση Συστημάτων και Προσαρμοστικός Έλεγχος, 8ο εξάμηνο, κατ’ επιλογήν μάθημα ροής.

4. Γραμμικός Στοχαστικός Έλεγχος και Προχωρημένος Εργαστήριο ΣΑΕ, 9ο εξάμηνο, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής.

5. Αυτόματος Έλεγχος Ι, 6ο εξάμηνο, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Μαθηματικού και Φυσικού εφαρμογών (Σχολή ΕΜΦΕ).

6. Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ και Εργαστήριο, 8ο εξάμηνο, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Μαθηματικού και Φυσικού εφαρμογών (Σχολή ΕΜΦΕ).

7. Επιστήμη και Άνθρωπος, 8ο εξάμηνο, κατ’ επιλογήν, από τον κύκλο των Ανθρωπιστικών Μαθημάτων.

 

Μεταπτυχιακά

8. Προχωρημένα Θέματα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

9. Προχωρημένος Έλεγχος Γραμμικών και Μη-Γραμμικών Συστημάτων

 

Copyright 2008. George Koufoudakis