Μέλος

·         Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδος (Χ.Ε.Ε.Ε.)

·         Επιτροπή Χαρτογραφίας Ορεινών Περιοχών της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (I.C.A.-C.M.C.)

·         Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

·         Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.)

·         Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Αττικής (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής)

Δραστηριότητες

·         Επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π., στη γνωστική περιοχή της Χαρτογραφίας

·         Συνεργάτης της Σ.Α.Τ.Μ.Μ.Γ.-Ε.Μ.Π. σε ερευνητικά προγράμματα στις γνωστικές περιοχές της Χαρτογραφίας, των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και της Δορυφορικής Γεωδαισίας

·         Υπεύθυνος εργαστηριακού εξοπλισμού και δικτύου υπολογιστών του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ.Μ.Γ.-Ε.Μ.Π.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

·         2Δ/3Δ Αναπαράσταση Τοπογραφικού Αναγλύφου

·         Δυναμικοί Χάρτες και Εικονική Περιήγηση

·         Δορυφορικοί Χάρτες

·         Χάρτες Διαδικτύου

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

·         Τζελέπης Ν., Καλιακούδα Α,. Κρασανάκης Β., Μισθός Λ.-Μ. & Νάκος Β., “Evaluating the perceived visual complexity of multidirectional hill-shading”. Geodesy & Cartography, 2020, 69(2), p.161-172.

·         Κρασανάκης Β., Τζελέπης Ν., Νάκος Β. "Σχεδιασμός εφαρμογής καθοδηγούμενης δημιουργίας αποτελεσματικών χαρτών στο διαδίκτυο", Ζώντας με τα GIS, Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Γιάννη Παρασχάκη (Επιμέλεια: Γεωργούλα Ο., Παπαδοπούλου Μ., Ρωσσικόπουλος Δ., Σπαταλάς Σ., Φωτίου Α.). Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη, 2017, σ. 291-299.

·         Λέλλη Α., Τζελέπης Ν., Νάκος Β. "Ανασκόπηση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών βελτιστοποίησης της σκίασης του ανάγλυφου". Τιμητικός τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Χριστογιώργη Καλτσίκη (Επιμέλεια: Παρασχάκης Ι., Ρωσσικόπουλος Δ., Φωτίου Α.). Tμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη, 2016, σ. 211-24.

·         Tζελέπης Ν., Κρασανάκης Β., Νάκος Β., "Αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Χαρτών στην Εκπαίδευση". Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, Πάτρα, 2014.


Πλήρες Βιογραφικό (PDF)


Επικοινωνία:
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Αθήνα
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Κτίριο Α, 1ος όροφος, Α107-108
Τηλ. 210 7722772, e-mail: niktzel@survey.ntua.gr