Νίκος Δ. Τζελέπης
Διπλωμ. Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός (Ε.Μ.Π., 1994)
Εμβάθυνση στην Ψηφιακή Χαρτογραφία και στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας Ε.Μ.Π.

Υ.Δ. Τομέα Τοπογραφίας Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π.

Μέλος

 • Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (Χ.Ε.Ε.Ε.)
 • Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)
 • Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.)
 • Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.)

Δραστηριότητες (συνοπτικά)

 • Επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων στα προπτυχιακά μαθήματα της Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π., στη γνωστική περιοχή της Χαρτογραφίας (1996-σήμερα).
 • Συνεργάτης της Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π. σε ερευνητικά προγράμματα, στις γνωστικές περιοχές της Χαρτογραφίας, των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και της Δορυφορικής Γεωδαισίας.
 • Υπεύθυνος ειδικού λογισμικού και υποδομών για το δίκτυο υπολογιστών του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας (1996-2000, 2007-σήμερα) και του Κέντρου Γεωπληροφορικής (2002-2007), της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντος

 • Σκίαση τοπογραφικού αναγλύφου
 • Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους
 • Τρισδιάστατες ρεαλιστικές απεικονίσεις
 • Δυναμικοί χάρτες και εικονική περιήγηση
 • Δορυφορικοί χάρτες
 • Χάρτες Διαδικτύου

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 • Τζελέπης, Ν., Λοΐσιος, Δ., Νάκος Β., "Μια μεθοδολογία για τη δημιουργία αναλυτικής σκίασης του ανάγλυφου με συνδυσμό διαφορετικών διευθύνσεων φωτισμού". Πρακτικά 10ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, Ιωάννινα, 2008.
 • Δάρρα A., Κάβουρας Μ., Τζελέπης Ν., "Topographic relief characterization of Greek municipalities and sub-municipalities into mountainous, semi-mountainous and plane terrain". Πρακτικά 7ου Workshop Χαρτογραφίας Ορεινών Όγκων της ICA, Borsa, Ρουμανία, 1-5 Σεπτεμβρίου 2010.
 • Νάκος Β., Τζελέπης Ν., Ζαχαρής Β., "Απεικόνιση του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης σε περιβάλλον τεχνολογίας συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών", Το μήλον της Γνώσεως, Τιμητικός Τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Αραμπέλο (Επιμέλεια: Καλτσίκης Χ., Κονταδάκης Μ.Ε., Σπαταλάς Σ., Τζιαβός Η.Ν., Τοκμακίδης Κ.), Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2010, σ. 351-66.
 • Νάκος Β., Τζελέπης Ν., Ζαχαρής Ε., "Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων. Εφαρμογή στην πόλη της Κοζάνης". Πρακτικά 12ου Εθνικού Συνέδριου Χαρτογραφίας, Κοζάνη, 2012.
 • Tζελέπης Ν., Κρασανάκης Β., Νάκος Β. "Αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Χαρτών στην Εκπαίδευση". Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, Πάτρα, 2014.
 • Λέλλη Α., Τζελέπης Ν., Νάκος Β. "Ανασκόπηση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών βελτιστοποίησης της σκίασης του ανάγλυφου". Τιμητικός τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Χριστογιώργη Καλτσίκη (Επιμέλεια: Παρασχάκης Ι., Ρωσσικόπουλος Δ., Φωτίου Α.). Tμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη, 2016, σ. 211-24.
 • Κρασανάκης Β., Τζελέπης Ν., Νάκος Β. "Σχεδιασμός εφαρμογής καθοδηγούμενης δημιουργίας αποτελεσματικών χαρτών στο διαδίκτυο", Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Γιάννη Παρασχάκη", Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (υπό έκδοση).
Πλήρες Βιογραφικό (PDF)

Επικοινωνία:
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Αθήνα
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Κτίριο Α, 1ος όροφος, Α107-108
Τηλ. 210 7722772, Fax. 210 7722734, e-mail: niktzel@survey.ntua.gr