Μαρία Τσακίρη,  Καθηγήτρια

 

Τηλ ¨2107722735  email mtsakiri@mail.ntua.gr

Γραφείο: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτήριο Λαμπαδάριο, 2ος όροφος

 

 

 

 

Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός  ΕΜΠ (1992) και κάτοχος PhD (1995) University of Nottingham UK. Από το 1996-2000 κατείχε θέσεις Λέκτορα και Επικ. Καθηγητή στο School of Spatial SciencesCurtin University of Technology της Αυστραλίας. Από το 2000 έως σήμερα είναι μέλος ΔΕΠ στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωδαισίας.

 

 

Τρέχουσα θέση

Καθηγήτρια,   Τομέας Τοπογραφίας

Διευθύντρια,  Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου  ΣΑΤΜ

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

• Ευρύ φάσμα εφαρμογών της δορυφορικής γεωδαισίας (όπως ακριβής εντοπισμός,αλγόριθμοι, δίκτυα, ποιοτικός έλεγχος,  multiGNSS, PPP, δέκτες χαμηλού κόστους, αλτιμετρία, μετρολογικός έλεγχος κ.α.)

• Ευρύ φάσμα εφαρμογών σύγχρονων συστημάτων αποτύπωσης και ελέγχου  (όπως laser scanning, SLAM, laser tracker, μετρολογικός έλεγχος  κ.α.)

• Νέες ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα

Γεωδαισία Ι, 2ου εξ. Υποχρεωτικό

• Γεωδαισία IV, 5ου εξ. Υποχρεωτικό

• Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι, 4ου εξ. Υποχρεωτικό (θερινό)

• Ειδικά Θέματα Δορυφορικής Γεωδαισίας, 9ου εξ. Επιλογής

• Εφαρμογές Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας, Μάθημα Θέμα 9ου εξ. Επιλογής

• Γεωδαισία και Τοπογραφία Μεταλλείων, ΣΜΜΜ, 8ου εξ. Επιλογής

• Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας,  8ου εξ. Επιλογής

 

 

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

(τελευταίας 5ετίας)

Anastasiou D.,  Zacharis V.,  Pagounis V., Tsakiri M. (2021) An Interactive Virtual Environment for Teaching Total Station Surveying. Proc FIG Working Week 20-25 June, Netherlands

Flokos N, M.Tsakiri (2021) Improved SAR Altimetry Techniques in Coastal Island Areas. - EGU 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-8942, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-8942, 2021.

Nsubuga S, M Tsakiri, V Georgiannou (2020)  A smart decision tool for the prediction of tunnel crown displacements. Applied Geomatics, 1-15, doi.org/10.1007/s12518-020-00304-9

Flokos N, M.Tsakiri (2020) Observing Sea level changes using satellite altimetry and in situ data. EGU2020- D2763 -5817, 4-8 May, Vienna, Austria. (online)

Piniotis G, S. Soile, F. Bourexis, M. Tsakiri, C. Ioannidis (2020) Experimental assessment of 3D narrow space mapping technologies. Proc. XXIV ISPRS Congress, 14-20 June, Nice, France

Tsakiri M, A. Sioulis, G. Piniotis (2017) Compliance of low-cost, single-frequency GNSS receivers to standards consistent with ISO for control surveying. Int. J. Metrol. Qual. Eng. 8(11) doi.org/10.1051/ijmqe/2017006.

Sofos, J., V. Veskoukis, M. Tsakiri (2017) VGI in surveying engineering: introducing collaborative cloud land surveying. J of Spatial Information Science, 15: 35-64, doi:10.5311/JOSIS.2017.15.320.

Tsakiri M, A. Sioulis, G. Piniotis (2016) The use of low-cost, single-frequency GNSS receivers in mapping surveys. Survey Review  50(358):46-56, DOI: org/10.1080/ 00396265. 2016. 1222344.

Tsakiri Μ, V. Pagounis, O. Arabatzi (2015) Evaluation of a pulsed terrestrial laser scanner based on ISO standards. J Surface Topography: Metrology Properties (3)015006. doi:10.1088/2051-672X/3/1/015006