ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

Εργαστήριο Κατεργασιών των Υλικών

 

Laboratory of Manufacturing Technology

 

Εγκαίνια Εργαστηρίου Κατεργασιών των Υλικών

 

 

 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

MANUFACTURING TECHNOLOGY DIVISION