Διαχείριση Μεγάλων Ελληνικών Έργων Υποδομών και Φορέων

 

1996 - 2006         Γενικός Διευθυντής της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για μία δεκαετία (2 θητείες x 5 έτη) από την ίδρυση της. Η επιλογή έγινε με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό. Η Εταιρία έχει μέτοχο το Δημόσιο, είναι κύριος του έργου της Εγνατίας Oδού και έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης του. Της έχει επίσης ανατεθεί η ευθύνη υλοποίησης των «καθέτων» οδών προς  τις βαλκανικές χώρες. Μέχρι το  Μάρτιο του 2006 είχαν δαπανηθεί 4.9 δισεκατομμύρια ευρώ, είχαν παραδοθεί στην κυκλοφορία 550 χλμ αυτοκινητοδρόμου, 250 χλμ ήταν υπό κατασκευή και 100 χλμ υπό δημοπράτηση. Το δυναμικό της Εταιρίας, περιλαμβανομένων και των Construction Managers που είχαν την ευθύνη της επίβλεψης, ήταν 500 άτομα. Ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται όλα τα θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών και προεδρεύει στο Τεχνικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής αποτελούν την Προϊσταμένη Αρχή εκτέλεσης των έργων και εκπόνησης των μελετών.

 

Αποχαιρετιστήρια Επιστολή

 

Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

 

EGNATIA_BHMA.gif