Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 

 

σήμερα

Ομότιμος Καθηγητής

2015 - 2017

Σύμβουλος Πρύτανη ΕΜΠ

2012 - 2015

Πρόεδρος Τεχνικού Συμβουλίου ΕΜΠ

1999 - 2015

Μέλος ΔΕΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

1992 - 1993

Επισκέπτης Καθηγητής (με εκπαιδευτική άδεια από το ΕΜΠ), Καθολικό Πανεπιστήμιο της Leuven (KUL), Τμήμα Μηχανολόγων, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

1982 - 1993

Μέλος ΔΕΠ/ Επιστημονικός Συνεργάτης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 

 

 

 

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών