Δημήτριος Τσίνης

 

Επικοινωνία:
Γραφείο: Κτ. Λαμπαδάριο, 2ος όροφος, 217
Τηλέφωνο: 210 772 2725
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dtsinis@survey.ntua.gr

Θέση: 

Υποψήφιος Διδάκτωρ (2002-σημέρα)

E.T.E.Π.

Ακαδημαϊκές Σπουδές:
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2000)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπληροφορική" Ε.Μ.Π. (2002)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  σχετικά με Υψομετρία, GPS, γεωειδές

Ερευνητικά Προγράμματα 
Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας Ε.Μ.Π.

Δημοσιεύσεις
βλ. Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Επιστημονικές Οργανώσεις:
Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)