Τσίνη Δήμητρα,  Ε.ΔΙ.Π.

 

Τηλ ¨2107722725  email dimal@survey.ntua.gr

Γραφείο: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτήριο Λαμπαδάριο, 2ος όροφος, 217

 

 

 

Γεννήθηκε στην Γερμανία το 1974. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός  ΕΜΠ (2000), και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  «ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική  (2002). Από το 2000 εργαζόταν στο ΕΜΠ ως άμισθος Υποψήφιος Διδάκτωρ. Το 2007 διορίστηκε ως Ι.Δ.Α.Χ. στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, το 2015 ως ΕΤΕΠ εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας της ΣΑΤΜ ενώ το 2018 διορίστηκε ως Ε.ΔΙ.Π στο ίδιο εργαστήριο

 

 

Τρέχουσα θέση

Εργαστηρικό  Διδακτικό Προσωπικό στο Εργαστήριο Γεωδαισίας της ΣΑΤΜ

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

       Μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας παρατηρήσεων

·         Συνόρθωση Παρατηρήσεων

       Ανάλυση παρατηρήσεων γεωδαιτικών δικτύων

 

 

 

Επαγγελματικά κλπ ενδιαφέροντα

• Γενική Γεωδαισία

 

.

 

 

Μαθήματα

 

       Γεωδαισία ΙΙ

       Γεωδαισία ΙΙΙ

       Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων και Συνορθώσεις Ι

       Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων και Συνορθώσεις ΙΙ

       Δορυφορική Γεωδαισία

       Ειδικά θέματα Δορυφορικής Γεωδαισάις

       Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι, 4ου εξ. Υποχρεωτικό (θερινό μάθημα)

 

 

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Πηνιώτης Γ., Σταθάς Δ., Νικολίτσας Κ., Τσίνη Δ., Τσίνης Δ. (2010) Συλλογή, διαχείρηση και απόδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ "Από τη μέτρηση στη διαχείρηση και από τη διαχείρηση στη παρέμβαση",Αθήνα Δεκέμβριος 2010

 

O. Arabatzi, V. Pagounis, M. Tsakiri, D. Tsini «Geodetic technology for cultural heritage recording – The case study of KLEPSYDRA at the Acropolis of Athens». 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin , Patras, 31.05 – 02.06 2010

 

Μπαλοδήμος Δ.Δ, Αραμπατζή Ο., Πηνιώτης Γ., Τσίνη Δ., Τσίνης Δ.(2007) "Έλεγχος μικρομετακινήσεων στο δίκτυο κατακορύφου ελέγχου του Δήμου Μετσόβου". 5ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. "Παιδεία, έρευνα, τεχνολογία, από το χθες στο αύριο", Μέτσοβο 27-30 Σεπτεμβρίου 2007.

 

NEW MONITORING TECHNIQUES ON THE DETERMINATION OF STRUCTURE DEFORMATIONS

D.Stathas, O.Arabatzi , S.Dogouris , G.Piniotis , D.Tsini and D.Tsinis,  Proceedings, 11th FIG Symposium on Deformation Measurements, Santorini, Greece, 2003