ΜΑΘΗΜΑ
8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ακαδ. Έτος 2018-19 

   
 

### Συμβουλευτείτε τις ανακοινώσεις του μαθήματος για νέες αναρτήσεις ###


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  
 • Δημήτρης ΔΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

  • Γρ. 118, κτ. Λαμπαδαρίου, 1ος Όροφος, Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας


  •     210-7722617
  • Email:

 • Παρασκευάς ΜΗΛΑΣ

  • Γρ. 130, κτ. Λαμπαδαρίου, 1ος Όροφος


  •     210-7722656
  • Email:
Σας καλούμε να εξερευνήσετε το δικτυακό τόπο για το μάθημα "Γεωφυσικές Διασκοπήσεις - Βαρυτημετρία", στις σελίδες του οποίου αναφέρονται χρήσιμες πληροφορίες για το σκοπό, το αντικείμενο και τους στόχους του μαθήματος, για το διδακτικό περιεχόμενο του, το πρόγραμμα διεξαγωγής των διαλέξεων και τις ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσονται, καθώς και χρήσιμες παραπομπές σε περαιτέρω πηγές συναφούς εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.Η υλοποίηση των ιστοσελίδων του μαθήματος έγινε στα πλαίσια του Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ της ΣΑΤΜ/Ε.Μ.Π.
με τίτλο "Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών"