ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ/ACADEMIC ACTIVITIES

Διδασκαλία / Teaching

Προπτυχιακά:

• Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων – Οικονομικά στοιχεία, 5ου εξ. Υποχρεωτικό 

• Οδοποιία ΙΙ (Κυκλοφοριακή Τεχνική), 7ου εξ. Υποχρεωτικό στην κατεύθυνση 

• Συστήματα Μεταφορών, 6ου εξ. Υποχρεωτικό στην κατεύθυνση

• Οδοποιία ΙΙΙ (Σχεδιασμός και λειτουργία κόμβων), 8ου εξ. Υποχρεωτικό στην κατεύθυνση

• Σιδηροδρομική, 8ου εξ. Επιλογής 

• Σχεδιασμός - Μελέτη - Λειτουργία Οδικών Έργων, 9ου εξ. Μάθημα - θέμα

Μεταπτυχιακά (ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική):

• Χρήση Συστημάτων Πληροφορικής στην Οδική Υποδομή, 2ου εξ. Επιλογής


Undergraduate:

• Design of Transportation Facilities other than Highways and Principles of Transportation Economics, 5th semester. Compulsory course

• Highway Engineering II (Traffic Engineering), 7th semester. Compulsory for transportation direction

• Transportation Systems, 6th semester. Compulsory for transportation direction

• Highway Engineering III (Intersection Design and Operation), 8th semester. Compulsory for transportation direction

• Railway Engineering, 8th semester. Elective course

• Highway Design and Operation, 9th semester. Project-oriented course

Graduate (MSc in GeoInformatics):

• Telematics Applications in Transportation Infrastructure, 2nd semester. Elective course


Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών / Doctoral dissertation supervision (completed)

1. Δημήτριος Ευθυμίου, Μάιος 2014 / Dimitrios Efthymiou, May 2014

"Extending the Integrated Land-use and Transport Model Framework: Policy Evaluation and Spatial Econometrics" 


Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών / Diploma thesis supervision (completed)

1. Γεώργιος Σαρλάς, Σεπτέμβριος 2009 / George Sarlas, September 2009

"Μελέτη επιπτώσεων επιβολής αστικών διοδίων στο οδικό δίκτυο της Αθήνας με χρήση δυναμικού μοντέλου προσομοίωσης" (οδήγησε στις εργασίες 3.40 και 4.58)

2. Βασιλεία Παπαθανασοπούλου, Ιούλιος 2010 / Vasileia Papathanasopoulou, July 2010

"Διερεύνηση προοπτικών οδικής τιμολόγησης στην Αθήνα" (οδήγησε στις εργασίες 3.40 και 4.61)

3-4. Χαρά Βανακλιώτη και Ιωάννης Βεντούρας, Σεπτέμβριος 2010 / Hara Vanaklioti and Ioannis Ventouras, September 2010

"Διερεύνηση της αξίας αποφυγής μιας απώλειας ζωής από τροχαίο ατύχημα με τη μέθοδο της δεδηλωμένης προτίμησης"

5. Κωνσταντίνος Παπουτσής, Σεπτέμβριος 2010 / Konstantinos Papoutsis, September 2010

"Διερεύνηση συμπεριφοράς οδηγών ως προς την ταχύτητα κατά την προσέγγιση σε μη-σηματοδοτούμενο κόμβο" (οδήγησε στην εργασία 4.65)

6. Κωνσταντίνος Κωστοβασίλης, Φεβρουάριος 2011 / Konstantinos Kostovasilis, February 2011

"Η επίπτωση της πληροφόρησης στην αντίληψη των Ελλήνων οδηγών για την οδική ασφάλεια" (οδήγησε στην εργασία 4.69)

7. Έλενα Πριονιστή, Φεβρουάριος 2011 / Elena Prionisti, February, 2011 

"Διερεύνηση συμπεριφοράς οδηγών υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης με τη χρήση προσομοίωσης" (οδήγησε στην εργασία 4.82)

8. Χριστίνα Σπηλιοπούλου, Φεβρουάριος 2011 / Christina Spiliopoulou, February 2011

"Διαχρονική εξέλιξη του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Αθηναίων" (οδήγησε στην εργασία 4.79)

9. Ευθυμία Δερεμπούκα, Φεβρουάριος 2012 / Efthymia Derebouka, February 2012

"Διερεύνηση της αντίληψης των Ελλήνων μετακινουμένων ως προς νέες μορφές μετακίνησης με χρήση οικονομετρικών προτύπων"

10. Μάρκος Κλαδευτήρας, Ιούλιος 2012 / Markos Kladeftiras, July 2012

"Εκτίμηση των επιπτώσεων της παραβατικότητας στη στάθμευση με χρήση προσομοίωσης" (οδήγησε στις εργασίες 3.38 και 4.88 και έλαβε το βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 για την καλύτερη διπλωματική εργασία στην κατηγορία 2.5 Αξιολόγησης Μέτρων για τη Μετακίνηση στις Πόλεις)

11. Γεωργία-Μαρία Λυκογιάννη, Ιούλιος 2012 / Georgia-Maria Lykogianni, July 2012

"Διερεύνηση της απόδοσης μεθοδολογιών δυναμικής εκτίμησης μητρώων προέλευσης-προορισμού" (οδήγησε στις εργασίες 3.39 και 4.83)

12. Ιουλία Μάρκου, Οκτώβριος 2012 / Ioulia Markou, October 2012

"Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης οδοστρώματος μέσω επίγειων σαρώσεων laser"

13. Αλεξάνδρα Τασιγιώργου, Οκτώβριος 2012 / Alexandra Tasigiorgou, October 2012

"Επιπτώσεις του γεωμετρικού σχεδιασμού της οδού στην οδική ασφάλεια και στο περιβάλλον”

14. Γιώργος Κλαδευτήρας, Δεκέμβριος 2013 / Giorgos Kladeftiras, December 2013

“Διερεύνηση της επιρροής των κοινωνικών δικτύων στη χρήση Συστημάτων Μοιραζόμενων Οχημάτων. Ιδιωτικότητα και Αποτελεσματικότητα."

15. Μιχαήλ Καζιάλες, Δεκέμβριος 2013 / Michael Kaziales, December 2013

“Διερεύνηση των επιπτώσεων της κρίσης χρέους στις αντιλήψεις των χρηστών ΑΜΕΛ και ΕΘΕΛ.”

16. Μαργαρίτα Κωστοβασίλη, Φεβρουάριος 2015 / Margarita Kostovasili, February 2015

“Διερεύνηση αποτελεσματικότητας εκκένωσης με χρήση προσομοίωσης και ταυτόχρονης ανάλυσης ευαισθησίας.”

17. Αθανάσιος Μπαρτσώτας, Ιούνιος 2015 / Athanasios Mpartsotas, June 2015

“Επιρροή της οικονομικής κρίσης στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας.”


Επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών / Graduate thesis supervision (completed)

1. Μαρία Ζάννη, Σεπτέμβριος 2012 / Maria Zanni, September 2012

"Προσομοίωση συμβολής VANETs σε συγκοινωνιακές εφαρμογές" (Simulation of VANETs contribution in traffic applications)

2. Βασιλεία Παπαθανασοπούλου, Νοέμβριος 2012 / Vasileia Papathanasopoulou, November 2012

"Εκτίμηση προτύπων ακολουθίας οχημάτων με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης” (Estimation of car-following models using machine learning techniques)

3. Χριστίνα Σπηλιοπούλου, Νοέμβριος 2014 / Christina Spiliopoulou, November 2014

“‘Peak car’ effects on scheme appraisal”

4. Ιουλία Μάρκου, Νοέμβριος 2014 / Ioulia Markou, November 2014

“‘Calibration of Traffic Simulation Models using SPSA"

5. Δημήτρης Παπανικολάου, Νοέμβριος 2014 / Dimitris Papanikolaou, November 2014

“‘Μελέτη κεντρικής δρομολόγησης σε κατάσταση εκκένωσης κλειστής περιοχής με χρήση της θεωρίας παιγνίων"