Κωνσταντίνος Αντωνίου / Constantinos Antoniou

Transport modeling and simulation expert


**This website is outdated. Please visit http://www.tse.bgu.tum.de**Πρόεδρος / President, MIT Club of Greece

Συνιδρυτής και Γραμματέας του ΔΣ / Co-founder and Secretary of the Board, MIT EF Greece

Πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) / Former Chairman, Hellenic Institute of Transportation Engineers (HITE)


Βιογραφικό - Download CV


Constantinos Antoniou is (tenured) Associate Professor in the National Technical University of Athens (NTUA), Greece. He holds a Diploma in Civil Engineering from NTUA (1995), a MS in Transportation (1997) and a PhD in Transportation Systems (2004), both from MIT. His research focuses on modelling and simulation of transportation systems, Intelligent Transport Systems (ITS), calibration and optimization applications, road safety and sustainable transport systems and in his 20 years of experience he has been involved in a large number of projects, primarily in Europe and the US. He has authored more than 250 scientific publications, including 65 papers in international, peer-reviewed journals, 160 in international conference proceedings, a book and 15 book chapters. He has held key positions in a number of research projects in Europe, the US and Asia, while he has also participated in a number of consulting projects. He is a member of several professional and scientific organizations, editorial boards (Member of the Editorial Board of Transportation Research – Part C and Journal of Intelligent Transportation Systems, Editor in European region in the International Journal of Transportation), committees (Secretary of TRB committee AND20 User Information Systems, Member of TRB committee AHB45 – Traffic Flow Theory, Member of TRB Task Force AHB80T - Transportation Systems Simulation and TRB Task Force ABJ55T - Data Privacy, Security and Protection Policy), and a frequent reviewer for a large number of scientific journals, scientific conferences, research proposals and scholarships. He is the former Chairman of the Hellenic Institute of Transportation Engineers (HITE), current President of the MIT Club of Greece, and co-founder and Secretary of the Board of Directors of the MIT Enterprise Forum Greece.   For more information please see http://users.ntua.gr/antoniou; contact him at antoniou@central.ntua.gr.


Ο Κωνσταντίνος Αντωνίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1995), ενώ κατέχει επίσης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (MS in Transportation, 1997, και PhD in Transportation Systems, 2004) από το ΜΙΤ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την προσομοίωση και μοντελοποίηση συστημάτων μεταφορών, τα Εξελιγμένα Συστήματα Μεταφορών, την οδική ασφάλεια και τα βιώσιμα συστήματα μεταφορών. Έχει εμπειρία 20 ετών και έχει λάβει ουσιαστικές θέσεις σε μεγάλο αριθμό μελετών και έργων, κυρίως στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Έχει περισσότερες από 250 επιστημονικές δημοσιεύσεις, μεταξύ των οποίων 65 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση, 160 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ένα βιβλίο και 15 πέντε κεφάλαια σε βιβλία. Έχει συμμετάσχει με κεντρικό ρόλο σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία, ενώ έχει και σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των συστημάτων μεταφορών και των συγκοινωνιακών έργων. Είναι μέλος σε πολλούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς οργανισμούς, Μέλος του Editorial Board των επιστημονικών περιοδικών Transportation Research – Part C και Journal of Intelligent Transportation Systems,  Γραμματέας της Επιτροπής AND20 – User Information Systems και μέλος της Επιτροπής AHB45 –Traffic Flow Theory and Characteristics,  του Task Force AHB80T - Transportation Systems Simulation και του Task Force ABJ55T - Data Privacy, Security and Protection Policy του Transportation Research Board, Editor in European region για το επιστημονικό περιοδικό International Journal of Transportation, ενώ είναι τακτικός κριτής σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών περιοδικών, επιστημονικών συνεδρίων, ερευνητικών προτάσεων και υποτροφιών. Είναι πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΜΙΤ και συνιδρυτής και Γραμματεάς του ΔΣ του MIT Enterprise Forum Greece. Για περισσότερες πληροφορίες: http://users.ntua.gr/antoniou, antoniou@central.ntua.gr.