Ερευνητικά Προγράμματα Ερευνητικό Έργο Διδακτικό Υλικό The Zoo Media Νέα Άνθρωποι-Γεγονότα Επικοινωνία ENGLISH


Ερευνητικά Προγράμματα

FP7: FOUL-X-SPEL

"Environmentally Friendly Antifouling Technology to Optimize the Energy Efficiency of Ships" (συνεργ. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών)

Πρόγραμμα ΠΕΒΕ 2010

"Μελέτη του μηχανισμού ηλεκτροδιάλυσης του χαλκού σε υδατικά διαλύματα οργανικών ενώσεων - με έμφαση τα υδατικά διαλύματα τριφθοροοξικού οξέος"

Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003

"Νευρο-υπολογιστικές Ικανότητες Συζευγμένων Εκρηκτικών (Θυσανοειδών) Ταλαντωτών και Προσομοίωση τους από Ηλεκτροχημικά Δίκτυα"

Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ

"Επεξεργασία Πληροφορίας με Μη-Γραμμικούς Ηλεκτροχημικούς Ταλαντωτές και Αντιστοιχίες με Νευροφυσιολογικά Συστήματα"

Πρόγραμμα ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ

"Μελέτη των φυσικοχημικών φαινομένων που οδηγούν στη σύζευξη μη-γραμμικών ηλεκτροχημικών συστημάτων μέσω ηλεκτρικών και χημικών αλληλεπιδράσεων"

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις

Διδακτικό Υλικό

Βίντεο εργαστηριακών ασκήσεων ηλεκτροχημείας

The easy lectures on nonlinear dynamical systems with emphasis on physicochemical phenomena

Εισαγωγή στα μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα και φυσικοχημικές εφαρμογές (2018)

Numerical solution of reaction-diffusion equations by the finite difference method

Ηλεκτροχημική εμπέδηση στη χημική μηχανική: Βασικές αρχές μέσα από τρία παραδείγματα

Αυτο-συναρμοζόμενα πολυστρωματικά νανοϋλικά

Ανάλυση ηλεκτροχημικού θορύβου

Σημειώσεις Ηλεκτροχημείας 2016 (ένα αρχείο σε μορφή pdf)

Συλλογή ασκήσεων ηλεκτροχημείας

Απεικόνιση της Σύστασης Τριαδικού Μίγματος σε Τριγωνικό Διάγραμμα

Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικοχημείας ΙΙΙ 2018(Χημική Κινητική & Ηλεκτροχημεία)

Σημειώσεις εργαστηριακής άσκησης Η.33/Η.34 (κυκλική βολταμμετρία)

Σημειώσεις εργαστηριακής άσκησης Η.35 (κίνηση ιόντων σε ηλεκτρικό πεδίο - αγωγιμομετρία)

Σημειώσεις εργαστηριακής άσκησης Η.55 (αναδιαλυτικές τεχνικές μικροανάλυσης)

Πρόχειρες σημειώσεις εργαστηριακής άσκησης Η.40 (αριθμοί μεταφοράς)

Επιταχυνόμενες μέθοδοι της φθοράς: Μέθοδος Tafel και φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής εμπέδησης

Template για την εργασία της άσκησης "Κυκλικής Βολταμετρίας"

Template για την εργασία της άσκησης "Αναδιαλυτικές Τεχνικές"

Template για την εργασία της άσκησης "Αγωγιμομετρία"

Template για την εργασία της άσκησης "Τριαδικό Μίγμα"

Ηλεκτροχημικές Αρχές της Διάβρωσης των Μετάλλων

Ζωολογικός κήπος

Συλλογή διαφόρων ειδών ηλεκτροχημικών ταλαντώσεων

Νέα - Ενημέρωση

Άνθρωποι-Γεγονότα

Μέλη - Συνεργάτες

Media

Ο ύμνος της Ηλεκτροχημείας

Περιοδική έκλυση φυσαλίδων κατά την αντίδραση Kolbe.

Το ρομπότ Galvani (a.k.a. Πετράν). Ο εγκέφαλος του αποτελείται από δίκτυο ηλεκτροχημικών ταλαντωτών

Ηλεκτροχημικός συντονισμός κατά την ηλεκτροδιάλυση του Cu σε 0.5Μ TFA

Ηλεκτροχημικές θυσανοειδείς ταλαντώσεις ελλειπτικού τύπου

Ηλεκτροχημικές θυσανοειδείς ταλαντώσεις τύπου τετραγωνικού κύματος

Διεγερτική σύζευξη ηλεκτροχημικών ταλαντωτών ελλειπτικού τύπου

Παρεμποδιστική σύζευξη ηλεκτροχημικών ταλαντωτών ελλειπτικού τύπου

Παρεμποδιστική σύζευξη ηλεκτροχημικών ταλαντωτών τετραγωνικού κύματος


Επικοινωνία

Αντώνης Καραντώνης
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ζωγράφου 15780, Αθήνα
Γραφείο Β1.016
Τηλ. 210-7723301, 210-7724067
Fax. 210-7723184
email: antkar@central.ntua.gr

Επισκέπτες: