Καραμάνου  Αλεξάνδρα, Ε.ΔΙ.Π

 

Τηλ ¨2107722657  email alexkar@survey.ntua.gr

Γραφείο: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτήριο Λαμπαδάριο, 1ος όροφος

 

 

 

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1976. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός  ΕΜΠ (1998), και Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (2009). Από το 1999 εργαζόταν σε ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ ως Υποψήφια Διδάκτωρ. Το διάστημα 2004-2007 εργάστηκε ως υπεύθυνη του τμήματος γεωδαιτικών συστημάτων GPS στην εταιρεία Tree Company CO ΑΕΒΕ, επίσημη αντιπρόσωπο του οίκου Topcon στην Ελλάδα. Από το 2007 είναι μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, με γνωστικό αντικείμενο την Ανώτερη και Δορυφορική Γεωδαισία.

 

 

Τρέχουσα θέση

Ε.ΔΙ.Π, Εργαστήριο Γεωδαισίας, ΣΑΤΜ ΕΜΠ

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

•Ψηφιακή καταγραφή οδικών αξόνων με δορυφορικές μεθόδους και αξιολόγηση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσής τους

• Προσδιορισμός τεκτονικών μετατοπίσεων του στερεού φλοιού με δορυφορικές μεθόδους και εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας
 

 

 

Μαθήματα

Γεωδαισία Ι, υποχρεωτικό 2ου εξ., Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.

• Γεωδαισία ΙΙ, υποχρεωτικό 3ου εξ., Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.

• Γεωδαισία ΙV, υποχρεωτικό 5ου εξ., Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.

• Γεωδαιτική Αστρονομία, επιλογής 6ου εξ., Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.

Συλλογή Χωρικών Δεδομένων και Εντοπισμός, μεταπτυχιακό του προγράμματος σπουδών «Γεωπληροφορική», Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.

 

 

Δημοσιεύσεις

"Συλλογή Χωρικών Δεδομένων και Εντοπισμός, Ενότητα: Συστήματα Αναφοράς", Π.Μήλας, Α.Καραμάνου, Σημειώσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Γεωπληροφορική», Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π., 2015

"The Tide Gauge Network of NTUA: Development and First Results", P.Milas, A.Karamanou, K.Papazissi, D.Paradissis, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του Καθηγητή Α.Π.Θ. Δημήτριου Βλάχου, 2011

"Evaluating the performance of an Integrated INS/GNSS System", A.Gkegkas, A.Karamanou, K.Papazissi, D.Paradissis, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του Καθηγητή Α.Π.Θ. Δημήτριου Αραμπέλου, 2010

"Αποτύπωση Δασικών Οδών με Χρήση Δορυφορικού και Αδρανειακού Εντοπισμού", Α.Καραμάνου, Κ.Παπαζήση, Δ.Παραδείσης, Β.Ψαριανός, Τιμητικός Τόμος στην μνήμη του Καθηγητή Ε.Μ.Π. Πέτρου Βυθούλκα, 2010

"Precise Estimation of Road Horizontal and Vertical Geometric Features Using Mobile Mapping Techniques", A.Karamanou, K.Papazissi, D.Paradissis, B.Psarianos, Boletim de Ciencias Geodesicas, Vol.15, Issue 5, pg. 762-775, 2009

"A ten years analysis of deformation in the Corinthian Gulf via GPS and SAR interferometry", P.Briole, A.Avallone, E.Agatza-Balodimou, H.Billiris, O.Charade, H.Lyon-Caen, Ch.Mitsakaki, K.Papazissi, D.Paradissis, G.Veis, A.Karamanou, A.Marinou, Proceedings of the 11th General Assembly of the Wegener Project, Athens, June12-14, 2002

"Αποτύπωση Οδών με Δορυφορική Τεχνολογία", Α.Καραμάνου, Κ.Παπαζήση, Δ.Παραδείσης, Β.Ψαριανός, Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Ε.Μ.Π., Μέτσοβο, 7-10 Ιουνίου 2001

"Height Determination Using Kinematic GPS", A.Karamanou, P.Briole, K.Papazissi, D.Paradissis, B.Psarianos, Proceedings of the GPS and SAR Interferometry on Volcanoes Conference, Catania, June 12-13, 2000

 

 

Ξένες γλώσσες            "Certificate of Proficiency in English", University of Cambridge, 1996

                                      "Certificat pratique de langue Française (1er degré)",   Université de Paris – Sorbonne, 1991