Δραστηριότητες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Χημικών Μηχανικών


 
  • Τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων

  • Καθαρές τεχνολογίες

  • Θεωρητική μοντελοποίηση διεργασιών

 

 

 αρχική Σελίδα

  Βιογραφικό

  Δραστηριότητες

  Δημοσιεύσεις

  Μαθήματα

  Επικοινωνία