Τελειώνη Ελισάβετ Λέκτορας

 

Τηλ ¨2107722726  email telioni@survey.ntua.gr

Γραφείο: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτήριο Λαμπαδάριο, 2ος όροφος, 222

 

 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα (1957). Αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχολή Μοναχών Ουρσουλινών (1975). Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός  ΕΜΠ (1981), και Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (2003).Το 1981 προσλήφθηκε σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στην τ. έδρα Γενικής Γεωδαισίας. Το 2004 εξελέγη σε θέση Λέκτορα με επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Γεωδαισίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε αντικείμενα Εφαρμοσμένης Γεωδαισίας.

 

 

Τρέχουσα θέση

Λέκτορας  Τομέα Τοπογραφίας

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

• Ανίχνευση & παρακολούθηση εξέλιξης παραμορφώσεων κατασκευών και τμημάτων του εδάφους

• Γεωδαιτικά Δίκτυα περιορισμένου πεδίου

• Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων και μνημειακών συνόλων

• Καθοδήγηση αναστηλωτικών εργασιών

 

 

 

Επαγγελματικά κλπ ενδιαφέροντα

• Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων & μνημειακών συνόλων - Αναστηλώσεις.

· Γεωμετρική τεκμηρίωση βιομηχανικών παραγώγων

• Ανίχνευση-παρακολούθηση παραμορφώσεων τεχνικών έργων και τμημάτων του εδάφους

·Καθοδήγηση εργασιών σε προκατασκευασμένα έργα.

 

 

Μαθήματα

• Γεωδαισία Ι, 2ου εξ. Υποχρεωτικό

· Γεωδαισία ΙΙ, 3ου εξ. Υποχρεωτικό

·Γεωδαισία ΙΙΙ, 4ου εξ. Υποχρεωτικό

• Τεχνική Γεωδαισία, 9ου εξ. Επιλογής (μάθημα θέμα)

 

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Georgopoulos G., Telioni E., Tsontzou A.: The contribution of laser scanning technology in the estimation of ancient Greek monuments’ deformations, Survey Review 2016, Vol.48 No 349, pp 303 – 308.

Georgopoulos G., Telioni E.: Determination of local geoid model in Attica Basin, Greece. Survey Review 2015, Vol. 47, No. 341, pp 109 – 114.

Georgopoulos G., Telioni E.: Approximation of the curvature of the Parthenon stylobate using least squares techniques, Journal of Surveying Engineering, Vol. 138, no 3, pp. 154 - 157

Georgopoulos G., Telioni E., Antoniou G., Diakoumi E.: Axial tomography as a tool for the estimation of constructions’ deformations. 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), May 2019, Athens, Greece

Georgopoulos G., Telioni E.: Estimation of the vertical deformations of the stylobate of ancient temples – the case of Theseion, 13th FIG Symposium on Deformation measurements and Analysis - Measuring the changes - 4th IAG symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering", Lisbon, Portugal, May 2008.

Telioni E., Georgopoulos G., Skliri K., Zambas C: Determination of deformations of the ancient Temple of Zeus in Nemea, Greece 3rd IAG symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th International FIG symposium on deformation measurements, Baden, Austria, May 2006.

Telioni E: Ground surface settlements due to underground works, IAG Symposium on Geodetic Deformation monitoring: from geophysical to engineering roles, Jaen, Spain, March 2005, Vol. 131, pp.285-292

Telioni E: Kinematic modelling of subsidences, 11th FIG Symposium on Deformation Measurements, Santorini, Greece, May 2003