Σταμάτιος Ν. Πολύδωρας

SNP.pngΜέλος Ε.ΔΙ.Π Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

 

 

Διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

 

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου

 

Κτήριο «Γ», Γραφείο Γ.009

Τηλέφωνο:

(+30) 210 7720 3633

Email:

polsntua@mail.ntua.gr

Προσωπικός ιστότοπος:

https://stampolydoras.wixsite.com/mysite

 

Σπουδές

2014                          Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

1995                          Διπλ/χος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Σταδιοδρομία

2014 – σήμερα       Μέλος ΕΔΙΠ Σχολής ΜΜ ΕΜΠ, Τομέας ΜΚ & ΑΕ

2003 - 2014            Προσωπικό ΙΔΑΧ - ΕΜΠ, ειδικότητας ΜΜ, στον Τομέα ΜΚ&ΑΕ της Σχολής ΜΜ ΕΜΠ / Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων & Εργαλείων & Ερευνητής

2001 - 2003             Στρατιωτική Θητεία – ΔΕΑ (ΔΒ)

1995 - 2001             Ερευνητής σε Ερ.Προγράμματα του ΕΜΠ – Υ.Δ.

Γνωστικό Αντικείμενο

Σχεδιασμός και εφαρμογές για Προσθετική Κατασκευή

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ταχεία πρωτοτυποποίηση προϊόντων & κατασκευών, υποστήριξη κατασκευής ενδιάμεσων & τελικών εργαλείων παραγωγής μικρής σειράς, προηγμένα θέματα Μηχανολογικού Σχεδιασμού και σχετικά ψηφιακά μέσα & εργαλεία, βέλτιστος σχεδιασμός προϊόντων & κατασκευών για Προσθετική Κατασκευή/3D εκτύπωση και παραμετροποίηση σχετικών συστημάτων & διαδικασιών, μετατροπή σχεδιασμού για Προσθετική Κατασκευή, καθετοποίηση διαδικασιών Προσθετικής Κατασκευής/3D εκτύπωσης, ελάφρυνση δομών & κατασκευών με Τοπολογική Βελτιστοποίηση & Πλεγματικές Δομές για μετέπειτα Προσθετική Κατασκευή/3D εκτύπωση τους, υγιεινή & ασφάλεια Προσθετικής Κατασκευής/3D εκτύπωσης, πρότυπα Προσθετικής Κατασκευής/3D εκτύπωσης, επέκταση αξιοποίησης & εφαρμογής της Προσθετικής Κατασκευής/3D εκτύπωσης σε ειδικότερους κλάδους της Μηχανολογίας (Οχήματα/Αυτοκινητοβιομηχανία, Αεροδιαστημική κλπ.), στη Ναυτιλία/Ναυπηγική, Ιατρική, Αρχιτεκτονική, Τοπογραφία/Γεωπληροφορική, Φυσική & Πολιτιστική Κληρονομιά, διευκόλυνση ΑΜΕΑ κλπ.

Παροχή Υπηρεσιών προς Ιδιωτικούς Φορείς

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος παροχής υπηρεσιών του ΕΜΠ με κωδικό αριθμό 62404200 και Επ.Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.Χ.Προβατίδη, το οποίο απευθύνεται σε:

-        βιομηχανίες & βιοτεχνίες

-        τεχνικές & μελετητικές επιχειρήσεις & γραφεία

-        γραφεία σχεδιασμού & σχεδιαστές

-        ιδιωτικούς τεχνολογικούς φορείς & οργανισμούς

-        ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς

-        ελεύθερους επαγγελματίες

-        λοιπούς φορείς & ιδιώτες,

ο Δρ. Σ. Πολύδωρας υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών αιχμής στα παρακάτω αντικείμενα:

-        Πρωτογενή σχεδιασμό  αντικειμένων, εξαρτημάτων & προϊόντων με γνώμονα τη μετέπειτα Προσθετική Κατασκευή (ΠΚ)/3D Εκτύπωσή (3DE) τους

-        Πρωτοτυποποίηση αντικειμένων, εξαρτημάτων & προϊόντων με μεθόδους Προσθετικής Κατασκευής (ΠΚ)/3D Εκτύπωσης (3DE)

-        Προσαρμογή/Μετατροπή υπαρχουσών κατασκευών για υποκατάσταση της κατασκευής τους με ΠΚ/3DE

-        Εξαγωγή, διόρθωση και βελτιστοποίηση πλεγματικών αρχείων για την ΠΚ/3DΕ τρισδιάστατων γεωμετριών από δεδομένες διατάξεις ΠΚ/3DE

-        Βέλτιστη επιλογή υλικών 3DE ανά εφαρμογή

-        Βέλτιστη παραμετροποίηση και εξαγωγή κωδίκων οδήγησης συστημάτων ΠΚ/3DE

-        Ελάφρυνση Κατασκευών με ΠΚ/3DE

-        Υλοποίηση λοιπών συμβατών με ΠΚ/3DE τεχνικών/τεχνολογικών εφαρμογών

-        Υλοποίηση συμβατών με ΠΚ/3DE ιατρικών & βιοϊατρικών εφαρμογών

-        Υλοποίηση συμβατών με ΠΚ/3DE αρχιτεκτονικών εφαρμογών

-        Υλοποίηση συμβατών με ΠΚ/3DE διεπιστημονικών και πολιτιστικών εφαρμογών

-        Υλοποίηση συμβατών με ΠΚ/3DE εμπορικών εφαρμογών

-        Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιτυχούς ενσωμάτωσης και εφαρμογής τεχνολογιών, διαδικασιών και σχετικών διεθνών προτύπων ΠΚ/3DE

Τρέχοντα Διοικητικά Καθήκοντα

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π στον Τομέα ΜΚ&ΑΕ της Σχολής ΜΜ ΕΜΠ

Διδασκαλία στο ΕΜΠ

Προπτυχιακά:

Αρχές Μηχανολογικού Σχεδιασμού (Συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά:

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Προσθετικής Κατασκευής/ 3D Εκτύπωσης (ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού» - Αυτοδύναμη διδασκαλία)