ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ XΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ I: ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 15780 ΑΘΗΝΑ

National Technical University of Athens

School of Chemical Engineering

Sector I: Chemical Sciences

Laboratory of Organic Chemistry

Iroon Polytechniou 9, Zografou, 15780 ATHENS - GREECE

 

Καθηγήτρια Όλγα Ιγγλέση Μαρκοπούλου

Τηλ.: 2107723074, 3079, 3259

e-mail: ojmark@orfeas.chemeng.ntua.gr

Prof. Olga Igglessi - Markopoulou

Tel.: +30-210-772.3074, 3079 Fax: +30-210-772.3072

email: ojmark@chemeng.ntua.gr

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 NTUA School of Chemical Engineering - Development: Chemical Engineering Computer Center