Στη σελίδα αυτή θα βρείτε συνδέσμους σε τόπους που αφορούν σε θέματα Παιδείας

και κυρίως Πανεπιστημιακής:

         (The Webometrics Ranking formally and explicitly adheres to the Berlin Principles of Higher Education    

          Institutions (http://www.che.de/downloads/Berlin_Principles_IREG_534.pdf))

Άλλες εκθέσεις:

1) Έκθεση Dearing για την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο:

http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/

2) Έκθεση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ:

The Engineer of 2020: Visions of Engineering in the New Century
 
(National Academy of Engineering, 2004)

3) Έκθεση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών της Αμερικής:

Σημαντικό κείμενο με καθορισμό του "σώματος της γνώσης", του ποιοί πρέπει να το διδάξουν και ποιοί να το διδαχθούν!

(Σας θυμίζει μήπως τη δομή της Πολιτείας του Πλάτωνα - Βιβλίο Ζ - περί Παιδείας;)

Άλλο ένα δείγμα κλασικής Παιδείας είναι το "έμβλημα" που έχουν πολλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού "Πανεπιστήμιο είναι ο τόπος όπου μαθαίνεις να μαθαίνεις", το οποίο, βέβαια, ανάγεται στον Πλάτωνα, καθώς και το "Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω". 

Civil Engineering Body of Knowledge for the 21st Century   (American Society of Civil Engineers, 2004)

Επιγραμματικά

Για το τί θα διδαχθεί:

Table 2, p 52

Για το ποιοί θα το διδάξουν,

 p 65

Για το ποιοί θα το διδαχθούν, 

p 73:

1) Να είναι ικανοί να εφαρμόζουν γνώσεις από μαθηματικά, επιστήμες και τεχνολογία

2) Να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και εκτελέσουν πειράματα και να αναλύσουν τα αποτελέσματα

3) Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα "σύστημα" ή "διαδικασία" που να ικανοποιεί κάποιες απαιτήσεις

4) Ικανότητα να "λειτουργούν" σε διακλαδικές ομάδες

5) Ικανότητα στο να αναγνωρίζουν, καταστρώνουν και επιλύουν προβλήματα

6) Κατανόηση των επαγγελματικών και ηθικών ευθυνών

7) Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας

8) Πλατιά μόρφωση για να κατανοούν τις επιπτώσεις των τεχνικών λύσεων, υπό την ευρεία και την κοινωνική έννοια  

9) Να αναγνωρίζουν την ανάγκη της δια βίου μάθησης

10) Να έχουν γνώση των σύγχρονων ζητημάτων

11) Ικανότητα να χρησιμοποιούν τις τεχνικές και τα σύγχρονα μέσα στην άσκηση του επαγγέλματος

12) Ικανότητα να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε ενα ειδικό αντικείμενο

13)  Κατανόηση στοιχείων της διαχείρισης έργων και κατασκευής

 14) Κατανόηση επιχειρηματικής και δημόσιας πολιτικής και διοίκησης

15) Κατανόηση του ρόλου του "ηγέτη" και αρχών του πώς να διοικείς

1) Να κατέχουν την επιστήμη τους

2) Να είναι αποτελεσματικοί δάσκαλοι

3) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία του αντικειμένου που διδάσκουν 

4) Να είναι θετικά πρότυπα του κλάδου

 

1) Να κατανοούν ότι είναι δική τους ευθύνη η ενεργητική μάθηση

2)  Να επιδιώκουν τη μάθηση και όχι απλά να περάσουν

3)  Να έχουν επίγνωση ότι αναπτύσσονται για να δίνουν λύσεις

4) Να έχουν ανοικτό μυαλό, ευαισθησία σε πολιτιστικά θέματα, και να ενδιαφέρονται για τον "έξω κόσμο" .

5) Να κατανοήσουν ότι οι μηχανικοί "φτιάχνουν" και "ξαναφτιάχνουν" τον κόσμο κάθε μέρα.

Ο αείμνηστος Καθηγητής του Ε.Μ.Π. Π.Σ. Θεοχάρης έλεγε ότι "Οι Μηχανικοί είναι η δημιουργούσα ανθρωπότητα"!

6) Να κατανοούν ότι μπορούν να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση του κλάδου τους

7) Να κατανοήσουν την σημασία της "δια βίου μάθησης" πέραν της Πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης.

4) Έκθεση της Επιτροπής Carnegie:

http://www.carnegie.org/sub/pubs/ccstfrep.htm

5) National Commission on Mathematics and Science Teaching for the 21st Century

http://www.ed.gov/inits/Math/glenn/toc.html

6) Programme for International Students Assessment (PISA)-Έκθεση ΟΟΣΑ (OECD)

http://www.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html

7) Αξιολόγηση Πανεπιστημίων (Σαγκάη)

http://www.arwu.org/index.jsp

Κριτήρια αξιολόγησης:

1) Απόφοιτοι βραβευμένοι με Nobel ή άλλο βραβείο (Fields Medals), 10%

2) Καθηγητές βραβευμένοι με Nobel ή άλλο βραβείο (Fields Medals), 20%

3) Ερευνητές με πολλές αναφορές (Highly cited- http://isihighlycited.com/isi_copy/howweidentify.htm ), 20%

4) Άρθρα στα περιοδικά Nature & Science, 20%

5) Άρθρα σε SCIE (SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED) SSCI (SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX) & AHCI (Arts and Humanities Citation Index), 20%

6) Ακαδημαϊκές επιδόσεις σε σχέση με το μέγεθος του Ιδρύματος, 10%

8) Crisis endangers universities (China)

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2007-03/12/content_825131.htm

9) Universities in Crisis (Parliament of Australia)

http://www.aph.gov.au/senate/committee/eet_ctte/completed_inquiries/1999-02/public_uni/report/contents.htm

10) No science crisis in universities, says funding council (UK)

http://education.guardian.co.uk/universitiesincrisis/story/0,,1516499,00.html

11) Crisis? What crisis? (Book review)

http://www.universityaffairs.ca/issues/2007/march/book_01.html

12) Higher Education in Europe: Crisis and Opportunity (Lisbon 2006)

Higher Education in Europe- Crisis and Opportunity