Από αυτή τη σελίδα θα βλέπετε σημειώσεις και σχόλια που θα αναφέρονται στα μαθήματα του εξαμήνου, καθώς και επιλογή διευθύνσεων με χρήσιμο περιεχόμενο.Θα παρουσιάζονται, επίσης, θέματα διπλωματικών εργασιών και ερευνητικά θέματα. 

Οι ηλεκτρονικές σελίδες μαθημάτων επουδενί υποκαθιστούν τη ζωντανή διδασκαλία και σχέση δάσκαλου και μαθητή.  Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μείνει κανείς στην πληροφόρηση και να μην προχωρήσει στη μάθηση.

 

 Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής & Στοιχείων Τεχνικών Έργων 

Laboratory of Structural Mechanics & Engineering Structure

             

S. Kozanis                                       M. Ferentinou  

                  

                                                   

           

                   J. Stratakos                                                               

         

S. Charalambous                                               E. Kapogianni

Επίκαιρα ζητήματα παιδείας (σύνδεσμοι)

Οι τέσσερις πυλώνες της Παιδείας, από την έκθεση της UNESCO, (βλ. συνδέσμους):

α) Να μάθουμε να μαθαίνουμε

β) Να μάθουμε να πράττουμε

γ) Να μάθουμε να ζούμε μαζί με τους άλλους

δ) Να μάθουμε να "υπάρχουμε"

Σελίδες μαθημάτων  (Διδακτικό υλικό & σύνδεσμοι)
 
Νέες σελίδες στο mycourses :
 
Προπτυχιακά: 
Σχολή ΑΤΜ: Γεωτ. Μηχανική, Τεχν. Υλικά, Εδαφομηχανική-Θεμ.,
Μεταπτυχιακά: 
Σχ. ΑΤΜ: Θεωρία Παραμορφώσεων στις Κλίμακες Φλοιού και Τεχν. Έργων, 
Σχ. Π.Μ. & ΜΜΜ: Μηχανική του Συνεχούς Μέσου, 
Σχ. ΝΜΜ: Εδαφ. - Θεμ
 

 

Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω

Ελληνική Γραμματεία

CERN

Από την Ιστορία της Επιστήμης

Webster's dictionary

 Βιογραφικό