Καθηγητής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Διεύθυνση γραφείου: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφος 157 73, Αθήνα

Τηλ:+30-210-7721136 , +30-210-7721137

Fax:+30-210-7721397


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mathan@central.ntua.gr