Εμμανουήλ Ν. Μπαρμπουνάκης

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ | Συγκοινωνιολόγος

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής

Υποψήφιος Διδάκτωρ στην Κυκλοφοριακή Τεχνική, στον τομέα Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής των Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είμαι κάτοχος διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού (κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου) από το 2012.


Το ερευνητικό μου πεδίο επικεντρώνεται στην κυκλοφοριακή τεχνική και στην ανάλυση κυκλοφοριακής ροής ενώ η επαγγελματική μου εμπειρία περιλαμβάνει συμμετοχή σε έργα και μελέτες στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής, 7 εργασίες μου έχουν δημοσιευτεί (2 σε επιστημονικό περιοδικό, 4 σε επιστημονικά συνέδρια και 1 διπλωματική εργασία).